Pričaonica

Kome je šta njegova matica

govrsOd kako je jedini postojeći vojni savez napao Jugoslaviju i uz pomoć kroz istoriju dokazanih kolaboracionista razvalio moju i otadžbinu i domovinu Jugoslaviju, ostao sam bez matice. I ne samo ja. Narod koji ostane bez matice je obezglavlјen i na putu da se nad njim napravi genocid asimilacijom u druge nacije.

Od kada sam ostao bez svoje matice Jugoslavije, govorili su mi da mi je sada matica Srbija. Nije mi bilo nikako jasno kako mi može biti Srbija matica, kada su svi moji predci svi redom sa hercegovačko-crnogorsko-dalmatinskog područja, nije niko sa teritorije sadašnje Srbije. A nekako su mi mentalitetom i bliži ovi sa ovog područja, nego iz Srbije. Logičnije bi bilo da mi je matica Crna gora, jer Hercegovina i Dalmacija još uvijek nijesu države.

Ali mi objasniše da je Srbija pravna naslјednica Jugoslavije i po tom osnovu mi je Srbija matica. Nekako je nama Srbima premala ta naša nova matica. Iako smo mi Srbi kao mali narod, imamo u kolektivnoj svijesti nešto drugo i ponašanje nam je kao nekog velikog naroda. Ovo može samo da navede na zaklјučak da smo nekada zaista bili veliki narod koji je pokrivao veliko prostranstvo. Zato nam je ovo sada sve nekako skučeno, treba nama veći životni prostor da se ne bi osjećali kao u kavezu, što nam stlano Zapad nameće kao model.

Uprkos svemu mi smo i dalјe najveći narod na Balkanu i Beograd je svjetska metropola, najveći grad na Humskom poluostrvu namjerno pogrešno nazvanim Balkan. Beograd ima više stanovnika nego mnoge druge države, on bi mogao biti sam država u državi.

Kakvu poruku nama nesrbijanskim Srbima Beograd želi poslati postavlјanjem Francuza da vodi ministarstvo koje kao treba da brine o nama? Mi kada se želimo obratiti našoj matici za pomoć obraćamo se nekome ko nema ni srbsko ime ne prezime na „-ić“. Mi ga ne doživlјavamo kao nekoga svoga, niti ćemo ikada. Niko me ne može ubijediti da će jedan francuz koliko god bio odan vjernik SPC, više biti odan srbskoj nego francuskoj stvari.

Koliko se neki Francuz može zalagati više za srbski interes nego za francuski, pogotovo ako se dođe do neke nesuglasice i ova dva interesa budu suprotstavlјena? Na čijoj će on tada biti strani. MOžda je srbski interes i francuski odavno suprotstavlјen?

Mi smo svojevremeno najurili Francuze i njihovog osvajača Napoleona iz ovih naših krajeva, ali eto opet nam postaviše Francuza kao interfejs između istočnih i zapadnih Srba.

Da se malo podjetimo istorije vladika Petar I Petrović je istjerao francusku vojsku pod Napoleonom Bonapartom ne samo sa crnogorske teritorije, nego čak i iz Dubrovnika, Boke i iz Dalmacije. Dakle, nisu nam Francuzi, kao uostalom što nam niko sa Zapada nije bio nikada prijatelј niti će to ikada biti. Pokazali su šta misle o nama tokom bombardovanja SR Jugoslavije, a u stvari u najvećoj mjeri teritorije Srbije i Srpske. Vojska Republike Srpske je oborila francuske bombardere nad srbskom teritorijom, a ne neke druge.

Braćo Srbijanci, tj. Srbi iz Srbije, imate li kakvog našeg da bude interfejs sa vama, ili bar da ovaj Francuz uzme neko naše ime i prezime, da nam manje bude odbojno.

Neću da se osjećam kao da od Francuske tražim pomoć, nego od Srbije, moje najnovije matice po pravnom osnovu.

Duško Bošković, dopisnik iz Sarajeva