Potkradanje i rasrbljavanje

Najnoviji pokušaj krađe srbske baštine (Video)(Foto)

nadlanica

Svi već znamo i sve je više dokaza da se hrvacka nacija kao i bošnjačka prave od srbskog etnosa prevjeravanjem. Očigledno je da ako se iz hrvackog identiteta oduzme vatikanska vjera, a iz bošnjačkog islam, dobiju se čisti Srbi. U slučaju Hrvata sama imena i prezimena već govore da se ne radi o nečemu mnogo različitijem od Srba, jer većina već imaju srbska imena i prezimena na “ić”, dok je kod bošnjaka to već malo drugojačije pošto imaju uglavnom arapska imena, a primjetan je i običaj izmišljanja i modifikovanja imena, tako da neka imena nigdje nećete čuti da postoje osim u njih.

Kako vjera ne nudi dovoljno elemenata od kojih se može graditi identitet neke nacije, tako nacije Hrvata i Bošnjaka koje se prave od srbskog naroda, moraju da posežu za srbskom viševjekovnom baštinom i da je svojataju, što obilato i rade odavno. Naš sajt se bavi i tom problematikom skrećući pažnju na evidentne krađe, pa je u tu svrhu i ovo kucanije.

Ne bi bio problem što se otima srbska baština, jer Srbi nekada veliki narod od kojeg su nastali svi Slaveni, a ne obrnuto, imamo jako bogatu tradiciju i baštinu, ima se šta pokrasti od nas, a i da nama ostane. Ali kako to traje vijekovima nama Srbima sve manje ostaje, tako da je to sada već prevršilo svaku mjeru. Počela je bezočna krađa svega što zadire duboko i u naš identitet.

Prvo je ukraden srbski jezik i dato mu je mnogo političkih imena tako da sada postoji više srbskih jezika drugojačije nazvanih, a nema ni jednog naučnog opravdanja za to. SANU je odgovorna za ovo, jer nije u stanju da brani srbski identitet i samim tim ne zaslužuje da ima u nazivu “srbska”.

Najnovija krađa je svojatanje prastarog srbskog simbola starijeg i od hrišćanizma, a to je jednakokraki krst sa simbolom ognjila u poljima. U početku je to bio simbol Sunca koje nam život daje i omogučava ga, i predstavljali smo ga sa tačkama. Kako su Srbi ovladavali tehnologijom tako je i simbol Sunca, prirodnog ognja, počeo da biva zamjenjivan ljudskom alatkom za stvaranje vještačkog ognja, ognjilom tj. ocilom (na starosrbskom ocelo je čelik), i u poljim krsta je stavljan simbol kresiva, alatke od čelika kojom se stvarala iskra i palila vatra.

Na naslovnoj slici je očigledno da je na hrbatu ruke istetoviran srbski simbol, a u tekstu se govori o nekakvoj hrvackoj tisućljentoj baštini. Možda su Hrvati i dobili ime za svoju naciju jer su hrbat nečega, recimo srbskog naroda. Jer u tisućljetnoj Bosni Hrvata nikada i nije bilo, pošto nisu u ono vrijeme rimo-katolici bili Hrvati, ta nacij anije ni postojala niti bila poznata u našim krajevima. Sve dok Istočnocarci (Austrijanci) nijesu krenuli na naseljavanjem svojih okupiranih teritorija Bosne i Hercegoivne sa rimo-katolicima, Česima, Slovacima, Poljacima, Nijemcima, Istočnocarcima i od čije ovako raznorodne mase nijesu krenuli da prave hrvacku naciju. Do tada u BiH niko nikada nije čuo ni za kakve Hrvate.

nadlanica1