Pričaonica

Zavjeti

zakletva4Zavjet ili zakletva je izjavljivanje vjernosti, davanje svečanog obećanja, davanje riječi da će se nešto izpoštovati. Zavjet postoji od pamtivjeka i ima vjersko-pravni obavezujući karakter. Da bi se dokazalo nekom autoritetu, bio to pojedinac ili grupa ljudi, da je se svim srcem i dušom za pripadanje nekoj ideji, tajnom ili javnom udruženju ili društvu bilo kojeg nivoa i veličine, mora se pred tim autoritetom ili predstavnikom autoriteta polagati zavjet.

Odvajkada je to rađeno na svečan način uz unaprijed određeni ritual i prema propisanim pravilima. Da bi zavjet (zakletva) imao smisla i težinu onaj koji ga je davao nije smio da pogriješi niti da zamuckuje u izgovaranju. Svako odstupanje od zadatog oblika davanja zakletve se smatra nevažečim zavjetom i ne obavezuje.

Svako ko je davao zakletvu u JNA je mogao tačno da vidi koji vojnici nisu imali namjeru da je izpoštuju, pošto na samom početku nisu izgovarali bitnu stavku kako bi zakletva bila obavezujuća, svoje ime i prezime.

JNA zakletva je glasila ovako:

„Ja ...(ime i prezime izgovarača zakletve)... svečano se obavezujem da ću braniti nezavisnost, ustavni poredak, nepovrjedivost i cjelokupnost Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i da ću čuvati i razvijati bratstvo i jedinstvo naših naroda i narodnosti. Uvijek ću savjesno i disciplinovano izvršavati obaveze i dužnosti branioca svoje samoupravne socijalističke domovine i biti spreman da se borim za njenu slobodu i čast, ne žaleći da u toj borbi  dam i svoj život.“

Svako ko je preskočio da izgovori svoje ime i prezime na početku zakletve, znači da nije bio voljan da brani svoju državu. Sudeći po ovome što se desilo i kako je Jugoslavija silovito i grubo razvaljena, mnogo veći broj zavjetnika je preskočio da izgovori svoje ime i prezime u sklopu zakletve, nego što ih je to učinilo.

zakletva jna

„Jugoslavenskoj Narodnoj Armiji“ je predhodila „Narodna Oslobodilačka Vojska Jugoslavije“, popularni partizani, koji su takođe polagali zavjet tj. davali zakletvu:

„Zaklinjem se svome narodu, da iz ruku neću pustiti oružje sve dok posljdnji fašistički okupator ne napusti moju zemlju, sve dok posljednji ustaški gad ne bude iskorijenjen.

Zaklinjem se da ću se neprijatelju koji je pomoću domaćih izdajica i plaćenika porobio i opljačkao moju zemlju, klao i ubijao moj narod, žene i djecu, otimao moje žito, moj trud i muku i izgonio me sa mog djedovskog ognjišta, zaklinjem se, da ću mu se osvetiti nemilosrdno, da ću mu nanositi udarac za udarac, krv za krv, smrt za smrt.

Zaklinjem se da ću se u nemilosrdnoj borbi protiv ustaških razbojnika čuvati i kaniti svakog samovoljnog nasilja i osvećivanja nad mirnim stanovništvom, ženama i djecom ma kakve vjere i narodnosti bili, zaklinjem se da ću svugdje i uvijek zastupati misao bratstva i zajedničke borbe Srba, Hrvata i muslimanskog življa, za čišćenje moje zemlje od zajedničkog neprijatelja protiv fašističkih okupatora i domaćih izdajica i plaćenika, bili oni iz srpskih, hrvatskih ili muslimankih redova.

Zaklinjem se da ću prije umrijeti nego odati sebe ili svoje drugove i našu svetu borbu, da ću prije umrijeti nego pljačkom ili samovoljnim nasiljem okaljati zastavu pod kojom se borim.

Ako prekršim ovu svetu zakletvu, ako pokažem slabost, malodušnost, kukavičluk, nedisciplinovanost ili zlonamjernost i izdam interes svog naroda, neka sramno padnem od ruke svojih drugova.“

zakletva1

 

Očigledno je da je ovo zakletva zapadnih Srba tj. Srba u ondašnjoj ND Hrvatskoj. Jedan od zavjeta istočnih Srba je glasio ovako:

„Ja ... (ime i prezime zavjetnika)... sin srpskog naroda zaklinjem se svojom čašću da u prvi šumadijski odred stupam sa čvrstom odlukom da se borim protiv fašističkog okupatora i domaćih izdajnika. Obavezujem se da ću izvršavati naređenja svojih predpostavljenih bez pogovora, da ću čuvati disciplinu odreda i da ću snositi sve posledice kršenja discipline i neizvršenja dužnosti boraca za narodna prava i slobodu.“

zakletva2

 

Opšta zakletva NOVJ tj. NOV i POJ (Narodna Oslobodilačka Vojska i Partizanski Odredi Jugoslavije) koju je podpisao vrhovni komandant Tito je glasila ovako:

„Zaklinjem se čašću svoga naroda da ću u redovima Narodno-Oslobodilačke vojske vjerno služiti svome narodu, boreći se protiv okupatora i svih domaćih izdajnika – neprijatleja narodne slobode i narodnih prava. Zaklinjem se da ću disciplinovano i savjesno vršiti svoje dužnosti i izvršavati naredbe svojih pretpostavljenih. Kunem se da neću ispustiti oružje iz svojih ruku dok naše zemlja ne bude očišćena od okupatora, dok narodu ne budu osigurana njegova prava i sloboda.

Spreman sam primiti svaku kaznu za prekršaj ove moje zakletve.

Smrt fašizmu – Sloboda narodu.“

zakletva3

 

Slijedi tekst zavjeta članstva „Sokolskih društava“ koji se davao na dan 1.12. mjeseca:

„Zaklinjem se, da ću u društvenom, privatnom i javnom životu vršiti savesno i verno sve dužnosti, koje mi nalaže svetost i uzvišenost sokolske misli. Izjavljujem, da su mi poznati propisi društvenih pravila i da ću ih se bezuvetno držati. Kunem se, da ću ostati veran jugoslovenskom državnom i narodnom jedinstvu, te ideji zajednice sviju Slovena.

Zdravo!“