Ostalo

Na današnji dan 1.marta

gardovićNa današnji dan 1. marta 1992 godine u Sarajevu se dogodilo ubistvo tokom svadbe u porti "Stare pravoslavne crkve" (Crkva Sv. Arhanđela Mihaila i Gavrila) u Sarajevu na Baščaršiji.

Pripadnik Zelenih beretki Ramiz Delalić zvani Ćelo, pucnjem iz pištolјa je ubio starog svata, mladoženjinog oca Nikolu Gardovića, i ranio sveštenika Srbske pravoslavne crkve, Radenka Mikovića.

Na skoro svim anglo-američkim medijima ovaj događaj je predstavlјen kao da su Srbi pucali na muslimanske svatove.

Pored počinioca ubistva Ramiza Delalića zvanog Ćelo, svjedoci su kao napadače i saučesnike napada i ubistva prepoznali i Suada Šabanovića iz Zvornika, te Muhameda Švrakića, sina osnivača Zelenih beretki Emina Švrakića. Četvrti napadač je Taib Torlaković, koji je kao i Ramiz Delalić Ćelo, nakon rata ubijen u Sarajevu. Ramiz Delalić je odmah nakon početka rata u Sarajevu postao komandant "Devete muslimanske brdske brigade Armije RBiH", a od Alije Izetbegovića je za zasluge primio pištolј sa posvetom.

bosna ćelo