Istorijska čitanka

ko su hrvati

 

skenderbegDobio nadimak po Aleksandru Velikom, a papa ga imenovao za generala Svete Stolice. Srpski narod i istoričari olako se odriču naših vitezova i heroja. Ovakva sudbina zadesila je viteza i papskog generala Đurđa Branilovića Kastriotovića, koga su albanci proglasili za svog nacionalnog heroja. Njegovo ime je – Skenderbeg.


Muzički život u 19. i početkom 20. veka u Bosni i Hercegovini bio je srodan muzičkom životu u srbijanskim i vojvođanskim gradovima - sa pevačkim društvima kao pokretačima i stožerima kulture, češkim muzičarima koji su radili kao dirigenti, nastavnici muzike, kompozitori, pa i izvođači na pojedinim instrumentima, i sa povremenim učestvovanjem solista i orkestara na besedama pevačkih družina. Pošto su ovaj prostor naseljavali razni narodi, to je svaki od njih svoju ideologiju propagirao na priredbama koje je organizovao: Srbi pravoslavne vere pored muslimana, a ovi pored Hrvata i Jevreja. Muziciranje Srba je bilo usmereno ka očuvanju njihove nacionalne kulture.


lined arranged musical note or lyrics

0