Istorijska čitanka

BILJEG SREDNJEVJEKOVNOG SRPSKOG ŠTAMOPARSTVA

NOVO GORAŽDE – U hramu Svetog Đorđa u Donjoj Sopotnici kod Novog Goražda, koga je 1454. godine podigao herceg od Svetog Save, veliki vojvoda bosanski, gospodar humski i knez drinski Herceg Stefan Vukčić – Kosača, tačno prije 494 godine počela je sa radom prva štamparija na prostorima današnje BiH, a druga na Balkanu, odmah iza Cetinjske.

nasl

1. Bosna do pojave prvih Kotromanića

Smatra se da se ime Bosna po prvi put javilo u jednom spisu Konstantina Porfirogenita (sredina X veka) i to na onom mestu gde o u opisu Srbije navodi: "U krštenoj Srbiji jesu ovi naseljeni gradovi: Destinikom, Cernauvski, Megiretus, Dresnik, Salines, a u kraju Bosni Katera i Desnik". U to doba Bosna se nije smatrala državom već samo delom Raške kojom je tada vladao knez Časlav. O Bosni su i inače veoma siromašni podaci i do sredine X veka o njoj se ne zna bilo šta pouzdanije. Nazire se tek da je njome upravljao ban, a ova titula ima verovatno avarsko poreklo. "Ponekad je vladao celom Bosnom samo jedan vladar, a ponekad je vlast bila podeljena na mnogo vladara od kojih je svako vladao za sebe" (Mavro Orbin).

ustanak nasl 1876

Ustanci u Bosni i Hercegovini

(Iz starih časopisa)

Spisak prenumeranata već za prvu Vukovu pesmaricu otkriva širok prostor sa koga oni dolaze. Pominju se Budim, Veljun, Virovitica, Vukovar, Karlštat, Šibenik, Pakrac...
Vuk je intuitivno na samom početku svog rada osetio da je tek oko petina pesama sačuvano. Još 1814. godine u „predsloviju“ svoje „Male prostonarodne slavenoserbske pesnarice“ on će reći: „Ja sam istina onda (1806) imao u pameti različnoga roda pesama, pet puta više a deset jasnije nego sad...“