O potkradanju srpske kulturne baštine i rasrbljavanju

medijskiTeror0... nastavak

Jako bezobrazna i pokvarena vijest za koju je prosto nevjerovatno da ju je neki Srbin napisao. Možda ju je sročio Hrvat, Poljak, Ukrajinac ili neki drugi Slaven koji je potpao pod rimo-katoličko robstvo. Nije poznato da je Zapad ikada vladao Srbima ili Rasima u smislu da smo bili robovi. Ako je i bio neki kratak period života pod okupacijom, svaki normalni Srbin ne bi ovo na ovaj način naglašavao javno, stidio bi se tog trenutka svoje istorije i trudio se da ga zaboravi.

medijskiTeror0

Proći ćemo kroz nekoliko tipskih i karakterističnih vijesti koje se često mogu sretati u medijskom prostoru i pokušati objasniti kako se u stvari trebaju tumačiti neke karakteristične i tipske vijesti i u koju su svrhu osmišjene. Jako je bitno i da se zna stvarni vlasnik nekih medija, jer to takođe pomaže u razumijevanju medijeske politike.

Primjetan je metod pretjeranog pobuđivanja emocija preko medija bombastičnim vijestima, kao i pravljenje od običnih i beznačajnih vijesti spektakularnih događaja sa pretjeranim emocionalnim nabojem.

zavjera0Postoji zavjera. Kovanica „teorija zavjere“ je smišljena kako bi se diskreditovali tragači za istinom u slučaju da otkriju zavjeru. Dobiju etiketu „teoretičar zavjere“ što je jednako pojmovima „maštač“, „zanesenjak“ i na kraju „ludak“, što je dovoljno da se više ne smatra ozbiljnim. I zavjera onda može na miru da se sprovodi.

Osobina satanizma kao pokreta je izvrtanje stvari naopako. Čak su uveli i poseban dan negdje u nekim anglo-američkim sredinama, da se na taj dan sve govori suprotno. Tako vježbaju svoj naraštaj da postane kvaran i da izokreću stvarnost naopako. Jer potrebno je pokorene ljude preumiti metodom zamjena teza.

Berlinski Kongres 1878. godine menja granice na Balkanu. Austro-Ugarska dobija Bosnu i Hercegovinu (BiH). Prave se planovi za stvaranje „bosanske nacije“.Nastojalo se da u tu novu naciju uđu narodi sve tri vere u BiH. Srbi u BiH bili su već nacionalno svesni. Rimokatolici u BiH nisu imali razvijenu nacionalnu svest, pa su se identifikovali po svojoj veri. Bošnjaštvo je stoga bilo upućeno uglavnom na muslimane.

 sandraIvana1

Kako objasniti fenomen koji vlada u Srbiji i sve više uzima maha, da sve ljude koji su iz Hrvacke proglašavaju Hrvatima? Pri čemu igorišu da je Hrvacka u stvari bila i srbska država, bar je bila do trenutka kada su Srbi izbačeni iz ustava što je i pokrenulo rat razbijanja Jugoslavije. Hrvacka koja je drastično mijenjala granice tokom istorije i nikada u stvari nije obuhvatala ni Dalmaciju ni Dubrovnik sa Konavlima, o čemu živo svjedoči prekinuta teritorija u dijelu gdje Hercegovina izlazi na more, je uvijek bila prepuna Srba koje nijesu do dana današnjeg uspjeli etnički očistiti uprkos viševjekovnim zahtjevima iz Vatikana da se to radi. Zato je jako neobično da iz Srbije često dolaze takve vibracije milozvučne Vatikanu, kao da sarađuju na istom projektu rasrbljavanja Srba.