O potkradanju srpske kulturne baštine i rasrbljavanju

bosanacMajicaPrije ovog trećeg svjetskog rata sam radio u tvornici (zna li neko sada šta je to tvornica?) sa čovjekom imena Srboljub Bošnjak. Tada u Jugoslaviji ovo nije bilo ništa neobično i nije izazivalo posebnu pažnju ali danas kada Bošnjak postade naziv za naciju, moj bivši radni kolega postade fenomen, da bi ga komotno mogao snimati „National geographic“ . Dovode sigurno roditelji sada svoju djecu da ga vide, da ga opipaju da se uvjere da nije virtuelan. Čak ga mole da nešto govori, bilo šta, samo da čuju kako govori ekavicu i kako se to uklapa u ime i prezime.

vila1 1887

kacicMiosicDosta je neobično da neko piše epsku poeziju na ikavskom, a pri tome je još i fratar. Ali u srbskoj istoriji najbogatijoj i najzamršavanijoj na svitu i toga jema. Srbi su inače poznati u svitu po svojoj junačkoj poeziji, junaka nikada nije nedostajalo , a junaci drugijeh naroda južnoslavjanskih su sumnjive moralnosti. Zar može neko biti junak ko bombarduje izbjegličku kolonu ili pravi koncentracione logore za djecu? Dakle, neupitno je koji južnoslavjanski narod iznjedrava junake, oslobodioce od okupatora, i koji narod piva njima pisme. Pogledajmo sada te srbske junake, uklјučujući i Skender-bega ko su , šta su i odakle su.

koloDanas ni djeca ne znaju napisati zadaću, a da ne zavire na Vikipediju. Mnogi prije nego li počnu svoje pisanije ili kucanije obavezno malo prokrstare i Vikipedijom. Pa tako i ja.

Kud svi Srbi tu i mali Mile.

krugoviOnomad gledah neku TV emisiju posvećenu jednom od ponajvećih naših pjesnika Dušku Trifunoviću i čuh tu našeg znamenitog kompozitora kako kaže “...i kao što naša braća Hrvati kažu uglazbiti...” i razmišljah, da li da ustanem ili da ne ustanem. I da nakucam svoje zapaženije. Ili ipak da nastavim sa gledanjem, pa tek onda kada okonča emisija.