Srpska pjevačka društva u Bosni i Hercegovini


lined arranged musical note or lyrics


a) Hronološki popis osnivanja (izbor)

1885. Pobratimstvo, Srpsko pravoslavno crkveno pjevačko društvo, Foča
1886. Srpsko crkveno pjevačko društvo Njeguš, Tuzla
1887. Srpsko crkveno pravoslavno pjevačko društvo Vila, Prijedor
1888. Srpsko pjevačko društvo Sloga,
        Sarajevo Srpsko pjevačko društvo Gusle, Mostar
1891. Srpsko pravoslavno crkveno pjevačko društvo Milutinović, Visoko
1893. Srpsko pravoslavno crkveno društvo Jedinstvo, Banja Luka
1895. Srpsko pjevačko društvo Vijenac, Brčko
1901. Srpsko pravoslavno crkveno pjevačko društvo Pobratimstvo, Sanski Most
1906. Srpsko pjevačko društvo Jugovići, Bihać
1908. Soko, Srpsko pravoslavno crkveno pjevačko društvo, Trebinje
        Srpska pjevačka družina, Višegrad
        Srpska (crkvena) pjevačka družina Vila, Prijedor
        Srpsko pjevačko društvo, Bosanska Gradiška
        Srpsko pjevačko društvo Sundečić, Lijevno (Livno)
        Srpsko pjevačko društvo Zastava, Nevesinje
        Srpsko pjevačko društvo, Prnjavor
        Srpsko (pravoslavno crkveno) pjevačko društvo, Bosanska Dubica
        Srpsko crkveno pjevačko društvo, Brod na Savi
1910. Srpsko pjevačko društvo Milutinović, Bosanska Krupa
        Srpsko pjevačko društvo Srbadija, Bijeljina
1911. Srpsko pjevačko društvo, Tuzla


b) Programi besjeda (izbor)

Visoko, Srpsko pjevačko društvo Milutinović
6.5.1912.

I
Bajić: Sokolska pjesma, mješoviti hor
Mokranjac: Četvrta rukovet
Šaljiva produkcija
Borjanović: Bosančice, mešoviti hor
Mokranjac: Nedjel zels n, mešoviti hor

II
Hadžić: Ljubav nije šala, komedija u jednom činu

III
sokolske vježbe

Bosanska Dubica, Srpsko pjevačko društvo Višnjić
7. 11. 1913.
pozdravni govor Dušana Vasića, učitelja i horovođe
Sinika: Veličaj, mješoviti hor
Zmaj: Pesma o pesmi, deklamacija
Smetana: hor seljaka iz opere Prodana nevesta, mešoviti hor
Sterija Popović: Džandrljivi muž, vesela igra u tri čina

Lijevno, Pjevačko društvo Sundečić
16. 2. (1. 3.) 1914, pokladna zabava;
dirigent Gligo Čikara, učitelj
Marinković: Srpkinja je moja mati, mešoviti hor
Hatze: Moja sudba, tenor solo uz klavir (SvetislavBurkić, član Dalmatinskog pozorišta)
Mokranjac: XI rukovet, mešoviti hor
Krstić: Legoh da spavam, mešoviti hor
Bajić: Moj dilbere, tenor solo (Mirko Samardžić) uz mešoviti hor
B. Stanković: Koštana, slika iz narodnog života sa pevanjem u tri čina
(izvodili članovi Narodnog dalmatinskog pokrajinskog pozorišta)


Pejović Roksanda