Potkradanje i rasrbljavanje

Pravilno pisanje imena glavnog grada Republike Srpske

banja luka banj brdo

Umujmo malo nad isječkom jedne vijesti pronađene na međumrežju, ili u prevodu na američki jezik - internetu.

Svima je postala normalna nenormalna stvar da se ime glavnog grada Republike Srpske piše kao „Banjaluka“, a pri tome niko ne piše  „Novisad“, nego Novi sad. Kako niti ko piše Mrkonjićgrad niti Kotorvaroš, tako nema potrebe ni pisati „Banjaluka“. Ne treba biti dosljedan u nedosljednosti.

Na ovaj način pisanja imena grada kao jedna riječ, skrnavi se osnovna ideja imenovanja grada. A naročito se dovodi u zabunu i na krivi zaključak, dodavanje jednog slova koje u potpunosti mijenja smisao imena. Pa se time ljude podstrekava na krivi zaključak da se ovde radi o nekakvoj banji, gdje ljudi mogu dolaziti i u kupkama liječiti svoje bolesti.

Ako se brdo može pisati kao „Banj brdo“, što se vidi na naslovnoj slici, onda se mora pisati i grad kao „Banj luka“. Svi koji znaju šta je brdo, znaju i šta je luka.

A što se tiče prve riječi u imenu grada, ona izvorno nije označavala nikakvu banju, nego se odnosila na bana, što je bila vladarska titula u naša starija vremena. Banija je je inače oblast kojom je vladao neki ban, koji je očigledno imao i svoje brdo i svoju luku. Banija je ostala banija, banj brdo je ostalo banj brdo, a samo je luka proglašena banjom.

Pa popravimo to, dovedimo u istu ravan smislenost ovih toponima, pošto se odnose na istu stvar.

Ili počnimo pisati i Banjabrdo, kao što neki pišu i Banjaluka, držimo se istih principa, ako mislimo ići u napijed. Ovako šarajući besmisleno na sve strane, čas ovako, čas onako, odosmo svi kolektivno u šizoidnost. Stradaće nam i mentalitet i identitet.

Ako imamo u Beogradu Banovo brdo, zašto da nemamo i u Banovoj luki i Banovo brdo?

Da nas nije ludilo uhvatilo samo u vezi Banove luke, ima i u Sarajevu dio grada poznat kao „Vrbanja“, koji takođe nema nikakve veze ni sa kakvom banjom, jednostavno se radi o „vrhu banije“ - vr(h)ban(i)ja, dakle iste banije - oblasti pod upravom bana.

I da nije samo ovdje kraj, spomenući i da sam bio onomad i u Bugarskoj u Banskom. I objašnjavao isto ovo, ali su se pravili da me ne razumiju.

 

Duško Bošković, 16.4.7526.(2018.)