Pričaonica

Vojvodina nikada ne može biti republika, a BiH bi mogla biti unitarna

vojvodina republikaJer ne može nikada noć biti dan. Ili je noć ili je dan, ne može biti oboje u isto vrijeme. Sam naziv “vojvodina” je već odrednica za tip organizacije nekog državnog entiteta i to rojalističkog tipa, a riječ “republika” je nešto što je takoreći suprotnost rojalizmu. Ostali veći ili manji rojalistički državni okviri su kao najveći carevina, slijedi kraljevina, a ostali niži oblici su već spomenuta vojvodina, grofovija itd. Vojvodina i Hercegovina su organizacijom iste, tj. Vojvoda ili Herceg su vladari istog ranga.  Sudeći po Vikipediji i titulama vladara pojedinih entiteta knjaževina je takođe istog ranga kao i Vojvodina i Hercegovina, samo se radi o ruskom nazivu za istu stvar. Dakle, Vojvodina i Kneževina su istog nivoa.

Iako su danas dežurni krivci za sve loše stvari koje nam se događaju i događaće se – Tito, Republika Jugoslavija i komunisti, nekada sa pravom, nekada ne, ipak ću rizikovati pa ustvrditi da je malo je vjerovatno da je Tito imao namjeru oslabiti Srbiju ostavljanjem da postoji i dalje Vojvodina kao entitet u Srbiji, a u okviru Jugoslavije. Opstanak Vojvodine su sigurno zagovarali sami Srbi zbog istorijskog naslijeđa i kontinuiteta Vojvodstva Srbija. Jer su se onomad i Vojvodina i Kneževina zvale Srbija, oba društvena uređenja objedinjuje isto ime – Srbija.

Današnja državna zastava Srbije ima krunu kao dio državnog znamenja, a nije ni carevina, ni kraljevina, ni vojvodstvo, ni kneževina itd. Ako je svrha državnog znamenja da svojom simbolikom predstavlja ono na šta se odnosi, onda Srbijom vlada neki kralj ili car, a da se  to još nije zvanično objelodanilo. Kako u Srbiji živi potomak moćne srbske dinastije Petrovića koja je vladala i Srbijom i Crnom Gorom, ne treba previše razmišljati ko bi mogao biti kralj, pa da Srbija bude u skladu sa svojom zastavom. Takođe ima živ i zdrav vojvoda koji se zove Vojislav i neka od njega krene dinastija Vojislavovića i eto vladara Vojvodini koja bi bila u skladu sa svojim nazivom.

Kada je već spomenuta Hercegovina da se dohvatimo i Bosne. Predlažem da se napokon pređe na unitarnu BiH čemu svi teže osim Srba. Ali da se ispoštuje naša srednjovjekovna tradicija. Da na čelu države bude ban, koji bi bio pod županom Srbije, kao onomad u doba Nemanjića, i da se proglasi Milorad Dodik za bana i da  ta titula bude doživotna, ali da ne bude prenosna na potomstvo. Glavni grad banovine da bude, što je logično, a i samo ime na to upućuje  – Banija Luka, danas pogrešno nazivana Banja Lukom. Sarajevo prema Banija Luci da bude kao Njujork prema Vašingtonu. Eto takva bi unitarna BiH bila dobra i mir bi zavladao. Ne postoji džaba odavnina izreka „ … i mirna Bosna “, kojoj ništa ne fali osim mira.

Duško Bošković, 7.3.2015

Izvor: Srpski Kulturni Klub