Ostalo

Ustav Srbske Narodne Republike

srbska zastavaPreambula
 
Srbska Narodna Republika, u daljem tekstu SNR je nacionalna država srbskog naroda i dom svakome Srbinu. Srbi su drevni narod koji vekovima živi na svojim historijskim ognjištima od Balkana do Baltika.
 
Srbska Narodna Republika se temelji na historijskim srbskim državama od prvih srbskih država na Jadranu (Ilirsko kraljevstvo), Baltiku (Ostrvo Rujan), Polablju, Dakiji i Trakiji, preko Zahumlja, Neretvanske Republike, Duklje, Zete, države Nemanjića, Dubrovačke i Poljičke Republike, Kraljevine Srbije nakon 1804, Crne Gore, srpskih autonomnih oblasti i Republike Srpske iz 1992. godine, koja je u krvavom ratu odbranila srbski narod od istrebljenja.
 
Jezgro SNR sačinjavaju Srbija, Republika Srpska i Crna Gora, a mogu im se priključiti i druga područija na temelju međunarodnih ugovora, demokratski organizovanih referenduma i drugih zakonito priznatih sredstava .
Nacionalni simboli
 
1. Nacionalni simboli SNR su srbska trobojnica crveno-plavo-bela i srbski grb - krst sa ocilima.
 
Državljanstvo
 
2. Svaki Srbin, svako ko je srbskog porekla ima pravo, bezuslovno na državljanstvo SNR.
3. Državljanstva SNR se može građanin odreći.
4. Pripadnici nesrbskih nacionalnosti koji žive u srbskim zemljama imaju pravo na državljanstvo SNR, ako nisu počinili zločine protiv Srba.
 
Državna vlast
 
5. SNR je demokratska republika, na čijem čelu su predsednik, koji imenuje vladu, i narodna skupština koja donosi odluke od nacionalne važnosti.
6. Opštinska i regionalna vlast imaju visoki stepen autonomije, a izvršavaju je opštinske i regionalne skupštine
7. Svi organi vlasti se biraju na vreme od 1 godine.
8. Za obnašanje funkcija vlasti se ne prima plata osim podmirenje osnovnih životnih potreba i u slučaju da je funkcioner zbog političke dužnosti sprečen u obavljanju drugih delatnosti, ima pravo na dodatna sredstva ne viša od visine pređašnje zarade.
9. Sudsku vlast obavljaju opštinska skupština pod predsedavanjem predsednika skupštine kao sudca.Strane u sudskom procesu imaju pravo da se žale regionalnoj i vrhovnoj narodnoj skupštini koje imaju funkciju visoke sudske vlasti.
10. Sudski proces je besplatan za sve strane, i nije dopušteno angažovanje plaćenih advokata. Strane u procesu imaju pravo na pravnu pomoć ovlaštenih državnih činovnika.
 
Odbrana otadžbine
 
11. Odbrana granica otadžbine je zadaća Narodne Vojske. "Narodna vojska" ne može da bude upotrebljena protiv članova srbskog naroda.
12. Unutarnji red održava "Narodna milicija" koja je dobrovoljna, neplaćena organizacija organizovana na nivou opštine, i čije starešine se demokratski izabiru. U slučaju rata "Narodna milicija" pomaže odbrani otadžbine i pod komandom je "Narodne Vojske".
13. Niko ne može da bude mobilizovan protiv svoje volje i savesti.
14. Vojnici mlađi od 40 godina mogu da budu poslani na prvu liniju samo u krajnjoj nuždi, jer su otađbini potrebniji radi podizanja porodice i biološke obnove naroda.
15. Svaki građanin SNR ima pravo na bezuslovno posedovanje i nošenje ličnog naoružanja radi odbrane otadžbine i lične zaštite
16. U slučaju rata građani se pozivaju da ukoliko nisu članovi organizovanih jedinica, da se samostalno suprostave neprijatelju u okviru svojih mogućnosti, vodeći istovremeno brigu o ličnoj sigurnosti i sigurnosti svojih porodica.
 
Ljudska prava
 
17. Svaki Srbin i svaki građanin SNR ima pravo na život i to mu pravo ne može niko oduzeti osim u strogo određenim uslovima.
18. SNR posebnu zaštitu posvećuje zaštiti života nerođene dece koja su u današnjem svetu izložena nemilostnom ubijanju od strane lažnih lekara . Ubistvo nerođenog deteta se okarekterizuje kao ubistvo najtežeg stepena i kažnjava se najvećom propisanom kaznom za sve učesnike i poticaoce.
19. Svaki građanin SNR koji je napadnut ima pravo ozlediti ili ubiti napadača i to se ne smatra ubistvom niti se kažnjava ili istražuje od strane vlasti.
20. Životi terorista koji su nezakonito ušli u SNR s namerom ubijanja građana i uništenja materijalnih dobara nisu zaštićeni zakonom.
21. Svaki Srbin i građanin SNR ima pravo na neograničenu slobodu govora.
22. Svaki Srbin ima pravo izgraditi dom u SNR.
23. Svaki Srbin ima pravo na dodelu 1 ha zemljišta od strane države za trajno vlasništvo.
 
Ekonomski sistem
 
24. Ekonomski sistem SNR je usmeren ostvarivanju životnih uslova građana.
25. Zemljoradnja je od posebnog interesa za narod i državu. Građani koji poseduju obrađeno zemljište dužni su se brinuti o njemu i održavati ga u proizvodnom statusu.
26. Zemljoradnici su dužni da svoju zemlju obrađuju u skladu sa prirodom, kako se zemlja ne bi iscrpljivala preko mere niti zagađivala prevelikim količinama umetnog đubriva i pesticida.
27. Obradivo zemljište u narodnom vlasništvu može da se organizuje u kolektivna gospodarstva.
28. Narodno vlasništvo sačinjavaju zemljišta i zgrade koje su dostupni svim Srbima pod jednakim uslovima korišćenja, i koji ne mogu biti preneseni u privatno niti državno vlasništvo.
29. Industrijski pogoni su narodno vlasništvo i samoupravljani od radnika. Privatna preduzeća su dozvoljena samo u slučaju da ih je vlasnik sam osnovao svojim sredstvima. Državni poticaji privatnim preduzećima nisu dozvoljeni, osim ako se radi od delatnostima od strateškog interesa za naciju.
30. Novac u Srbskoj Narodnoj Republici je Dinar SNR , a pokriće mu je opšta nacionalna proizvodnja SNR. Stranim državljanima nije dopušten otkup većih količina srbske valute radi špekulisanja.
 
Briga za Srbe izvan SNR
 
31. SNR je država svakog Srbina živio on izvan ili unutar nje. Državni interes je dovesti što više Srba unutar nacionalnih granica bilo putem demokratski i međunarodnim zakonom regulisanih korekcija granice, bilo putem politike preseljenja Srba u SNR.
32. Srpska Nacionalna Agencija je služba kojoj je cilj pomaganje Srbima izvan SNR, a posebno pružanje sve potrebne pomoći oko preseljenja u Srbiju (SNR), kao i izvlačenje Srba iz zona u kojima su ugroženi svim prihvatljivim sredstvima.
 
Briga za porodicu i decu
 
33. Srbska agencija za porodicu i decu je državno telo kojemu je cilj pomoć mladim ljudima i devojkama da zasnuju porodice, kao i pomoć oko odgoja dece.
34. Dužnost je svake srbske žene da rodi onoliko dece koliko može, a dužnost je države da osigura toj deci sve materijalne uslove za život.
35. Kontracepcija i svaki način sprečavanja rađanja dece, kao i propaganda u toj svrhi je zabranjena.
36. Ljudi koji svesno ne žele zasnovati porodicu, i odbijaju da sarađuju s agencijom za porodicu oko toga, zakonski im se može oduzeti pravo na nasleđivanje imovine, kao i nametnuti posebni porez od kojega će se osiguravati materijalna pomoć za srbsku decu.
 
Briga za prirodnu okolinu
 
37. Prirodna okolina je zaštićena i dužnost je građana da se prema njoj odgovorno koriste.
38. Organi vlasti nemaju pravo da donose odluke koje štete prirodnoj okolini i ugrožavaju zdravlje. Vlast koja se ogluši o ovaj član ustava automatski se računa kao smenjena.
39. Pitka voda, vodeni tokovi, reke,  jezera, izvori, more su dobro cele nacije i nemogu biti prodati niti dati u koncesiju, već su dostupni svakome pod jednakim uslovima.
40. Građani su dužni da odgovorno vrše lov, ribolov i sakupljanje plodova, kako ne bi narušili prirodnu ravnotežu. Iz ove odredbe su izuzeti štetočine i životinje opasne za čoveka, kao i invazivne vrste koje treba da se obuzdaju.
 
Briga za zdravlje čoveka
 
41. Vlasti su dužne da omoguće objektivno izveštavanje građana o najboljim načinima brige za njihovo zdravlje.
42. Interesi građana su ispred interesa farmaceutske industrije. Lekari plaćeni od farmaceutske industrije ne mogu da sudeluju u obaveštavanju građana o pitanjima zdravlja.
43. Tradicionalne i alternativne lekarske tradicije imaju pravo da se praktikuju u SNR.
44. Niko ne može da bude podvrgnut medicinskom postupku bez svoje lične saglasnosti osim u slučaju stanja koje zahteva hitno i neodložno lekarsko reagisanje.
45. Transplantovanje organa je zabranjeno.
46. Telo preminulog lica ne sme da se dira.
47. Lekari koji nisu Srbi ne sme da rade na ginekologiji.
 
Porezi
 
48. Zemljoradnik koji zemlju obrađuje na tradicionalni način bez upotrebe mehanizacije ne može da bude oporezovan za prodaju svojih proizvoda.
49. Zanatlija koji radi tradicionalne zanate ne može takođe da bude oporezovan.
50. Porez na ostale proizvode i delatnosti ne može da bude veći od 10%
 
Briga za kulturu , historiju i opšte vrednosti
 
51. Dužnost je države da brine za očuvanje srbske kulturne baštine, spomenika i historije
52. Dužnost je države, škola, medija i svakog Srbina da čuva istinu o stradanju srbskog naroda, posebno istinu o najmanje 700 000 pobijenih Srba u Jasenovcu, kao i istinu o genocidnom planu ustaškog pokreta i njegovih sledbenika usmerenih prema celokupnom srbskom narodu.
53. Dužnost je svih institucija i ljudi da čuvaju uspomene na Otadžbinsko-odbrambeni rat i njegove borce. Knjige, zapisi , slike i videosnimci iz tog vremena su zaštićena kulturna baština SNR i srbskog naroda
 
Briga o borcima
 
54. Borci iz otadžbinsko-odbrambenog rata i svi drugi koji su se borili za Srbstvo su pod stalnom zaštitom SNR i vlasti su im dužne pružiti svu zaštitu i pomoć u potrebi. Isto se odnosi i na porodice palih i umrlih boraca
 
Javni servisi
 
55. Vodovod, struja, telefon, pristup internetu, javni prevoz, školovanje i ostali javni servisi su besplatni, služe za dobrobit građana a ne za korist.
56. Bolnice su besplatne za slučajeve kada je život ugrožen, ali za sve dodatne usluge lekari imaju pravo naplatiti svoje usluge.
 
Završne odredbe
 
57. Ovaj ustav ne može da bude promenjen niti ukinut
58. Lica koja su neprijateljski nastrojena prema borbi srbskog naroda za slobodu nemaju pravo da sudeluju u izabranoj vlasti.
59. Izabrani organi vlasti nemaju pravo da donose zakone koji nisu utemeljeni na ovom ustavu
60. Vlast SNR ne može da se prenese na nijednu stranu vlast ili organizaciju, niti strane ili međunarodne vojne postrojbe smeju da borave na teritoriji SNR.
 

Pokret Zapadne strane