Ostalo

Javni poziv svim Srbima

ras logo

Srpski nacionalni program "Svi Srbi sveta jedan narod", Srpska razvojna akademija "RAS" Beograd - Srbija i Naučna fondacija Nikola Tesla SAD

Upućuju

JAVNI POZIV

svim Srbima matice i dijaspore da učestvuju u donošenju SRPSKOG NACIONALNOG PROGRAMA

"SVI SRBI SVETA JEDAN SRPSKI TESLIN NAROD"

Dragi sunarodnici, srpski Teslin narode,

Osvrnimo se za sobom, pogledajmo našu prošlost da bi predvideli našu budućnost. Videćemo da je naš višehiljadugodišnji narod nebrojeno puta stradao, gubio slobodu, svoju državu, teritoriju, masovno uništavan u fabrikama smrti koncentracionim logorima, jamama, selidbama, progonima, ratovima, robovanjem, epidemijema, izgladnjavanjem, sankcijama. Ali i u svim okolnostima se borio za svoj biološki i duhovni opstanak i stvarao svoju kulturu, svoju crkvu, svoju civilizaciju i dao svetu dela od svetskog značaja. Sam Nikola Tesla svojim velikim umom i neizmernom snagom napravio je svetsku tehnološku i naučnu revoluciju koja je neizmerno opšte svetsko blagostanje koju ceo svet koristi u svome u svakodnevnom životu. Nezamisliv je život svakog pojedinca ma gde na svetu bio bez korišćenja Teslinih izuma. Srbi su narod velikog duha, širokog srca i tople duše, prijatelj svakog ljudskog bića, nikad nisu vodili osvajačke ratove, nisu imali svoje robove.

Ali bolesni satanski umovi su nas svojim zlim delima rasejali po celom svetu, neznamo ni koliko nas ima, pokidane su veze među nama, topimo se, postajemo ni svoji ni tuđi, naša duša pati, naša srpska nacionalna svest je sve slabija, sve manje ličimo na svoje pretke, na svoje Srbe, sve manje znamo o sebi, o svome rodu, o svojoj prošlosti. Našu domovinu cepaju, poklanjaju drugima, prisvajaju naše velikane, ispiraju nam mozgove, zatrovli su nam vazduh, vodu, zemljište, svakodnevo umiremo od zloćudnih bolesti, diktiraju nam svoja pravila kako da se ponašamo, zahtevaju da zaborvimo svoju prošlost, zaboravljamo svoje običaje, svoju tradiciju, svoju kulturu i svi svakim danom sve manje ličimo na sebe, sve smo manje Srbi a sve smo sličniji drugima i tako će biti dok potpuno nestanemo kao narod, kao što su nestali mnogi stari narodi. Srbija i srpski narod je neprekidnom ratu sa nevidljivim neprijateljem.

Brojne su štetne posledice takve srpske prošlosti. Jedna od tih posledica je i srpska dijaspora rasejana po celome svetu koja se asimilacijom topi i nestaje, što je ogroman nacionalni gubitak. Svi su oni rođeni u Srbiji, odrasli, odnegovani, lečeni, školovani, stvarani im uslovi za normalan i zdrav život i u naponu snage i najlepše mladosti otišli u svet da služe tuđina. Stvarali su ogromno materijalno i duhovno bogatstvo svojom snagom i umom drugoj državi, a ne svojoj matici Srbiji. To je najveća dobrovoljna nacionalna pljačka Srbije bez ikakave nadoknade štete. Čak su srpski potomci i ratovali protiv rođenog naroda. Janičari srpskog porekla sa neverovatnom promenom nacionalne svesti su bili najveći krvnici srpskoga naroda, drugi ideološki zatrovanom svešću su mrzeli i prezirali svoje poreklo. To je tragedija srpskoga naroda. Danas zaboravljene majke mole doktore da im daju potvrdu da su umrle da pošalju izgubljenom jedincu da bi došao da ga vidi bar pre svoje smrti.

Zar smemo dozvoliti da se i na taj način zatiremo, a da ništa ne preduzmeo da tu našu socijalnu bolest lečimo! Moramo vaditi nož iz sopstvenog srca zaboden našom srpskom rukom.

Zaustvimo svoje nestajanje, saberimo se, zbližimo se, ujedinimo se, ojačajmo svoj duh, svoju nacionalnu svest i svoje nacionalne identitete da bi obezbedili budućnost srpskim generacijama koje dolaze, sačuvajmo svoj srpski Teslin narod, narod velikog duha.

Neophodno je da srpski narod donese jedinstven nacioalni program za sve Srbe bez obzire na bilo kakve razlike kojim bi osvetlio sadašnju srpsku situaciju, registrovao sve probleme srpskoga naroda, identifikovao uzroke tih problema i predložio načine i sredstva elminsanja tih uzroka. I jasno istaći šta su osnovi srpskoga naroda koji nas čine Srbima, šta čini srpske nacionalne identitete i šta je to što opredeljuje srpski nacionalni integritet i našu srpsku budućnost.

Taj dokument bi se zvao SRPSKI NACIONALNI PROGRAM SVI SRBI SVETA JEDAN SRPSKI TESLIN NAROD.

U donošenju tog SNP SSSJSTN bi učestvovali svi Srbi dijaspre i matice koji žele i imaju ideju, predlog, viziju.

Način rada bi bio sledeći:

A/ Problemi srpskoga naroda u 21. veku, gde bi evidentirali ama baš sve srpske probleme bez obzira na veličinu i značaj;

B/ Uzroci srpskih problema, gde bi pojedinačno identifikovali sve uzroke svakog srpskog problema;

C/ Način i sredstva otklanjanja, iskorenjivanja svakog pojedinačog uzroka;

D/ Osnovni temelji srpske nacionalne svesti i srpskih nacionalnih identiteta su preduslov biološkog i duhovnog očuvanje srpskoga naroda u svim okolnostima i svim vremenima.

Odrednice pod A/, B/ i C/ svi mogu manje više da obrade, jer su konkretni deo naše savremenosti, čine naš život i svako najbolje zna šta je njegov problem, šta su uzroci toga problema i kako bi mogli da se ti uzroci otklone.

Odrednice pod D/ su osnovi naše društvene nadgradnje, našeg SUPER EGA, što smo stekli u porodici, školi, društvenom životu, klektivnom naconalnom baštinom, istorijskom, kulturnom (jezik, religija, porodično i društveno vaspitanje, običaji, tradicija, pogled na individualnu i kolektivnu perspektivu, uopšte sve ono što nas čini posebnim kao srpsku nacioju i individualno kao Srbin.

Srpski nacionalni program Svi Srbi sveta jedan srpski Teslin narod će biti kolektivno delo i kolektivna svojina svakog Srbina i niko ne može po tom osnovu steći nikakav individualni interes ili posebno pravo, kao što se tako nešto ne ostvaruje, recimo, na vazduh.

Ovim SNP SSSJSTN će nam omogućiti da imamo jasnu nacionalnu svest u svakom trenutku i u svim okolnostima, jasne nacionalne identitete i jasnu perspektivu srpskoga naroda i ličnu kao deo, član, srpskoga naroda. To nam ni najmanje neće smetati da živimo harmonično, skladno sa svojim okruženjem bez obzira kakvo je i da sa takvom snagom srpske nacionalne svesti i srpskih nacionalih identiteta sačuvamo svoj nacionalni integritet i čvrsto ostanemo ono što jesmo, Srbi. To će nam dati snagu i ponos što pripadamo srpskom narodu, nećemo živeti sa suprotnim osećanjima, u ambivalenciji, sačuvaće nas od konvertitstva/preveravanja, ideoloških zastranjivanja, potčinjenosti, osećanja stida što smo Srbi a nismo pripadnici drugog naroda koji talkođe poštujemo kao narod koji ima svoje vrednosti. To će nas podsticati da ih nadmašimo ili bar da budemo ravni sa drugima i bićemo drugima primer za ugled, kao što su neki drugi narodi.

Ova tema nije konačna, vremenom će se proširivati novim odrednicama, idejama, saznanjima, uopšte SNP SSSJSTN će biti dinamična kategorija a ne dogma religije.

Tvrdim da ćemo biti svi radosni zbog činjnice što smo Srbi. Zato pozivam svakog Srbina ma gde bio, Srbe dijpore i matice, sve srpske organizacije, posebno srpsku omladinu da nam se pridruže i da aktivno učestvuju u donošenju ovog Programa, bez kompleksa, malodušnosti i sumnje u sebe.

Srpska razvojna akademija RAS Beograd je prihvatila inicijativu Naučne fondacija Nikola Tesla od 7. jula 2018. godine na Danima dijaspore u Beogradu da se donese Srpski nacionalni program i formirala Komisiju za donošenje SNP.

Dr Dobrosav Nikodinović