O potkradanju srpske kulturne baštine i rasrbljavanju

    Nekoliko reči o Vlasima, “Vlasima” i vlasima

    Nekoliko reči o Vlasima, “Vlasima” i vlasima

    Srbi se doseljavaju u Gacku dolinu jos s kraja 16.v. Bilo je to podrućje tzv. Senjske kapetanije, koja postoji od druge polovine XVIII v. Dužnost joj je bila da brani zapadnu Liku od Turaka. U Senju deluju čuveni uskoci, čije je sedište najpre bilo u gradu Klisu, sve do njegovog pada 1537. Prelaze u Senj,kao vojnici, ali ostavljeni od gospodara, bave se i gusarenjem. Mirom u Madridu 1617.g., Austrija se obavezala da će ih preseliti u unutrašnjost zemlje.

    Design by Novica.info