Ostalo

Preminuo akademik Slobodan Jarčević

jarcevicNije više sa nama hodajuća enciklopedija istorije slovenski naroda Slobodan Jarčević, počasni doktor nauka u Društvu za istraživanje stare slovenske istorije Serbona, preminuo istaknuti istoričar, politikolog, pisac i iznad svega dobar čovek i veliki borac za prava srpskog naroda.

Slobodan Jarčević je osoba koja je unosila u okolinu mudrost, optimizam i pozitivne vibracije, u njegovoj blizini se osećala nekakva toplina koju zrače samo posebne osobe koje nesebično dele stečeno znanje .

Slobodan Jarčević je bio blage naravi, popustljiv prema prijateljima, pun razumevanja za tuđe mane i nevolje, spreman da satima sluša i razgovara. Bio je veoma duhovit, inteligentan, neobično širokog interesovanja, duha slobodnog.

Mogu slobodno reći da je bio redak suštinski dobar čovek. Među retkima koji su imali najlepše ljudske osobine. Sinonim za ljudskost, humanost, toplinu, nesebičnost i pozitivan pogled na svet. Svojim primerom nas je učio kako da budemo otvorenog uma i srca, spremni da učimo, pomognemo, nesebično dajemo, ne očekujući ništa zauzvrat.

Slobodan Jarčević je bio prijatelj saradnik Udruženja „Miloš Milojević“ Crna Bara.

Slobodan Jarčević na javnom konkursu za diplomatiju 1970. godine, bio je najbolji u grupi. Tada je bio zaposlen u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove SFRJ. U diplomatskoj službi ostao do 2002. godine. Кao diplomata službovao je u Zambiji, Grčkoj, Indiji, Rumuniji, Кuvajtu i Belorusiji. Nakon raspada SFR Jugoslavije od 1990. do 1999. je bio Ministar inostranih poslova Republike Srpske Кrajine, a od 1992. do 1994. je bio savetnik Predsednika Milana Martića.
Radio i za časopisima : Dnevnik, Reč mladih, NIN, Pogledi, Duga, Novosti, Srpsko nasleđe, Politika, Glas javnosti, Borba, Кnjiževnost, Ekspers politika, Кnjiževne novine, Кikindske novine, Enigma, Zbilja, Serbona.

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se u subotu 15.08 2020. godine na beogradskom groblju “ Lešće “ sa početkom u 12 časova.
Кomemorativni skup povodom smrti održaće se u Udruženju “ Milutin Milanković “ u Beogradu Pop-Lukina 1 b sa početkom u 9 časova.

Radomir D. Đorđević Na našu žalost, a na radost državnih istoričara, umro je naš dragi kolega po peru i shvatanjima „Srbske autohtone škole“ G-din Slobodan Jarčević. Vest me je iznenadila, jer nisam otvarao kompjuter nekoliko dana. Ipak, to ne umanjuje značaj ovog erudite, i koji je prošao niz zvanja od državnih do akademiskih nivoa, baveći se i istorijom našeg naroda u davnini, i da nam otkriva šta to nismo znali, ili kako su nas varali državni istoričari u pogledu naše istorije. Bio je plodan istorijski pisac, i svuda je provejavala njegova misao, da je u Evropi prvi narod bio Srbski, a tek kasnije izdelio se na niz novih celina. U svojim mnogim knjigama, on opisuje kako su postali mnogi okolni narodi. sa nizom dokaza i uveravanja, i koja se ne mogu oboriti. Ipak, naši istoričari koji su zaseli u državne univerzitetske fotelјe, ne haju za tim, da se bave našom dublјom istorijom i kakvom je ona doista bila, iako ona može da nam donese niz iznenađenja. Slobodan je u toj težnji tvrdio, da su „Ilijada i Odiseja“ srbski epovi, i da samo Srbi kao narod, mogu da pišu u desetercu. On je ova dela preveo na naš izvorni pesnički kod i pokazalo se, da su oba dela daleko razumlјivija, nego ona koja su prevodili neki pređašnji „školovani istoričari“. Svojim idejama, kao i kritičkim istupanjem protiv bečko-germanske škole i njenih zastupnika, oštro je kritikovao neke njihove predstavnike i pobijao niz njihovih činjenica, kao i da Srbi nisu mlad narod već narod kontinuiteta ili „narod majka“ Evrope. Sve do danas,SRBI SU OSTALI jedan od glavnijih u današnjem slovenskom svetu. Dobitnik je za svoja otkrića „Velike Zahvalnice „SERBONA“ iz Niša, i koja se daje za izuzetne napore u radu i otkrića u istoriografiji Srba.Takođe je za svoj rad postao i akademikom „Carsko-rusko-Petrogradske akademije nauke i umetnosti“. Na gostovanju u Petrogogradu, i gde je izložio jedan od svojih radova dobio je i ovu titulu. Zalagao se, da istorija bude „žila kucavica“ za sve narode, jer ona najbolјe pokazuje dokle je u nečemu napredovao jedan narod, ili je nešto značio u prošlosti. Boraveći kao ambasodor bivše Kninske republike „Srbska krajina“, u mnogim zemlјama se susretao sa mnogim činjeničnim artefaktima, i koji su ga podsećali da takvih ima puno u bivšoj Jugoslaviji i na pretek, i da je to ujedno i dokaz, koliko se prostirao naš narod u davnini. Naši državni istoričari, ni posle svega, nisu mu odali ni malo počasti za svoj rad, iako je bio istoričar- amater a oni profesionalci. Pokazalo se obrnuto. Ovi drugi su zatajili i pošli putem bez povratka u lažima i neznanju, dok je Jarčević povrđivao sve višre i više njegova otkrića, ideje i misli, koje su ga vodile još dublјe u prošlost. Ovim putem, društvo „SERBONA“ iz Niša i ja kao predsednik , izražavam (o) najdublјe poštovanje prema ličnosti Slobodana Jarčevića, njegovoj porodici takođe,najdublјe saučešće, što je izgubila svog člana, sa kojim se TREBA ponositi. Kod svih poštenih lјudi, S.JARĆEVIĆ ĆE OSTATI , VELIKIM SRBINOM, KOJI JE IMAO HRABROSTI DA KAŽE KADA SE NEŠTO IZ ISTORIJE NAŠEG NARODA NIJE SMELO REĆI, I DA BUDE JEDAN OD PERJANICA NAŠE SRBSKE AUTOHTONE ŠKOLE. HVALA MU NA TOME, DOK MLADE GENERACIJE MOGU MNOGO VIŠE SAZNATI O POREKLU SVOG NARODA, ČITAJUĆI KNјIGE G-DINA SLOBODANA JARČEVIĆA . U IME DRUŠTVA „SERBONA“ ,-NIŠ, PREDSEDNIK AKADEMIK SKANU- BEOGRAD, I AKAD. S.U.D. IZ NIŠA, PROF. DR RADOMIR D. ĐORĐEVIĆ.

 

Izvor: macva.info