Pričaj srbski

  UPOTREBA ĆIRILICE U KULTURNO-ISTORIJSKOJ BAŠTINI KATOLIČKIH SRBA

  Uvodna reč

  Dugo smo se premišljali koju temu da obradimo za ovaj skup. Najzad smo prelomili da to bude nešto o upotrebi ćirilice kod jednog dela našeg naroda, koje nazivamo ''katoličkim Srbima''. Zašto? Odmah da budemo iskreni, nije bila u pitanju nikakva unapred smišnjena namera, niti smo se rukovodili, pre svega, potrebom da napišemo nešto što bi imalo isključivo suvoparni naučni doprinos (to ne znači da se na njega nije mislilo). Naš motiv je ležao na drugom mestu.

  Prečišćavanje srpskog jezika

  Srpski lingvista Milorad Telebak smatra da je za svakog pojedinca znanje svog jezika lična karta, dok je za narod jezik od sudbinske važnosti, jer je sva duhovnost jednog naroda u jeziku.

  Telebak je upozorio na sve izraženiju jezičku nekulturu, koja je posljedica nedovoljnog izučavanja gramatike i pravopisa srpskog jezika.

  „Pun nam je jezik aplikacija, trendova, surfera, biznismena. Jezik vlasti i birokratije nije jezik komunikacije, već jezik manipulacije, to je prodavanje magle“, istakao je Telebak, ilustrujući to primjerima da se umjesto riječi sirotinja, koristi izraz „građani sa nižim standardom“ ili se izrazom „stambeno nezbrinuto lice“ mijenja riječ beskućnik.

  Potkategorije

  Design by Novica.info