Potkradanje i rasrbljavanje

I DNK projekat je u cilju rasrbljavanja

karta vakcinacijeVeć je na ovom sajtu pisano o podvali koju prave tumači DNK analiza gena o porijeklu pojedinih naroda. Pisano je prije par godina kada se još nije dešavala pomama među Srbima da se masovnije odlučuju da daju svoje gene na analizu nacijama koje nam u suštini i ne žele ništa dobro, što su dokazivali do sada nebrojeno puta.

Davanje svog genetskog materijala na analizu je pogubno po Srbe zbog dvije stvari.

Jer će nas prvo ubijeđivati tumači analize da nemamo ništa srbsko u sebi, nego sve neke gene od naroda koji su mlađi od nas Srba, što je prosto nemoguće. Pomiješali su redoslijed stvari, ali ne slučajno. Slaveni su pojam koji se kasnije javlja u istoriji od pojma Srbin, što je takođe obrađivano na ovom sajtu.

Drugo, nauka je toliko daleko otišla, posebno biologija, hemija i genetika da nije nemoguće da u nekim laboratorijama onih koji već vladaju većinom svijeta, ali im je i to malo pa žele da razviju viruse ili otrove koji će imati djelovanje samo u okviru određenih naroda ili rasa. Vakcina etnički orijentisana, kako to opasno zvuči. Zato je i ova karta obaveznih vakcina veoma intrigantna i nagoni na razmišljanje.

Srbi, ako ne želimo da nas razsrbe pričom da nismo srbskih gena, nego svakih drugih, samo ne srbskih, i ne želimo da razvijaju neko biološko-hemijsko oružje protiv nas, ne dajimo svoje gene na analizu.

Titraće nam da smo plemićkog porijekla i lagati sto nekih stvari, samo da bi nas „naučno“ ubijedili da smo tikva bez korijena i da smo svugdje gdje boravimo smo došljaci i kao takvi trebamo da odemo. Kao i da svako entičko čišćenje nas koje traje vijekovima ima moralno opravdanje i „naučno“ je utemeljeno.

Naročito se čuvajmo srbskih projekata i sajtova koji se kriju iza ćirilice, jer ipotreba ćirilice nije garancija Srbstva. Ćirilicu koriste i naša „braća“ Bugari za koje znamo kako si se kroz istoriju ponašali o čemu je takođe pisano na ovome sajtu.

Iza  ćirilicizovanja ne mora uvijek da stoji srbovanje.