Pričaonica

Dešavanja u SAD su veoma bitna za svjetske procese

korona krunaOnomad se u SAD desio nesrećni sukob među stanovništvom tokom oslobađanja od Velikobritanske hegemonije. I kao oslobodili su se od krune, a i dalјe nastavili da koriste njihov jezik. Nisu promijenili ime u američki. Kako si se to oslobodio nečije dominacije kada govoriš njegov jezik kojem nisi ni ime promijenio u skladu sa imenom svoje države, nego koristiš okupatorsko ime.Tako je u glavama stanovnika SAD i dalјe ostao osjećaj da su oni nešto englesko i da nemaju suštinski ništa svoje. A kao oslobodili su se uticaja Engleza, a zadržali njihovu kulturu i finansijski uticaj.

Jer kao što bi sada manje-više svi trebali znati, štamparija novca koja se nalazi u SAD nije njihova državna, nego privatna. Ko drži kesu sa novcem taj obično i vlada, poučavaju nas sve mudre izreke širom svijeta. Bar dok se ne pojavi neki snagator, pa otme tu kesu, ali opet taj postaje neko ko vlada jer je sada kod njega ta kesa sa novcem, tj. štamparija, rečeno modernom terminologijom i civilizacijskim tekovinama.

Zato su već duže vremena na testiranju digitalne valute i razvija se sistem koji bi zamijenio klasične štamparije novca. Ne znam koliko je pametno da se civilizacija oslanja toliko na tehnologiju, jer jedan nestanak struje parališe taj sistem privremeno, a uništavanje energetskog sistema jedne države ili oblasti taj entitet potpuno blokira u svim akcijama, da ne kažem ubija i svodi na prvobitnu zajednicu.

SAD se se samo prividno oslobodile okupacije krune. Republikanci su ti koji se kroz istoriju stalno trude da se oslobode od okupacije strane dinastije, pošto oni nemaju svog kralјa ili kralјicu niti su za taj tip vladavine, zato su i donijeli zakon da predsjednik SAD može biti samo neko ko je iz SAD-a. Mada je sve očiglednije da je predsjednik SAD više portparol nekih sila nego što ima stvarnu moć. Za razliku recimo od Kanade koja ima „svoju“ kralјicu koja nije u Kanadi nego sjedi u Londonu. Kanađani polažu zakletvu kralјici i dan danas. Nјima to više odgovara nego da su svoj na svome.

Zato je ova Trampova borba bitna za svjetske procese i nastavak je borbe republikanaca za oslobađanje njihove države od izvandržavnog uticaja. I logično bi onda bilo da su svi koji su poroblјeni budu na strani Trampa i podržavaju njegovu borbu. Valјda svako želi da živi u samostalnoj državi i da se pita sam za svoju sudbinu, a ne da mu je drugi određuju. Mada po broju brnjica koje narod nosi, ne vidim da je većina naroda volјna da ima slobodu. Nije ni sloboda za svakoga. Sloboda je za kreativce i lјude koji znaju šta hoće, a ne za satelitski mentalni sklop lјudi, kakva je po svoj prilici većina lјudi. Koliko je to suverena volјa svakog pojedinca ponaosob, a koliko je to poslјedica medijskog ispiranja mozga ostaje da se vidi i izučava u naučnim radovima.

Zato treba ukinuti demokratiju tipa jedan čovjek - jedan glas i svugdje uvesti republike po drugačijim izbornom pravilima. Neka svaka sredina sebi izabere ko će da je predstavlјa u nekoj većoj organizaciji društva i neka traži od izabranog da poštuje volјu glasača i odgovara za poslјedice.

Korona je inače u prevodu kruna, i sasvim je jasno sa koje strane je došao ovaj projekat i šta mu je cilј, da se ustoliči svjetsko kralјevstvo. Odanost toj vladavini podanici trenutno pokazuju nošenjem brnjica. Nekada su se slјedbenici vođa i grupa kojima pripadaju obilјežavali na razne načine, tetovažama, puštanjem krvi, bojenjem dijelova ili cijelog tijela, posebnom odjećom ili šarama na odjeći, nošenjem vjerskih simbola, vjerskim ritualima, a danas je smišlјeno da se odanost novim svjetskim vođama koji su se već možda i ustoličili, svečano obilјeži ubadanjem vakcinama.