Pričaonica

Simbol objedinjavanja Srba

petokraka dijete

Razočaraću mnoge „teoretičare“ koji tvrde da je petokrata satanski simbol tvrdnjom da ona to nije, nego je čak suprotno - jako pozitivan simbol. Čovjek, na kraju krajeva i ima sam oblik petokrake. Proglašavati taj oblik kojeg čovjek ima, satanističkim, je u stvari čisti satanizam. O bojama ovoga simbola neki drugi put, sada govorimo samo o obliku.

Petokraka u sebi krije veću mudrost od krsta, a i mnogih drugih simbola koje razne vjere koriste. Ko ne vjeruje u skrivenu mudrost petokrake neka pogleda ovaj video, kojem je mana što nema prevod na srbski. Ali je sasvim dovoljno pratiti samo slike, da bi se razumjela suština.

Jednakostranični srbski krst je stariji od hrišćanstva. Po nekim tvrdnjama predstavlja četiri rijeke sa kojih su potekli Srbi i koji su se razmiljeli širom svijeta. Ali meni taj naš srbski grb sa ognjilima više liči na šematski prikaz neke cjeline podjeljene na četiri jednaka dijela i u svakom dijelu nešto što se ponavlja.

Mnogim ljudima, pogotovo u starini je bog bilo Sunce bez kojega ničega ovakvog na svijetu ne bi bilo. Odvajkada je ljudima bilo očigledno da je Sunce nešto čemu treba biti zahvalan što sija i bez koga ne bi bilo na Zemlji života ovakvog kakvog ga znamo i rado upražnjavamo.

krst iberija

Svako vidi kojeg je oblika Sunce i na ovim našim prostorima sa kojih je potekla evropska civilizacija je davno uočena ritmičnost nekih vasionskih ponavljanja, kao što su četiri godišnja doba u kojima je centralno mjesto uvijek imalo Sunce kao izvor života. Od tuda i porijeklo krsta sa četiri kruga tj. tačke u poljima. I to su bili Srbi poštovaoci Sunca, Sunce je inače muški princip. (Na dvije prethodne slike možete vidjeti simbol takvog krsta iz Iberije, u stvari Siberije-srbske zemlje, i novčić nađen u Kini)novcic kina

Kako se počelo uočavati da i Mjesec takođe ima uticaja na ljude, ali na neki tajanstveniji način nego li Sunce, počeo se crtati i simbol polumjeseca u polja krsta, umjesto Sunca, što nekima liči na azbučno slovo „s“. Mjesec je ženski princip i taj simbol više odgovara Srbima poštovaocima Mjeseca i skrivenih sila.

Iliri koji su u stvari drugi naziv za Srbe su imali simbol polumjeseca i zvijezde Danice, mnogo prije pojave islama što se može vidjeti na mnogim spomenicima, a naročito na mramorju tj. stečcima. Zvijezda Danica se prikazivala uz Mjesec kao višekraka zvijezda, nekada šestokraka, nekada petokraka, ali nekada i kao čeverokraka tj. kao krst.

Kako je čovjek ovladavao vremenom tehnologijom, Srbi Sunca su umjesto Sunca kojeg su prikazivali simbolom kruga ili tačke, stavljali ognjilo u polja krsta kao simbol sunčeve vatre – ognja. Jer su ovladali stvaranjem vatre kresivom tj. ognjilom, nijesu morali čekati Prirodu da sama negdje izazove vatru.

Čovjek je, dakle, preuzeo neke božanske sposobnosti. Ako se nekada davno vjerovalo da je vatra od Boga, onda je čovjek koji je uspio da vatru stvori od nečega što već vatra nije, imao razloga da bude jako ponosan na sebe i da ojača samopuzdanje zarad još viših postignuća. Sasvim je logično da je ognjilo stavio umjesto Sunca u svoj simbol. Ocilo je iskvareni oblik ognjila i varijanta ovoga naziva kao ocel, očel se još zadržao u nekijeh srbskih plemena koji se sada drugačije zovu (Česi, Slovaci, Poljaci i sl.) kao naziv za čelik i ovo je jedan od srbizama u turskom jeziku.

Ovaj prastari srbski simbol krsta sa ognjilima se zadržao do dana današnjeg kao srbski simbol, ali su ga koristili u raznim varijantama i mnogi drugi kao napr. Vermaht ili NATO. Znajući da su Nijemci uglavnom srbskog porijekla, ne čudi ni uzimanje mnogih srbskih simbola od strane Hitlera, kao što je svastika, evo sada vidimo i krst sa ocilima.

krst vermaht

Postoji vjerovanje da su se Srbi prekrštavali odvajkada, ali je i to zabluda. Hrišćaska era je donijela sa sobom da sljedbenici Manojla poznatijeg kao Isus, pokretima rukom iscrtavaju na svom tijelu simbol raspeća u smislu da se svaki koji to radi, tom gestom govori da je spreman da se žrtvuje, kao što se, tako kažu, Isus žrtvovao na krstu. Činom prekrštavanja svaki koji to radi govori da je spreman da bude Isus, tj. da bude žrtvovan zarad nečega.

Ako se malo bolje pogleda čin prekrštavanja obratite pažnju da li se na tijelu iscrtava baš krst ii petokraka? A možda i oboje.

Zbog svega ovoga Srbi trebaju da se okupe ispod novog simbola iz slijedećih razloga:

-          Petokraka, a naročito crvena je simbol pobjede Rasa i Srba nad Nijemcma i njihovim saveznicima koji su krenuli u naše porobljavanje i osvajanje naših petokracenjezemalja.

-          Kombinacija crvene petokrake i krsta sa ocilima je spoj pobjedničkog duha i stare srbske tradicije.

-          Pod ovim simbolom bi se moglo okupiti duplo više Srba, nego pod svakim simbolom ponaosob, jer je znano da u Srba uvijek ima oko polovine sljedbenika krsta, a oko polovine sljedbenika petokrake, ili da pojednostavim radi lakšeg razumijevanja, pola su četnici, a pola partizani. Ovako bi bili brojniji ako smo objedinjeni.

-          Rasi su ovo već sve shvatili i njihova borbena tehnika nastupa i danas pod petokrakama. A mnogi Srbi kada veličaju bratstvo sa Rasima, i ne misle na sve Rase, nego samo na crkvene. Pri tome prepolovljavaju Rase isto kao što polove i Srbe. U Rasiji je mnogo jači i komunistički i rodovjerni pokret nego u balkanskih Srba. Nije vrijeme za dijeljenje nego za objedinjavanje, ukoliko mislimo da nas ima.

Zato treba dati prednost sve što objedinjava i ovaj simbol je upravo takav i u tu svrhu.

petokraki krst

Ovaj mladić na Kozari ispred spomenika holokaustu nad Srbima od strane ND Hrvacke, je to jako očigledno pokazao u kom pravcu Srbi trebaju ići.

tito draza

Ili ovaj detalj davne 2009. godine sa autobuske stanice u Istočnom Sarajevu gdje su se prodavali kalendari za Novu godinu.

tito draza kalendar

I slijedeća slika je jako interesantna. U početku napada na Jugoslaviju, Nijemci su proganjali Tita i Dražu i nudili nagradu za njih. I tu treba tražiti razloge za saradnju, a ne gloženje, bez obzira što je kasnije Draža odustao od pružanja otpora Nijemcima, a Tito bio istrajniji i imao veću i jaču podršku svijeta.

tito draza potjernica

 

Duško Bošković, 20.4.7524. (2016.) godine