Pričaonica

Upravo traje rušenje moralnih vrijednosti na Tjentištu

tjentisteNa slici je plakat za Okfest objavljen na stubu na Marijin Dvoru u Sarajevu preko kojeg se ne može preći bez komentara, pošto je nevjerovatno koliko smo nisko pali kao narod, i izgubili sve časne moralne norme.

Sutjeska je prelomna i najkrvavija bitka u našem jugoslavenskom narodnooslobobilačkom ratu (NOR). Njemački okupator je pokrenuo ofanzivu od 15. maja do 15. juna 1943. godine na širem prostoru tromeđe Hercegovine, Crne gore i Bosne, sa ciljem da opkoli i uništi Glavnu operativnu grupu NOV i POJ sa Vrhovnim štabom i Titom na čelu.

Okupator je mobilisao oko 127.000 vojnika - 67.000 Njemaca, 43.000 Italijana, 2.000 Bugara i oko 15.000 domaćih izdajnika i uz podršku 170 aviona, osam artiljerijskih pukova i veliki broj tenkova protiv glavne operativne grupe jačine oko 22.000 partizana. Omjer je bio 6:1, što je duplo više od uobičajenog omjera potrebnog za uspjeh napadača. Konačni rezultat se zna, Jugoslavija je bila oslobođena od okupacije.

Danas da neko učestvuje na obilježavanju ovog krvavog i teškog događaja iz naše istorije sa nazivom grupe datom po imenu jednog od vođa stranog okupatora iz drugog perioda “Franca Ferdinanda” je zaista uvredljivo i nedostojno. Ako se ovako nastavi uskoro će na obilježavanju nekog drugog događaja iz NOR-a da se pojavi grupa “Adolf Hitler” i to će svima biti normalno, a mladi će da budu uzhićeni koliko je to kul naziv.

Da do ovoga ne bi došlo, ja zahtjevam da se zabrani učestvovanje na ovom skupu grupi “Franc Ferdinand”, što sam već i uradio upućujući organizatoru mejl. Takođe ne treba više zvati na ova okupljanja nikoga ko ima strana imena grupa, ako nisu stranci, pri čemu Srbijanci nama nisu stranci. Kakva nam je ovo omladina? Sve neke poamerikanice, ponjemice? Ima li ovde naših ljudi, potomaka boraca ove bitke, ili su sve neke poamerikanice, ponjemice i poaustrijanice?

Postavljam takođe pitanje svoj našoj muzikalnoj omladini, kako se niko ne sjeti da da ime grupi recimo “Sava Kovačević”, pa da učestvuje na ovom skupu, nego baš našli da provociraju na ovaj način?

Naučite ovu pjesmu svirati i pjevati da kada slijedeći put dođem na ovaj skup to pjeva grupa "Sava Kovačević" ili samo "Sava":

https://chordu.com/chords-tabs-nena-ivosevic-komandant-sava-id_foLw7yuDuGg

 

Duško Bošković, bivši član SKJ