Sokolska društva

cavtatSrbi katolici smatrali su da je Sokolstvo cement u temeljima Jugoslavije. Zato su   aktivno učestvovali u radu sokolskih društava. Sokolsko društvo u Cavtatu bilo je najaktivnije društvo u gradu. (1)

Sokolsko društvo u Cavtatu proslavilo je Dan Ujedinjenja 1932. svečanom sednicom i u veče akademijom uz sudelovanje Cavtatske Diletantske Muzike, predavanjima, recitacijama, ritmičkim vežbama svih kategorija, pozorišnim komadom i igrankom. Na svečanoj sednici govorio je prvi delegat župe Mostar Hasan Dikić.  Pred predstavnicima vlasti, ustanova, korporacija i građanstvom starešina društva P. Natošević, okružen sokolskim članstvom, naraštajem i decom, razvio je društvenu zastavu, pozdravljen zvucima himne Cavtatske Diletantske Muzike i svih prisutnih. Posle toga položio je starešina sokolski zavet, a za njim celokupno članstvo, koje je kasnije praćeno sviranjem sokolskog marša prilazilo i pružalo desnicu starešini i ljubilo svoju društvenu zastavu. U veče na akademiji izvedene su ritmičke vežbe, i “Narcis” od S. Vučkovića, izveden od članica. (2)

Zenski podmladak na sletu u Capljini 1924Sokolska župa Mostar osnovana 1920. obuhvatala je oblasti Hercegovine, Dalmacije i Imotske krajine. Sokolsko društvo u Imotskom osnovano je 24. 1. 1919. Tamošnja inteligencija osnovala je društvo pod imenom Jugoslovenski Sokol u Imotskom. Na čelu društva bili su Marko Danda, dr. Mihovil Vuković, Luka Milinović, Marko Šimić, i Nikola Vlajčić. O društvu je  „Sokolskom Glasniku” pisao Marko Šimić, učitelj iz Imotskog.  (1)  Sokoli su nastojali da suzbiju uticaj  rimokatoličkih klerikalaca. Produžili su svoju borbu sa katoličkim klerikalcima koji su posle propasti Austro-Ugarske nastavili svoje aktivnosti u Jugoslaviji. Najače uporište klerikalizma bilo je u Zapadnoj Hercegovini. U pismu „Sokolskom Glasniku” iz Imotskog priznaje se da Imotski kotar sa prosvetom zaostaje za svim kotarima u Dalmaciji. Dalje se ističe : „I još tome, predstavnici ove mračne kule, kojima je u interesu da narod u mraku drže, ustaju danas da prosvjetljenom i rodoljubivom svijetu dijele poduke o prosvjeti, a diplome o jugoslovenskom patrijotizmu, dok su prije pljuvali u lice Jugoslavije, kad je ova još u zametku bila. Pa se u to ime predstavnici mraka, svom žestinom obaraju na kulturno Sokolstvo, kao na zatornika prosvjete i jugoslavenstva …