Skrivana srpska istorija

Srbsko pleme Brsjaci

brsjaciNapomena: U slijedećem tekstu preuzetog sa FB stranice Srbo-Makedonci se može vidjeti srbsko porijeklo Samuila, kojeg sada svojataju i Bugari i Makedonci, kao i to gdje su dobili inspiraciju kreatori šiptarske nošnje i da im je srbska nošnja bila uzor. Primjetna je kapa hercegovačko-crnogorsko-krajiško-dalmatinskog izgleda. Pojam Vizantija je promijenjen sa pojmom Romeja pošto entitet Vizantija nikada nije ni postojao pod ovakvim imenom, nego je Romeji dato takvo ime naknadno iz potrebe zapadnjaka da prave pometnju u istorijskoj nauci.

Verziti (Brziti) su na granici Makedonije i Tesalije u VIlI veku formirali oblast pod nazivom Serblia (Σερβλια), sa centrom u varoši Srbica (današnji Selfidži), a na reci Bistrici, kod Soluna, podigli grad Servia. Romejski pisac Ioan Zonara, pominje da su Brsjaci imali i istoimeni grad Serblia, koji su sami zvali Srbčište. 

Dr. L. Lenard napominje da su se Verziti kasnije pomerili severnije, u područje između Ohrida, Bitolјa, Prespe, Prilepa, Kičeva i Velesa, gde su dve svoje naseobine na jugozapadu BJRM nazvali Srbci, a plemensko ime do danas očuvali u etnonimu Brsjaci.

Na čelo ustanka protiv Romejske vlasti je stao sin brsjačkog kneza Nikolice, Samuilo i prisvojio bugarsku krunu i crkvu, da bi u državno-pravnom smislu parirao Carigradu. Romejski monah Georgije Kedrin, u svojoj hronici “Συνοψις ιστοριον” pominje da je vođa Brsjaka obeležavao svoju krsnu slavu, što čini nespornim da je bio Srbin.

Zet mu je bio knez Jovan Vladimir, takođe Brsjak, rođen u jednom selu kraj Debra. Vladao je Duklјom, koju je njegov deda tri decenije pre Samuila izdvojio iz Serblie. 

Samuilovu pobunu je 1018. godine ugušio Romejski car Vasilije II ”bugaroubica” i oslepeo hilјade ustanika. Samuilov vojvoda Nikolica je nakon herojske odbrane Srbčišta bačen u carigradsku tamnicu, a vojvoda Ivac preko izdajnika Jestatija osleplјen na svojoj krsnoj slavi, Velikoj Gospojini. Osleplјen je i vojvoda Gavra, a tabla sa podacima o preminulom brsjačkom velmoži Samuilu uzidana u crkvi sela German na Prespanskom jezeru, pod slovenskim datumom 6501. godine.

Mir je konačno uspostavlјen dve godine nakon gušenja ustanka, tako što je car Vasilije povelјom iz 1020. godine Brsjacima potvrdio samostalnu pokrajinu Serbliu, sa centrom u Srbici i pravo na srpsku biskupiju.