Pričaonica

Srbi, vječiti ponavljači iz istorije

komunizamKada neko neće da uči pravu istoriju, istorija mu se ponavlja, baš kao u računarskoj igrici. Mi se Srbi vrtimo stalno na istom nivou ove proklete igrice, i vrtićemo se uvijek sve dok ne savladamo taj nivo, i tek onda će nam se dozvoliti da pređemo na slijedeći, viši nivo.

Iako nijesam u tom duhu odgojen, počinjem i ja da vjerujem u tog nekog boga, tj. nekog vrhunskog programera koji je osmislio i napravio ovu igricu koju drljamo svi vijekovima. Pa kom’ obojci, kom’ opanci. Meni je do opanaka.

Anglo-Amerikanci (u daljnjem tekstu AA), su se u drugom svjetskom ratu, kojeg su možda i organizovali u tu svrhu, uglavili u Evropu i na naš Hum, kojeg neki nazivaju Balkan. Kako ovo izrekoh, zazvuča mi tako ubjedljivo, da sam sada siguran da su rat AA organizovali, samo da bi osvojili svoju kolijevku iz koje su krenuli u osvajanja novih kontinenata. I da malo uz put i šta i zarade, na prodaji oružja i municije. Zna više svako dijete na grani da je rat najprofitabilnija privredna grana.

I tako su AA i Srbima i Rasima spriječili izlazak na naš odvajkadašnji Jadran. Srbi i Rasi su uz pomoć ideje komunizma napravili najveće sveslavjansko carstvo koje se AA nije nikako svidjelo, pošto im ometa njihovu dominaciju svijetom. To carstvo je bilo SSSR i Jugoslavija, plus Čeho-Slovačka, Poljska i još poneke države. Dakle, ogromno, toliko da ga je teško bilo uspješno kontrolisati, pogotovo što su mnogi neprijatelji kidisali na njega. Imali su razloga da ga sruše i Vatikan, i sve vjerske zajednice i AA, jer su gubili ljude ispod svoje kontrole. Zato su čim je carstvo nastalo krenuli da ga ruše, baš kao što to sada rade sa Republikom Srpskom. Godinama su uz Vatikan koji je izgubio Poljsku, Hrvacku i još neke svoje države, AA radili na razvaljivanju ovoga carstva.

Srbi su i u ovome poslu dali svoj doprinos, Srbi vole i praviti i razvaljivati države. U svakom jelu mora biti soli, pa tako i Srba us vakom svjetskom događanju. Zato nas je i oavko malo, kao i soli u jelima. Ali zato dajemo ukus :-)

Sada se Rasi žele vratiti na na naš Jadran i druga topla mora, ali ne daju AA i NATO vojska koje je najvjerovatnije privatna vojska, koja kao da nema neke pretjerane veze sa SAD kao državom, osim što im je tamo sjedište i logistika.

AA su montirali svoje vladare po Humu, i dali im u zadatak da sprečavaju dolazak Rasa. Vladari po Humu nijesu vladari, oni su u stvari direktori preduzeća koja su državama zovu. Inače je neopravdano Rase sprečavati da dođu svojoj kući, jer su Rasi imali državu Rašku u srednjem vijeku na Humu i to u okviru Srbije. Isto kao što je bila i Bosna. Srbi i Rasi inače na mnogim tačkama po Evropi i kojekud imaju toponime jedni do drugih. Ko ne vjeruje neka trkelja stare karte, pa će se uvjeriti.

Kako Rasima ne daju AA preko svojih delagata, tj. vladara Bivših Jugoslavenskih Republika, da se ubace na Hum, Rasi će morati na kraju usmjeriti svoje rakete na NATO baze po Humu, da spriječe napade na njih iz baza. Mi ćemo morati svi otići u vjernike i moliti svaki dan da Rasi budu precizni, pa da pogode direktno u baze, da ne promašuju i da im rakete padaju okolo po nama. Takođe ćemo svakodnevno morati moliti da njihovi raketni inženjeri prave dobre proračune projektujući i da im softveri nemaju grešaka.

Kako Rasi znaju da smo ipak bili nekada prije jedan narod, biće suzdržani pri donošenju odluka da nas raketiraju. Pa će morati preći na drugi rezervni plan i uraditi protiv napadača intervenciju kopnom. Vjerovatno isto kao što su radili i sa Titom i njegovima partizanima i komunistima kao objedinjavajućim faktorom.

Poslaće zapadno od Drine nekog novog Tita, a gledaće ovog puta pažljivije da se ovaj novi ne otrgne kontroli, i koji će da organizuje zapadnodrinske Srbe, kojima će se priključiti par Hrvata i nešto više Slovenaca i Muslimana, u cilju da se otjeraju AA sa Huma.

Ali se dešava ista situacija baš kao i u drugom svjetskom ratu, što su Srbija i Crna gora okupirane i montirana je okupatorska vlast kojoj je cilj da zombira svoje stanovništvo kako se ne bi bunilo i remetilo okupaciju.

Pa će razbuđeni srbijanski i crnogorski Srbi, svjesni situacije, ponovo biti okupljeni u neku novu Prvu proletersku brigadu i to ponovo na teritoriji Bosne, pošto se sve vojske iz okoline sjate u Bosnu. Tu je pogodan teren za gerilski tj. partizanski, tj. hajdučki tip ratovanja kojeg Srbi maestralno vode vijekovima prtiv svih okupatora koji se samo smjenjuju i još ga do sada nijesu izgubili na terenu. Gubimo ratove na drugačije načine, jer pridajemo značaj samo oružanoj borbi.

I onda će tako ojačana vojska da krene da tjera iz Srbije NATO, a priskočiće u pomoć i neka nova “Crvena Armija” koja je dokazana pobjednica i nad nacizmom i nad fašizmom u drugom svjetskom ratu.

Zato sada neki Srbi bacaju i drvlje i kamenje na komuniste, jer se boje da se ne povampire. Jer su znali komunisti zbog ideologije da ubiju mnoge koji se ne uklapaju, i išli su toliko daleko da su čak neutralisali i poneke glumce koji su glumili okupatorima. Jer nije bilo moralno da dok jedni ginu i nemaju šta da jedu da drugi zabavljaju okupatore i pri tome imaju čak šta i da popiju.

Ali tako je uvijek sa svakom ideologijom. Nije komunizam to izmislio niti prvi primjenio masovno na ljudima. Takvi su prije njega bili i hristijanizam i muhamedanizam.

Elem, da zaključim na kraju, ljudi ne trebaju nam Tarabići niti Nostradamusi, ovo vidi svako ko se malo bolje zagleda. Ne mora proroke pitati šta će da bude. Nego dajte da se više ne vrtimo u krug, nego da završimo ovaj nivo, pa da se prebacimo na slijedeći. Tamo nas čekaju novi izazovi, i tako sve dok se ne stigne do kraja igrice za koji niko ne zna šta je, kada je i na šta liči.

Zna li ko koliko nivoa ima ova igra?

Duško Bošković 13.2.7524(2016). godina od potopa