Potkradanje i rasrbljavanje

Umovanje nad grčkom uličnom oznakom

mitropolija0

Šta sve može čovjek da zaključi umovanjem nad ovom uličnom oznakom snimljenoj nedavno u Atini u Grčkoj, pa to je šou. Naravno da je potrebno znati azbučno pismo radi potpunijeg ugođaja. Nije ovo nikakva ćiriica, pošto Ćirilo u ta antička vremena nije ni postojao.

Grci, kao što svi vidimo, za ulicu kažu “odos”. To je, znači, dio mjesta ili grada predviđen da se njime hoda. U antička vremena nije bilo automobila da se voza, pa se ulicama samo ‘odalo. Eto nam očiglednog srbizma u starogrčkom. Kao i Odiseja što je ep o ‘odanju glavnog junaka kojukuda. Odo(s)h sada na slijedeći termin sa ove ulične oznake.

Hotel se zove Metropolis, jako znano ime širom svijeta koje se često daje hotelima. Doduše u Sarajevu je to ime dato jednom kafe restoranu. Sada se stvari komplikuju, ali su jako jednostavne. Metropolis je u stvari Mitropolija, što jasno objašnjava treća riječ na uličnoj oznaci. A ko još ne zna, mitropollija je organizaciona jedinica u hrišćanskih crkava istočne varijante. Kada već spominjem Sarajevo, da podsjetim da ovaj grad spada u Dabro-Bosansku Mitropoliju. Pa kada je već takvo ime mitropoliji, ne znam zašto neki Srbi negiraju bosanstvo u Srba, kada nam je ovakav naziv Mitropolije. Ali ovo nije tema ovog kucanija.

Sarajevo City Center, dakle, u okviru svog objekta ima i mitropoliju, dakle nije totalno islamski objekat, mitropolija čak dominira ovim prostorom. Neće vas tu usluživati baš srbski popovi, ali ćete se prijatno osjećati.

Neki kažu da je ovo mitro-polija, od nekakve grčke riječi za mater, a pitanje je opet koliko je i to grčka riječ i od koga su je preuzeli. Slabo je ikada Grčka vladala Bosnom, a svi ovde govorimo za mater – mater (mati, majka i sl). Ja bih prije rekao da je ovo ostatak od srbske predhrišćanske vjere mitraizma čiji hram možete posjetiti i dan danas u Jajcu i uvjeriti se da je ovde bilo vjera i mimo hrišćanizma, islamizma i komunizma i sada demokratijanizma.

Bog se zvao Mitra i po njemu je vjerovatniji naziv Mitropolija nego po majci. Poznata su česta imena u Srba Mitar i Mitra. Ne znam zašto bi neki brkati, kosmati gorštački Srbenda davao svome sinu nasljedniku ime koje znači u prevodu “majka”.

Pa da razjasnim i ovo “polis” za koje će vam takođe reći da je to nekakva grčka riječ, iako u to antičko doba Grci pod ovim imenom nijesu ni postojali. Srbi su Jelinima, tj. Helenima dali ime koje je opisno, možda zbog njihovog karaktera, svi znamo šta znači kada je neko grk, tj gorak.

Polis dolazi od starosrbske riječi “polje”. Konstantinovo polje je u stvari Konstantinopolj, preimenovan u Istanbul kako bi se sakrila prava istorija ovih naših prostora, kao što se kriju freske kožama u Aja Sofiji.

Elem, ludilo.

mitropolija1

Dabro-Bosanski Srbin, deseti dan do isteka 2016. kalendarske godine