O potkradanju srpske kulturne baštine i rasrbljavanju

    "Hrvatski" Balkan

    Hrvati od nekog doba boluju od jedne teške boljetice, od žive želje, da oni preuzmu na balkanskom poluostrvu - ako ne drukčiju, a ono barem kulturnu i književnu igemoniju. Teška je to 6oljetnca - ama srećom nije opasna, a liječi se obično tušem .... Boljeticu tu - ili da reknemo, želju tu gaji već od neko doba sav mlađi naraštaj hrvatski, koji će danas sutra da bude inteligencija, da bude vođa svoga naroda. Hrvati su spasenje -Hrvati su svjetlo Balkanu - od Hrvata će da zasija luč prosvjete potištenim narodima balkanskima, Hrvati će u svemu da im prednjače - ovo su neprovrgnute dogme, u koje vjeruje sva omladina hrvatska.

    Design by Novica.info