Potkradanje i rasrbljavanje

Da li su Srbi sami sebi najveći neprijatelji?

jasenovac se nije desio0

Na internet stranici novosadske redakcije koja za sebe kaže da su „najuticajniji lokalni portal“ se može pročitati teza da se Srbima možda i nije desio Jasenovac?! Ako su ovi likovi najuticajniji lokalni portal, onda je to veoma zabrinjavajuće. Nadam se da su najuticajniji samo u okviru svoje prostorije u kojoj djeluju i smišljaju ovakve gadosti i da eventualno još dobacuju do svog nužnika, gdje je u stvari i mjesto njihovim objavama tog tipa. Svaki širi uticaj je katastrofalan.

Pokušavam da prodrem u njihov mozak i shvatim šta oni uopšte hoće da kažu ovom svojom bezobrazštinom. Ako Srbi iz Srbije, ekavičari, smatraju samo sebe za Srbe, onda se Jasenovoca i nije desio Srbima. Jer plan ND Hrvatske nije bio sistemsko utamanjivanje Srba ekavičara, pošto i nisu bili obuhvaćeni tom državom osim malo nešto gore Slavonijom na sjeveru do Zemuna uključujući i ovaj grad.

Za srbijance, mi Srbi ijekavičari i ikavičari sa ove naše strane Drine smo bosanci, hercegovci, krajišnici, ličani, dalmatinci i sl., pa bi ovo možda mogao biti razlog zašto su napisali da se Jasenovac nije desio Srbima. Po njima se desio bosancima, hercegovicima, krajišnicima itd., da ne nabrajam ponovo isto, već sam to jednom uradio. A kako su bosanci, a i hercegovci i rimo-katolici i muslimani, ispada da se i njima desio Jasenovac. Ali se desio tako što su ga oni organizovali, bili upravnici, stražari i osoblje, a veoma rijetko zatvorenici, kao što to predstavljaju anketirani u videu.

Zar je ikome logično da neki Hrvati koji se kao vijekovima bore da dobiju svoju državu i na kraju kada je od nacista i dobiju, da se nađu kao neki Hrvati koji su protiv svoje napokon ostvarene tisućljetne želje?! Zar nije logičnije da su ti „Hrvati“ u stvari Srbi, koji su protiv te države, pošto ih sistemski proganja. Logično.

Ali čujmo kakve posljedice ima učena pogrešna istorija:

Nije tačno da je NDH proganjala samo Srbe komuniste kako neki tvrde, NDH je proganjala Srbe, bili oni komunisti ili bili vjernici. Za „Hrvate“ pravoslavne hrišćanske vjernike su osmislili „Hrvatsku pravoslavnu crkvu“, u svrhu prevođenja Srba u Hrvate ukoliko se pojave neki kojima više odgovara hrišćanstvo istočnog obreda nego vatikanizam. A i ovo je vrsta genocida, rad na nestanku imena nekog naroda.

Dakle, Srbi nisu samo oni koji su ekavci, ima nas dosta i ijekavaca i ikavaca i da nam se nije desio Jasenovac, Jadovno i ostala stratišta, bilo bi nas sada skoro kao i Srba ekavaca, pa bi bio problem proglašavanja koje nariječje da se uzme za zvanično u slučaju zajedničke države. Za pismo bi se lako dogovorili, bila bi to srbica.

I da ne bude zabune Jasenovac je samo sinonim za genocid nad Srbima, jer su tu još mnogi logori kao recimo dječiji logor Jastrebarsko, kao i Jadovno i nebrojene hercegovačke jame u koje su Srbi bacani masovno. Zato je i izmišljeno viđenje gospe kako Srbi ne bi tražili svoje mrtve, jer kao skrnavićemo rimo-katoličko svetilište. Hercegovci rimo-katoličke vjere će sada da objasne papinom izaslaniku stvarne motive projekta oko gospe, te im ministri pa i sam predsjednik države Vatikan –papa, neće dovoditi u pitanje priču oko „viđenja“ gospe. Nije ni Vatikanu u interesu da se razotkrije njegovo učešće u genocidu nad Srbima iako svi znamo da Vatikan vijekovima protiv Srba vodi krstaške ratove, tj. križarske.

Novosadskom najuticajnijem portalu se možda nije desio mozak, pa su bez njega, mada mi se više čini da se radi o nekom novom vatikanskom projektu u kojem učestvuju.

Na slijedećoj vezi može svako koga interesuje pregledati abecedni spisak pobijenih u Jasenovcu i sam razriješi sve nedoumice oko Jasenovca, s tim da se treba uzeti u obzir recimo na mom primjeru, da znam da mi je stric odveden u Jasenovac i ubijen, a nema ga na spisku, tako da spisak nije potpun ni dan danas. A možda je umro u pretrpanim vagonima na putu do Jasenovca, pa se to ne smatra jasenovačkom žrtvom, te ga zbog toga nema na spisku.

Interesantno je takođe da su utamanjivani i Bošnjaci, ali nemaju arapska imena, nego srbska, tako da današnji Bošnjaci bi trebali uzeti neko drugo ime za svoju naciju, jer je Bošnjak očigledno srbsko prezime.

Slijedi slika ekrana sa spornim tekstom koji je podvučen crveno:

jasenovac se nije desio