Istorijska čitanka

C r n a ć i (?)

U selu Kotorcu u Sarajevskom Polјu ima jedno mramorje, koje svijet zove C r n a ć - g r e b lј e. Na jednom mramoru je utesan ovaj natpis:... Ime Bogčin, koje se u natpisu spominje, vrlo je rijetko u spomenicima. Osim ovog kotoračkog Bogčina poznat je samo još jedan, Bogčin K o r j e n i ć, čovjek vojvode Sandalјa iz vremena oko 1400 godine. I prezime Korjenić je rijetko, pa se zbog toga može sa dosta sigurnosti pretpostaviti, da je u vezi sa imenom plemena Korjenića u staroj župi Vrmu u oblasti Travuniji; t. j. da je ovaj Sandalјev Bogčin bio od plemena Korjenića.

 srbi amerikaSve muške glave iz familije ostavile dom i posao u SAD i dobrovoljno došle na prvu liniju fronta
– Braća Vajagić, njih devetorica, i njihov otac Risto napustili su porodicu u rudarskom gradu Gera da bi pritekli u pomoć srpskoj vojsci koja je u Prvom svetskom ratu oslobađala zemlju od neprijatelja.
Junački su se borili i doprineli pobedi na Solunskom frontu, ali su ubrzo potom zaboravljeni. Njihovim upisivanjem u Srpsku enciklopediju 2013 ispravljena je nepravda prema zaboravljenim herojima oslobodilačkog rata.

To su Vajagići: Luka (1877-1970), Risto (1878-1936), Mihajlo (1882-1960), Marko (1885-1961), Simo (1889-1923), Simo Vajkana (1889-1932), Jovo (1893-1923), Đuro (1896-1941) i Stevan (1895-1980) .

glusacOd kada se Bosna u 12. veku odvojila od Srbije u posebnu državu, vlada njome dinastija Kotromanića, koja se tako prozvala po nekome dalekom pretku Kotromanu, a pripadali su joj bez sumnje i najraniji poznati banovi bosanski Borić, Kulin i Ninoslav. Kada je Bosna postala samostalna država, uredila je i svoju samostalnu »bosansku crkvu«, koja je bila onako pravoslavna i hrišćanska, kako su je među Slovenima propovedali i utvrdili sveta braća Ćiril i Metodije i njihovi učenici.

pjesma

 

Apstrakt: U radu je dat kraći prikaz pisanja hrvatske štampe o Srbima i Kraljevini Srbiji neposredno poslije atentata u Sarajevu, tokom julske krize i u prvim mjesecima rata. Štampom je dominirao oštar antisrpski ton, neskrivena mržnja i potreba da se srpski narod imenuje isključivim krivcem za izbijanje rata te zbog toga i kazni.

 

 

 

 

rs.parMože se misliti da je srpsko-pravoslavnog naroda bilo u Sarajevu i prije Turaka.Ovako tumačim ove riječi u fermanima Stare Crkve, kojima se izričito veli za crkvu,da je ostavljena raji od sultana osvajača.....