Ostalo

16. Međunarodni kongres slavista u Beogradu

ras logoSRPSKA RAZVOJNA AKADEMIJA (RAS), 11.000 Beograd,Mitra Trifunovića-Uče 80, Tel.011/3327927, Email:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Br.   46 /2018.avgust 7526 (2018)

XVI Međunarodni kongres slavista 2018.

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

011/2638-622
Skriptarnica 011/2021-682
Faks 011/2630-039
Adresa: Studentski trg 3, 11000 Beograd
Žiro-račun 840-1615666-26, šifra plaćanja 189
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

PREDMET: Teme za 16. Međunarodni kongres slavista u Beogradu, 20-27. avgust 2018.

 

                Poštovana gospodo,

                Srpska razvojna akademija (RAS) u Beogradu ima program izučavanja slovenske istorije i slovenskih jezika i o tome obaveštavamo 4 godine državne i naučne ustanove, ali s Filološkog fakulteta u Beogradu nas niko nije kontaktirao. Bili bismo vam zahvalni ako biste prihvatili prisustvo predstavnika Srpske razvojne akademije i njenih saradnika, kao i predstavnika izdavačkih kuća koje su objavile veliki broj naunih knjiga o slovenskoj istoriji i slovenskim jezicima. Naravno, sadržaji tih dela i program naše akademije odbacuje sve ono što zvanična istorija sveta i jezikoslovlje (lingvistika) unosi u naučne i školske knjige.

                Ti svetski „naučni“ falsifikati se odnose na tvrdnju da su se Sloveni opismenili tek u devetom stoleću Nove ere i da su u tom stoleću i primili hrišćanstvo. Naravno, i jedna i druga „naučna“ tvrdnja su najuočljiviji falsifikati. Jer, preci Srba (Slovena) su tvorci svetske pismenosti i utemeljivači savremene civilizacije.

                Evo, navodimo vam o tome najosnovnije i nepobitne činjenice o tome iz dela programa rada Srpske razvojne akademije (RAS), te ćete videti da je Međunarodni kongres  slavista obavezan da se ovim osvrtima na falsifikovanu svetsku istoriju i falsifikovane zaključke o jezicima u Evropi pozabavi:

 

DREVNA VREMENA CIVILIZACIJE –

 1. I) ZAPOSTAVLjENI IZVORI: Uklanjani iz udžbenika i stručnih radova u društvenim naukama i zapostavljani u književnim i povjesnim (istorijskim) delima o predantičkom dobu.
 2. a) Sve naučne skrivalice se lako osporavaju i u starim delima: „Ilijadi“, „Odiseji“ i „Rgvedama“. U njima su nepobitni podaci o starom srpskom (slovenskom) jeziku, prethrišćanskoj religiji, srpskim običajima, srpskim (slovenskim) toponima na Balkanu, kao i srpskim (slovenskim) toponima na Srednjem istoku, Avganistanu, Pakistanu i, posebno, u Indiji.
 3. b) Unuka indijskog pesnika R. Tagore, Alokananda Miter, objavila je knjigu o današnjim srpskim rečima u sanskritu (na kojem su pisane „Rgvede“ – pre 4.500 godina) i ustanovila je da savremeni srpski jezik ima 30% sanskritskih reči, a ostali evropski jezici imaju samo one reči koje su ti jezici pozajmili iz nekog slovenskog jezika. U lokalnim srpskim rečima (najviše oko Pirota i Leskovca) sačuvane su sanskritske reči, koje Indijka nije mogla naći u srpskom rečniku. Ruski i američki akademik, Anatolij Kljosov, ustanovio je da u Indiji danas živi 100 miliona Sika, koji su (prema DNK) Srbi, ili Sloveni i koji se još služe sanskritom (starim srpskim jezikom).
 4. v) U Nemačkoj je otvoren „Srpski muzej“ koji raspolaže pisanim podacima na sanskritu, te su Nemci zaključili da su preci Srba (nisu naveli da su to preci Slovena) tvorci prve pismenosti i pisci „Rgveda“. Koristeći izraz „veda“, Nemci su prema njemu počeli oslovljavati Slovene – dodali su toj reči slovo „n“ i stvoren je naziv VENDI. Stari spisi na sanskritu su nađeni u Sibiru, na reci Irtišu. U Srpskom muzeju u Nemačkoj su, pored ostalog, i dokumenta o dve srpske države u današnjoj Nemačkoj, koje su trajale od 6. do 12. stoleća Nove ere, u kojima je narod govorio srpskim (slovenskim) jezikom.
 5. g) „Ilijada“, „Odiseja“ i „Rgvede“ su mogle biti pisane samo na starom srpskom jeziku, jer su svi zapadnoevropski jezici, zatim, skandidavski, mađarski i rumunski nastali od 12. do 19. stoleća posle Hrista. Grčki je počeo da se stvara u 8. stoleću pre Hrista, a latinski u šestom stoleću pre Hrista. Postoji podatak, da je grčki kralj Pizistrat naredio 560. godine pre Nove ere – da se „Ilijada“ prevede na grčki.
 6. d) Grci nisu mogli učestvovati u Trojanskom ratu, jer su došli na Balkan u 8. stoleću pre Nove ere, a Trojanski rat je bio 500 godina pre njihovog dolaska.

đ) Heleni s Krita nisu mogli biti Grci kako to zvanična istorija tumači, jer u Drugom milenijumu pre Nove ere na Kritu je sve pisano na starom srpskom (slovenskom) jeziku. To je ustanovio italijanski istoričar Đankarlo Tomacoli Ticijano i to je pročitao na dva naučna skupa – u Sanktpeterburgu 2008. i u Beogradu 2012. godine. Inače, on radi u ustanovi Evropske unije – koja se bavi kulturnom baštinom evropskih naroda. Znači, Heleni su bili srpsko pleme, to nam tvrdi Italijan – Đankarlo Tomacoli Ticijano.

 1. e) Posvetiti pažnju Makedoniji u drevna vremena – to je bila Stara Srbija. I to su obradili akademici Jovan I. Deretić i Dragomir Antić. Aleksandar Makedonski se zvao Karanović i rođen je u okolini Kraljeva, a Kraljevo se zvalo Karanovo. Aleksandar je, pre pohoda do Indije, pobedio Grke u Atini i uspostavio tamo svoju vlast. Da je Aleksandar bio Grk, ne bi okupirao Grčku. Narod u Makedoniji je sebe zvao Starosrbima, ili Starosrbijancima – sve do 1929, kad je počelo njihovo rasrbljivanje.

ž) Goce Delčev je podigao ustanak i nazvao ga srpskim ustankom u Makedoniji. Zato su ga engleski diplomati izdali turskom paši – rekli mu gde se nalazi. Paša je poslao vojnike i ubili su ga.

 1. z) Posebnu pažnju posvetiti rasrbljivanju – stvaranju od Srba Rumuna, Mađara, Šiptara, Hrvata i Bošnjaka. O tome ima zapisa i knjiga na mnogim jezicima. U Srpskom muzeju postoje dokumenta u kojima je zapisano kako su od Srba (Slovena) stvarani pripadnici nemačke nacije, uz prethodno njihovo prebacivanje iz pravoslavne u katoličku veru.
 2. i) Posvetiti pažnju otuđenju srpske kulturne baštine – i pripisivanje iste veštačkim nacijama – hrvatskoj, bošnjačkoj, rumunskoj, mađarskoj, crnogorskoj, šiptarskoj, makedonskoj...
 3. j) Posebno se posvetiti rasrbljivanju u Crnoj Gori, koje je počelo 1610. godine – po planu Vatikana.
 4. k) Zanimljivo je delo „Enejida“ rimskog pesnika Vergilija. Između ostalog, naveo je:

1) stvaranje Latina mešanjem latinskog i srpskog plemena i izbacivanje srpskog jezika iz upotrebe,

2) naveo je da su Amazonke žene srpskih plemena sa Zapadne i Velike Morave.

 1. l) Posebnu pažnju posvetiti vatikanskom i zapadnoevropskom pomaganju razvoja Turske, kojoj su dali zadatak da okupira pravoslavne države: Bugarsku, Grčku i Srbiju, a zatim joj pomogli da okupira Mađarsku – da bi Turci napadali Nemce u Austriji i time zaustavili razvoj protestantizma u Nemačkoj.
 2. lj) Pisati i o sprečavanju Zapada da se osnuje Srbija posle progona Turaka i u vreme Karađorđevog ustanka, te stalno istrajavanje Zapada da onemogući srpsku državu na srpskim zemljama, što se najviše i najcrnje pokazalo u dva svetska rata.
 3. m) Naravno, potrebno je znati da je Izdavačka kuća „Miroslav“, Novi Beograd, Maršala Tolbuhina 15 (ranije ulica Goce Delčeva) objavila najveći broj knjiga protiv falsifikovane srpske i sveslovenske povjesti (istorije), te bi se tim knjigama trebalii pozabaviti. Telefon Izdavača je: 011/297-0875, email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..
 4. n) Preporučujemo vam jednu knjigu ovog izdavača: „I bogovi su govorili srpski“ – pisac je akademik Slobodan Jarčević.

Obaveštavamo vas, pošto ne sarađujete s Akademijom, ovo pismo je otvoreno i biće dostavljeno državnicima, naučnim ustanovama, redakcijama, akademijama, književnicima, itd.

S poštovanjem

Predsednik Akademije, 

akademik prof. dr Alek Račić, sr