Logor Donja Gradina

Indeks članaka

 Donja Gradina (Gradina Donja) je naseljeno mjesto u opštini Kozarska Dubica, Republika Srpska, BiH.
Smješteno je južno od ušća rijeke Une u rijeku Savu, a od grada je udaljeno 14 km. Preko Une i Save graniči sa Republikom Hrvatskom, dok južno graniči sa selima Ćuklincem i Glavincem.
Na prostoru naselja se nalazio logor Donja Gradina koji je poznat i kao „Logor VIII“ jasenovačkog sistema ustaških koncentracionih logora za masovno istrebljenje Srba, Jevreja i Roma u NDH od strane ustaških vlasti pod komandom Ante Pavelića.