Ostalo

Lažni turcizmi - Srbizmi u turskom jeziku

„Turska“ riječ SEVDAH (lјubav) - od srbskog SVIDEH, ZAVODIH tj. rasijanskog SVIDANIJE (viđanje).

„Turska“ riječ SABAJLE (ujutru) - od srbsko ZABJELE (se zora).

„Turska“ riječ DAG (planina) - od srbskog DENјAK (brdo sijena).

„Turska“ riječ SIMBA (znak) - od srbskog ZEMNIK (zemlјana šerpa koju karakterišu šare, često i rune).

„Turska“ riječ BUBREK - od srbskog BUBRITI.

 „Turska“ riječ HARAČI (nasilno ubiran porez) - od srbskog HARATI.

„Turska“ riječ BUREK - od srbskog PIROG ili rasijanskog PIROŠKA (pirjati).

„Turska“ riječ DORT (tabor, kamp) - od srbskog DVOR.

„Turska“ riječ NAZARET (nadzor) i NAZAR (zao pogled) - od srbskog NADZOR i NAZRETI, ZURITI (-zor je sufiks za vid i svjetlost u srbskom jeziku, od zora).

„Turska“ riječ JELEK - od srbskog OBLEK/A/ (odjeća).

„Turska“ riječ KAŠIK - od srbskog KAŠIKA i rasijanskog KAŠIK, obročni pribor kojim se jede KAŠA.

„Turska“ riječ JASTIK (jastuk) - od srbskog LjUSKA.

„Turska“ riječ DUŠEK - od srbskog PODLOŠKA (podloga) i rasijanskog PODUŠKA (podloga).

„Turska“ riječ ODA/JA/ (soba) - od srbskog ODELjAK.

„Turska“ riječ ČELIK – od češkog OČEL i OCEL (čelik).

„Turska“ riječ BUDALA - od srbskog POLUDETI i BLUDETI.

„Turska“ riječ DELIJA - od srbskog ĐAVO tj. rasijanskog DJAVOL, mada se može korijen tražiti i u srbskoj riječi DELATI (delija - čovjek koji nešto radi).

„Turska“ riječ KAPIJA - od srbskog KLAPITI (zatvoriti, iz iste etimologije je i POKLOPAC).

„Turska“ riječ SAPUN - iz srbskog ZAPENITI.

„Turska“ riječ BARUT - od sbskog PARUH (prah).

„Turska“ riječ GAJBA - od srbskog tj. rasijanskog KUPILA, KUPILO

„Turska“ riječ SAT, SAGAT, SAHAT - od srbskog SAD, SADA.

„Turska“ riječ ČELAT (dželat) - od srbskog KOLAC i KOLjAČ.

„Turska“ riječ ČIČAK - od srbskog tj. rasijanskog KAČITI.

„Turska“ riječ TAVAN - od srbskog TAVAN (TAMAN), TAVNO (TAMNO), TAMNICA, TAVNICA i sl.

„Turska“ riječ KONAK - od srbskog KON, KONAC (kraj).

„Turska“ riječ HAN (restoran sa prenoćištem) - od srbskog HRAN(ITI).

„Turska“ riječ PLEGMA i arapsko BALGAM - od srbskog tj. rasijanskog BELA.

„Turska“ riječ MEAD - od srbskog MED(OVINA), inače i riječ medicina vodi porijeklo od iste srbske riječi.

„Turska“ riječ BIRA - od srbskog PIVO, PIVA.

„Turska“ riječ LIMAN - od srbskog LUKA.

„Turska“ riječ SAMAN - od srbskog SLAMA.

„Turska“ riječ HODICA - od srbskog HODICA.

„Turska“ riječ KOLO (točak koji pokreće mehove) - od srbskog KOLO.

„Turska“ riječ KUTLA (proslava) - od srbskog KUTLAČA (polјsko KOTLA i ČOČLA, estonsko KULP).

„Turska“ riječ ATAR - od srbskog tj. rasijanskog ATAR (livade, šume, ... i drugi nenaselјeni deo sela) (R)ATAR.

„Turska“ riječ AKTAR - od srbskog TRAVAR.

„Turska“ riječ ELA (leska, drvo, šuma) - od srpskog JELA tj. rasijanskog EL (jela, drvo, šuma).

„Turska“ riječ PAPAZ - od srbskog tj. rasijanskog POP.

„Turska“ riječ ČETNIK - od srbskog ČETNIK, ČASTNIK (onaj koji UČESTVUJE, uzima čest (udeo) u nečemu - čestica).

„Turska“ riječ ČETEDŽI (osvetnik) - od srbskog ČETNIK

„Turska“ riječ LEJLAK - od srbskog LJILJAN.

Preuzeto sa linka, prerađeno i dorađeno.