Ostalo

Odgovor Bošnjaku Adnanu Muhoviću

Evo jutros u novine

Ja pročitah bože žali

Da je Nјegoš genocidan

A mi da smo narod mali!

Iz Bihora iz Petnice

Muhović nam Adnan piše

Da Bošnjaka njegovijeh

Od nas ima puno više!

I s prezirom nekakvim se

Podsmjehuje Crnoj Gori

Pa mi ruka pero uze

I `vako mu odgovori!

Je li hrabrost Muhoviću

Moga roda bila mala

Kad je glava Čengićeva

Pod Mirkovom sablјom pala!

Je l` Džaković Vojevoda

Na tarskome mostu streka

Đe stajaše zvek handžara

I plotuna turskih jeka!

Je l` se Nikac uplašio

Kad na Čevska Ubla banu

I silnome Ćehaj-paši

Smrtonosnu zada ranu!

Da o tome istorija

Kroz vjekove duge piše

Nјih je bilo četrdeset

A Turaka stoput više!

Đe je vrela krv točila

Đe god da je bilo klanje

Pobjede smo odnosili

Iako nas bješe manje!

Jer oružje, boj ne bije

Nit boj bije brojnost jaka

No boj bije, Muhoviću

Hrabro srce u junaka!

Jel Popović Đoko s Cuca

U grudima straha ima

Na Do Vučji s jataganom

Kad izleće pred Selima!

I glavu mu posiječe

Da svi vide i svi znadu

Jel se Mina uplašio

Kad je sjeko Mekić Kadu!

A krvava Vrtijelјka

Još Pivlјanin pamti Baja

Što do zadnje kapi krvi

Na braniku srbstva staja!

Na Krusima Muhoviću

Dok jecaše bitka lјuta

Jel se silni Novak Vukov

Uplašio od Mahmuta!

Da li pamti istorija

Takve bruke i sramote

Kenjo Stankov sam sa četom

Grad žablјački kad vam ote!

Jel Milјanov Marko s Kuča

Jednog nama davnog lјeta

U krvavu Podgoricu

Sam na hatu ulijeta!

Kano Peko, kano Jole

I junaci mnogi drugi

Jel` Osmana, Novak Ramov

U krvavoj smako Dugi!

Jeli silnog Turan-bega

Na megdanu Jovan smaka

Vaš je vazda bilo mnogo

A naš samo jedna šaka!

Istina je da ni sada

Mi nijesmo puno brojni

Al kad trube ratne jeknu

I poklič se čuje bojni!

Kad ka nama oblak krene

Tmurni kada dođu dani

Svaki od nas poletjeće

Da ognjište svoje brani!

Uplašit nas neće nikad

Zvek ničijih bajoneta

Jer sloboda Crne Gore

Svakome je od nas sveta!

S poniženjem ti govoriš

Manje nas je od Tuzlaka

Zar orlova manje nema

Od vrabaca i od svraka!

Tvoja riječ sa prezirom

Ljagu na moj narod baca

Zar vukova u planini

Nema manje od ovaca!

Pa nek ove rječi moje

U tvoj mali mozak uđu

Da ne blatiš Crnogorce

I svetinju diraš tuđu!

Ako Nјegoš nije dobar

I ako ti ima manu

Šta u Crnoj Gori tražiš

Što ne ideš Erdoganu!

Nije Nјegoš Muhoviću

U Aziju malu iša

Noževima tursku nejač

Da siječe i kaiša!

Nit je raju nabijao

Na mačeve i na kolјe

No junački Osmanlije

Na krvavo čeko polјe!

I živio ko vuk gorski

U vrletne kamenjare

Al ne htjede prodat dušu

Za bogatstvo i za pare!

I sva sila nije mogla

Da njegovu hrabrost slomi

Kada vjeru za večeru

Proda plahi i lakomi!

Narod gladan i napaćen

Na borbu je podstrekiva

I okružen turskim morem

Slobodu je srpsku sniva!

I pišući Gorski Vjenac

Sebi vječnu slavu zida

A ti danas na njega huliš

Bez sramote i bez stida!

Da u glavi išta imaš

Vidio bi moj Adnane

Da ne mogu bit zločinci

Oni što prag kućni brane!

Još se narod srpski sjeća

Nečuvenih turskih zala

Pet vjekovnog robovanja

Ostrog kolјa i vješala!

Od Stambola pa do Beča

Svirepost se turska čula

Lobanjama srpske đece

Zidana je Ćele kula!

Pa u svojim osudama

Moraš imat više mjere

Jer i ti si ipak Srbin

Iako si druge vjere!

Na tavanu kod svog đeda

Još krst imaš i svijeću

Niko nije Muhoviću

U izdaji našo sreću!

Pa te zato savjetujem

Da osvjetlaš obraz crni

Budi čovjek, hrabrost skupi

I srpskoj se vjeri vrni!

Ako nećeš ne sij mržnju

I s nama se ne inati

Svoje voli, ali tuđe

Ne napadaj i ne blati!

SLAVKO PEROŠEVIĆ IZ ŠAVNIK