Potkradanje i rasrbljavanje

Deklaracija o srbskom jeziku

srbpski

Podpisaše nekakvi nekakvu deklaraciju o istom jeziku koji se govori na prostoru bivše Republike Jugoslavije.

Istina je slijedeća, a mnogi i neće razumjeti o čemu govorim, iako svi razumiju svaku moju pojedinačnu riječ, ipak je jezik isti, problem će biti razumijevanje istine. Sve istine su kratke i jasne, mada poslije ovoliko manipulacija i mršenja nije uopšte lako shvatiti jednostavnost ičega.

Odvajkada se na prostoru Huma (Balkana) i prije dolaska Grka i Šiptara govorio srbski jezik, jer su ovaj prostor, kao i ogroman prostor centralne i istočne Evrope naseljavala srbska plemena koja su pravila svoje države tj. oblasti koje su mogli da drže pod svojom vlašću.

A svi Srbi su govorili srbski jezik. Logično. Čak je i Vuk, poslednji značajniji u nizu normirača srbskog jezika nakon Save Mrkalja, u početku govorio „srbski“, a tek kasnije „srpski“ jezik.

Onda se pojavio pedantni i sitničavi, a u stvari dosadni Zapad, koji do bola mora sve da klasifikuje, pa je počeo da se bavi normiranjem i jezika, pa su tako od velikog prebogatog srbskog jezika koji je imao svoje žargone, normiranjem počeo da pravi poljski, češki, slovački, slovenački, makedonski, bugarski, hrvacki, pa sada i crnogorski i bosanski jezik.

S tim da se normirani srbski jezik treba nazivati srbijanskim jezikom zbog ekavice. Jer kada na nekom uređaju ili na internetu kliknem da hoću srbski jezik dobijem ekavicu. Ako hoću svoju ijekavicu, moram izabrati hrvacki ili bosanski. A meni treba srbski ijekavski kojeg nigdje nema da se izabere. A da ne govorim o srbskoj ikavici, majci ostalih narječja srbskog jezika.

Dakle, što se tiče našeg jugoslavenskog slučaja, od srbskog jezika su normiranjem nastali srpski, hrvacki (poštujemo u oba slučaja jednačenje po zvučnosti, a ne samo u prvom), bosanski i crnogorski.

Gdje ima da se podpiše nova deklaracija da je sve ovo srbski jezik, da odem da je podpišem.

I da podpišem da nam je pismo ne ćirilica, jer je to globalni naziv, a nas Srbe od globalizma uvijek zaboli glava, nego srbica.