Srpske narodne škole u Bosni i Hercegovini

srpska skola gradiska vila 1889Glavni odbor društva »Prosvjete« obratio se je ove (1906.)godine jednim cirkularom na sve srp.-prav. crkveno školske opštine u Bosni i Hercegovini s molbom, da mu svaka opština pošalje po mogćunosti tačne podatke, kada je škola osnovana, koliko ima učitelja-ca, i. t. d.

Od 69 opština, u kojima postoji srpska osnovna škola, poslaše nam tražene podatke njih samo 35. Radi toga moramo se za sada zadovoljiti samo time, što ćemo pored imena mjesta iznijeti samo statističke podatke.

Ona mjesta, koja se našem pozivu nikako ne odazvaše, označićemo sa zvjezdicom(*).

 

1. Banjaluka. Srpska osnovna škola osnovana je svakako prije g. 1832., jer u arhivi tamošnje škole čuva se „buruntija“, pisana turskim jezikom na pergamentu i datirana 15. šabana 1248. (t. j. 9. juna 1832.), kojom se daje šerijatskim sudijama nalog, »da hristijanski narod u Banjojluci... po svome običaju učitelja ipmati može«. God. 1871. prešla je škola u današnju školsku zgradu. U ovoj 1905./6. školskoj godini služe na banjalučkoj srp. osn. ovi-e učitelji-ce: Miloš Kostić, Ksenofon Zita, Anka Dragulićeva i Sofija Kovačevićeva. Razreda ima četiri muška i četiri ženska. U 1. r. 75 učenika-ca, u II. r. 73, u III. r. 51, u IV. r. 47, svega 246 đaka. U novije doba poslat je veći broj djece na zanate i uspjeh je povoljan.

2. Bijeljina. Škola je osnovana 1838. Učitelji-ce za šk. god. 1905./06. jesu: Jovan Petrović, Stevan Milošević, Anđelija Todorovićeva i Jovanka Adamovićeva. Škola ima četiri razreda i god. 1904./05. bilo je učenika-ca: u 1. r. 60 (34 M.+ 26 ž), u II. r, 57 (34 m.+ 23 ž.), u III. 37 (20 m.+17 ž.), u IV. r. 30 (18 m.+ 12 ž.), svega 184.

3. Bijelo polje (z. p. Mostar). Škola postoji od god. 1880.,ali je od g. 1890. do 1900. zbog materijalnih neprilika bila zatvorena. God. 1900. škola je nanovo otvorena i redovno radi. Učitelj se zove Petar Mirosavljević. Škola ima četiri razreda, a 1904./ 05. bilo je đaka u I. r. 8 učenika i 1 učenica (svega 9), u II. r. 6, u IV. 10, svega 34.

4. Bihać.*

5. Blažuj. Škola je osnovana 1891. Učitelj Aleksa Čavić. Đaka bijaše u I. r. 16 (14+2). u II. r 5, u III. r. 7 (5+2), u IV. r. 5, dakle svega 33.

6. Bos, Gradiška. Škola je osnovana 1861., a 1887. sagrađena nova zgrada. Učitelj je Manojlo Puškar, a učiteljica Anka Baraksadićeva. Đaka bijaše 1904./05. u I. r. 49 (30+19), u II. r. 36 (20+16), u III. r. 29 (20+9). u IV. r. 26 (21+5), svega 140.

7. Bos. Dubica. Srp. osnovna škola otpočela je svoj rad još 1863. god. i to u privatnoj kući, a sada ima svoju zgradu. Đaka bijaše1 u I. r. 25 (17+8), u II. r. .16 (14 + 2), u III. r. 6 (5 +1). u IV. 8, dakle svega 55. Učitelj Luka Opančina.

8. Bos. Krupa. Škola postoji od god. 1855. i ima četiri razreda: u I. r. 57, u II. 27, u III. 18, u IV. 13 učenika-ca, dakle svega 115. Učiteljica Anđelija Đonlićeva (I. p II. r. i učiteljica ručnog rada), učitelj Mihailo P. Kraguljević (III. i IV. r., vjeroučitelj i horovođa pjevačkog društva »Milutinović«).

9. Bos. Novi. Škola je osnovana 1861. god. i ima dva odjeljenja: Iip II. r. (učiteljica, za sad ispražnjeno), III. i IV. r. (učitelj Jovan Bogdanović). Đaka bijaše u I. r. 28, u II. r. 24, u III. r. 17, u IV. r. 16 učenika-ca, dakle svega 85.

10. Bos. Petrovac*

11. Bos. Šamac. Škola je osnovana 1879. god. i bila je smještena po privatnim kućama. 1883. sagrađena je današnja školska zgrada. Učitelj je Rajko Sofrenović. Đaka bijaše u I. r. 28 (26 + 2), u II. r. 19 (17 + 2), u III. r. 16 (14 + 2) u IV. r. 9 (8 + 1), svega 72.

12. Brčko. Do god. 1839. nije bilo u Brčkom ni srpske škole, ni crkveno-školske opštine, a te je god. osnovana srpska osnovna škola i izabrana opština. Škola se je nalazila do god. 1857. u kući nekog hadži -Tome, a zatijem u zgradi stare crkve. God. 1857. bijaše od solidnog materijala ozidana zgrada i otvoreno današnje »Srpsko narodno učilište. Đaka bijaše u I. r. 55 (40+15), u II. r. 45 (28+17), u III. r. 18 (8+10) u IV. r. 24 (17+7), sve ga 142. Upisanih bijaše na početku šk. godine 179, te ih je istupilo za vrijeme školske godine iz I. r. 14 (8+6), iz II. r. 5 (3+2), pz III. r. 12 (6+6), iz IV. r. 6 (4+2), dakle svega 37 (21 + 16). Učitelji su Milan Banjanin, Jovan Travanj ; učiteljice Milena Banjanin, Darinka Miloševićeva.

13. Bu g o j n o.*

14. Varcar Vakuf.*

15. Visoko. Škola je osnovana 1860. god. Đaka bijaše u I. r. 32, u II. r. 24, u III r. 16, u IV. r. 16, daklesvega 88. Učitelj je Bogoljub J. Glišić, a učiteljica Olga Đ. Stanišića.

16. Vranjak (z. p. Modrič).*

17. Gacko.*

18. G r a d a čac*

19. Glamoč.*

20. Gračanica. Škola je osnovana god. 1830., a današnja školska zgrada sagrađena 1892. Od god. 1830. pa do 1904./05. služilo je na istoj školi 32 učitelja i 6 učiteljica. Đaka bijaše svega 58 (32+23). Učitelj Mihailo P. Kraguljević, učiteljica Jelka Miloševićeva.2

21. D e r v e n ta.*

22. Doboj.*

23. D. Tuzla*

24. Donji Vakuf. Škola je u ovom mjestu postojala na mnogo godina prije okupacije. Prema ljetopisu ove škole vidi se da je škola kao javna priznata fermanom sultana Abdul-Azisa godine 1863. Na tome je najviše radio — na molbu tadašnje opštine — sarajevski mitropolit Antim i ruski konzul Kudrjavcev. No kao što navedosmo, škola je i prije toga postojala, no više kao privatna, a ne javna ustanova. Đaka bijaše u I. r. 14 (7+7), u II. r 10 (6+4), u III. 11 (8+3) u IV. r. 4 (2+2) svega dakle 39. Učitelj je Miloš P. Kraguljević.

25. Donji Poplat (z. p. Stolac). Škola je osnovana god. 1868. Đaka bijaše u I. r. 8, u II. r. 13 (12+1), u III. r. 6. (5+1), u IV. r. 4, svega 31. Učitelj-Spasoje R. Đurić.

26. Dragovići (z. p. Prnjavor).*

27. Županjac*

28. Zvornik.*

29. Zenica. Škola je osnovana 1902. Đaka bijaše u I. r. 17 (4+13), u II. r. 10 (6+4), u III. r. 6 (5+1), u IV. r. 6 (5+1), svega 39 (20+19). Učitelj je Kosta Babić do (1. februara 1905.), učiteljica Zorka Protić.

30. Ilijaš (z. p. Podlugovi) Škola je osnovana 1879. g. Đaka bijaše u I. r. 12, u II. r. 10, u III. r. 7, u IV. r. 1, svega 30. Učitelj je Jovan J. Popović.

31. Jezero (z. p. Jajce). Škola je osnovana 1903. god. Đaka bijaše u I. r 9 (6+3), u II. r. 6 (4+2), u IV. r. 3 učenika, svega 18. Trećega razreda nije bilo, jer je učitelj Mitrović u nevrijeme ostavio školu (u martu 1904.), te nije bilo prelaza iz II. u III. r. Učiteljica je gđa Anđelija Varenika.

32. Ključ.*

33. Konjic.*

34. Koprivna (z. p. Modrič). Škola je osnovana god. 1850. Đaka bijaše u I. r. 12 (11 + 1), u II. r. 12, u III. r. 4, svega 28. Učitelj Đorđe Stojšić.

35. L i j e v n o.*

36. Ljubinje. Škola je osnovana 1867. Đaka bijaše u I. r. 41, u II. r. 33, u III. 19 (18 + 1), u IV. r. 17 (16 +1), svega 110. Učitelj je Mitar Bogdanović.

37. Ljubuški.*

38. Maglajani na Vrbasu, z. p. Rudolfstahl (Banjaluka)*

39. Manastir Gomionica (Kmećani), z. p. Banjaluka *

40. Manastir Duži, z. p. Trebinje.*

41. Manastir Zavala, z. p. Ljubinje.*

42. Manastir Žitomišljić, z. p. Mostar.*

43. Manastir Ozren, z. p. Bos. Petrovo selo kod Gračanice.*

44. Miloševac, z. p. Bos. Šamac. Škola je osnovana god. 1855. Đaka bijaše u I. r. 23. u II. r. 8, u III. r. 5, u IV. r. 2, svega 38. Učitelj je Stanko Milošević.

45. Modr i č.*

46. Mostar*

47. Nevesinje.*

48. Obudovac, z.p. Brčko. 20 god. do 1852. nije bilo stalne školske zgrade, nego su se djeca učila po privatnim kućama pojedinih imućnih ljudi. God. 1852. sagrađena je današnja školska zgrada. Đaka bijaše u I. r. 29, u II. r. 22, u III. r. 12, u IV. r. 4, svega 67. Ženska djeca ovdje još ne pohaćaju školu. Učitelj je Tanasije Pavlović.

49. Opličići, z. p. Domanović. Škola je osnovana 1887. god. Đaka bijaše u I. r. 16 (13+3), u II. r. 8, u III. r. 6, u IV. r. 4, svega 34. Učitelj je Jovo Pudarić.

50. Osječani, z.p. Doboj. Po pričanju starijih ljudi postoji tamošnja škola još od god. 1852., a današnja školska zgrada sagrađena je god. 1883. Đaka bijaše u I. r. 28, u II. 8, u III. 7, svega 43. Učitelj je Mihajlo Marković.

51. Pocrnje, z. p. Ljubinje. Škola postoji od god. 1891. Đaka bijaše u I. r. 19, u II. 9 (8+1), u III. r. 8, u IV. r. 4, svega 40. Učitelj je Milan Šutvić.

52. Prijedor.*

53. Prnjavor. Prije nego što je u ovome mjestu otvorena javna srp. osnovna škola učio je djecu privatno pokojni Arhimandrit Melentije Opačić. God. 1842. otvorena je javna srp. osnovna škola i u njoj je kao prvi đak učio današnji tešanjski proto Hadži Todor Ilić. Đaka bijaše u I. r. 16 (11+5), u II. r. 15 (11+4), u III. r. 14 (9+5), u IV. r. 8 (7+1), svega 53. Učitelj Lazar Ćosić, učiteljica Branka Šuvakova.

54. Puračić, z. p. Lukavac. Škola je osnovana 1885. Đaka bijaše u I. r. 8 (1 + 7), II. r. 6 (1 + 3), u III r. 4 (3 p 3), u IV. r. 2, svega 20. Učitelj Nikola Gajić.

55. Sanski Most.*

56./57. Sarajevo. Sarajevska srp. osnovna škola postojala je još god. 1682.³, a srpska viša djevojačka škola otvorena je 1890. Đaka bijaše:

A) u muškoj osnovnoj školi: u I. r. 90, u II. r. 75, u III. r. 53. u IV. r. 55, svega 273.

B) u ženskoj osnovnoj školi: u I. r. 82, u II. r. 46, u III. r. 29, u IV. r. 25. svega 182. Po tome bijaše u srpskoj muškoj i ženskoj školi svega đaka 455.

V) u višoj djevojačkoj školi: u I. r. 23, u II. 19, u III. 15. u IV. r. 16, svega 73. Osim toga bilo je još 15 učeipca koje su učile samo ručni rad. Prema tome bilo je prošle šk. god. u sarajevskim srp. osnovnim školama i višoj djevjačkoj svega učeipka-ca 543 (455 i 78 i 15) Nastavnika-ca ima na osnovrim i višoj djev. školi svega 17 s upraviteljem i to:

A) na muškoj osnovnoj školi: Petar Čabaković, Kosta Travanj, Nikola Nožinić i Marica Krsmanovićeva.

B) na ženskoj osnovnoj školi: Vjera Đukovićka, rođ. Milašinovićeva, Stevanka Borčićeva, Draga Babićeva i Lala Jakšićeva.

V) na višoj djevojačkoj školi: Luka Čupić, sveštenik, Zorka Ćurčićeva, Mara Jakšićeva, Vojislav Borić, Marija Pricina, Sojka Čojkanovićeva, Stevo Kaluđerčić, Kosta Travanj i Aleksa Stjepanović. Upravitelj škola jest Stevo Kaluđerčić. Osim toga postoji u Sarajevu od god. 1866. još »engleski zavod«, sirotište, u kome se odgajaju samo srp.-prav. siročad. Ovaj je zavod osnovala spomenute 1866. god. čuvena srpska dobrotvorka, Engleskinja Mis Adelina Pavlija Irbi u društvu sa svojom prijateljicom Mis G. M. Makencijevom.4) Ove godine odgaji se u ovome zavodu 19 Srpkinjica i to u I. r. osn. škole 2, u II. r. 2; u I. više djev. škole 2, u II. r. 6 i u IV. r. 3 učenice. Osim toga primila je plemenita Mis Irbijeva ove godine još četiri djevojčice, za koje ne znamo u koje su razrede uvrštene. Učiteljice su Sofija Lazarevićeva i Mitra Moračina.

58. Sokolac, z. p. Podromanija. Škola je sagrađena i otpočela je svoj rad god. 1875. Đaka bijaše 41 (33 + 8). Učitelj Miloš Rajaković.

59. Stari Majdan. z. p. Sanski Most. Škola postoji od god. 1835. Đaka bijaše u I. r. 17, u II. r. 9. u III. r. 12, u IV r. 5, Svega 43. Učiteljica Milica Nedić.

60. Stolac. Ne zna se tačno, koje je godine osnovana srp. osn. škola, ali da je to bilo mnogo godina prije okupacije, o tome nema sumnje. Ove prošle šk. god. bijaše đaka u I. r. 26 (15+11) u II. r. 22 (11+11). u III. r. 22 (17+5), u IV. 13 (9+4), dakle svega 83. Učitelj Visarion Petrović, učiteljica Mara Krunićeva.

61. T e š a nj.*

62. Travnik. Škola je osnovana 1822. god. Đaka bijaše u I. r. 46 (17+29), u II. r. 6 (4+2), u III. 10 (6+4), u IV. 7 (2+5), dakle svega 69. Učiteljice Darinka i Jelena Milutinovićeva.

63. Trebinje.*

64. Trijebanj, z. p. Stolac. Škola je osnovana god. 1890. Đaka bijaše u I. r. 13 (11+2), u II. r. 7 (5+2), u III. r. 11 u IV. r. 3, dakle svega 34. Učitelj je Mihailo M. Brkić.

65. F o č a.*

66. Cerovica (Gojakovac),z. p. Usora—Jelah.*

67. Čađavica, z. p. Bos. Novi. Škola je osnovana god. 1881. Đaka bijaše u I. r. 21 (18 i 3), u II. r. 20, u III. r. 15, u IV. r. 5 (4 i 1), dakle svega 61. Učitelj je bio Simo Kondić, svešt.

68. Čajniče. Godina osnutka čajničke srpske osn. škole ne nalazi se nigdje u crkveno školskoj arhivi. Po narodnom pričanju ima joj preko 70 godina, te prema tome možemo god. 1830. smatrati godinom njena osnutka. Da čajnička srpska škola spada među najstarije u Hercegovini, to spomnnje i naš istoričar prof. Milenko Vukićević u svojoj »Istoriji srpskog naroda«, II. dio, navađajući je odmah iza sarajevske i mostarske. Ove 1905./06. šk. godine upisalo se je u I. r 49 (34 i 15), u II. r. 16 (12 i 4), u III. r. 16 (11 i 5), u IV." r. 11 (7 i 4), dakle svega 92 učenika-ca. Učitelj je Vasilije Stojanović, a učiteljica Katarina Lasičina.

69. Čečava, z. p. Teslić.*

Napomena:

1) Pod ovijem se uvijek razumijeva broj đaka na kraju prošle, 1905./06. školske godine. Brojevi u zagradi označuju muške i ženske, n. pr. u I. r. 25 (17 i 8=) znači, da je u I. r. bilo 17 učenika i 8 učenica, dakle svega 25. Na kraju je ukupan broj sva četiri razreda.

2) Od početka šk. god. 1905./06. služi g. Mih. P. Kragujević u Bos. Krupi, a gđca Jelka Miloševićeva u Zvorniku.

3) Vidi članak gosp. prof. Vladislava Skarića u »Bos.-Herc. Istočniku« br. 1.i 2., u svesci od januara 1902.

4) Vidi lanjski kalendar »Prosvjeta« str. 105—108.