Pričaonica

Nastavak rata spomenicima

spomenik žica

Spomenikom se obilježavaju uglavnom mjesta stradanja ljudi i kao što samo ime kaže, svrha mu je da održava spomen na neki tragičan događaj. Načinom i stilom pisanja teksta na samom spomeniku se mogu postizavati razni efekti, o čemu će dalje biti riječ.

Efekat kojeg žele postići vlasti u FBiH je amnestiranje svih ubica Srbskog naroda, a na drugoj strani se razvija antisrbizam i u krajnjoj instanci se može smatrati kao poziv na linč Srba.

Slike često budu rječitije od samijeh riječi, pa razmotrimo primjer spomenika sa prve slike.

Govori se o divljačkom likvidiranju nevinih ljudi od strane nekakvih okupatorskih zlikovaca i domaćih izdajnika. NIšta nije netačno, ali je sve je napisano sasvim uopšteno da neko ko nije išao u školu i bio budan na časovima istorije, nema predstave ko je tu koga ubijao i ko je bio živ spaljen. Ovakvim stilom pisanja nepreciznog pozicioniranja, obezličavanjem i uopštavanja, ubice u stvari bivaju amnestirane pošto se u ljudskim glavama stvara osjećaj kao da je neke nesrećne i nevine ljude koji su se tu zadesili pogodila neka strašna elementarna nepogoda, a ne da se radi o državnom projektu.

Simbolom petokrake se valjda želi reći da su spaljeni ljudi komunisti, jer je petokraka stavljena uz tekst, a ne uz informacije o postavljaču ove spomen ploče što bi bilo logično i očekivano.

Ovim spomenikom se ne želi podsjećati i informisati neinformisane ljude, da se ovde radi o Njemačkoj i Hrvackoj državi koje su izvršioci zločina preko svojih državnih struktura, a stotine nevinih ljudi su u stvari u najvećoj mjeri Srbi čije teritorije su olupirale ove dvije države.

Bilo bi lijepo vidjeti spisak mučenih i spaljenih ljudi i da li su svi baš bili pripadnici komunističke partije pa da petokraka na psomeniku ima smisao, ovako ostaje samo da se nagađa i zaključivanjem dolazi do istine. U vojnim i policijskim strukturama Nezavisne države Hrvatske koja je ovo inače radila po cijeloj svojoj teritoriji po državnom planu i programu, su bili Hrvati i sadašnji Bošnjaci. Trebalo bi znači da piše da su Nijemci uz pomoć Hrvata i Bošnjaka (koji se tada nijesu tako izjašnjavali) mučili i žive spalili Srbe, a možda je bilo i poneki Jevrej i Ciganin, takođe objekti progona, ali u manjoj mjeri nego Srbi.

Ako mislite da sam pregrubo napisao kako bi trebao da glasi tekst spomenika, a to ne vodi pomirenju naroda i nacija, pogledajte na slijedećem primjeru kako to rade tuzlanske vlasti:

spomenik tuzla1

Iako nema nikakvih pravih dokaza da se radi o granati niti da su je Srbi ispalili, precizno je navedeno da su Srbi počinioci i to fašisti iako danas svašta ljudi smatraju pod pojmom fašizma (fašizam je stavljanje interesa korporacija iznad državnog interesa). Takođe je upitno kako mogu Srbi biti agresori u državi u kojoj su konstitutivni narod.

Ovde se nisu trudili da uopšteno napišu tekst na spomeniku, kakvi se pišu kada su Srbi stradalnici. Neka mi oproste nastradali što se laćam ovog primjera i potežem ga, ali pod izgovorom da se trebaju mrtvi ostaviti na miru da počivaju, ti koji ovo govore u stvari žele da proture svoju zamisao i sprečavaju optuživanjima da se skrene pažnja da im ne valja zamisao i da je jako diskutabilna.

Samo istina i dovođenje stvari u istu ravan vode ka pomirenju, sve ostalo je demagogija i zamajavanje. Nije govorenje istine govor mržnje, mada lažovi i manipulatori to žele tako prikazati.

spomenik tuzla2U istom gradu se može takođe vidjeti i drugi spomenik gdje se neće navesti ko su ubice, nego samo uopšteno i bezlično „nacisti“. Nacisti su bili i Bugari i Mađari, pa bi neko mogao pomisliti da su Bugari pravili dar-mar i po Tuzli. Takođe bi bilo interesantno vidjeti spisak odvedenih ljudi u logore smrti i njihovu nacionalnu pripadnost. Jer bi se vidjelo da nije bio ni jedan Jevrej, Rom niti Bošnjak. Nijemci su popisivali Rome kao Cigane, Jevreje kao Židove, a Bošnjaci kao nacija datiraju zvanično tek od 1992. godine.

Srbi su sramno stavljeni tek na zadnje mjesto da bi se time reklo da je naše stradanje najmanje, a svih ostalih najveće, a istina je u obrnuta. I baš bi bilo interesantno vidjeti koje to Hrvate je hrvacka država proganjala i radi čega. ND Hrvatska je proganjala prvenstveno Srbe i etnički čistila svoju od Hitlera dobijenu državu, a podjeljenu na italijanski i njemački dio. Ovim spomenikom se u stvari Srbi ponovo ponižavaju i minimizira se naše stradanje. Srbi su bili na cijeloj teritoriji Hrvacke po progonu ispred Jevreja što se vidi iz ovoga oglasa.

spomenik ndh oglas

Interesantna je situacija u Sarajevu. Ovaj grad je u secesionističkom ratu od Jugoslavije proglašen od strane UN-a zaštićenom zonom i kao takav trebalo biti demilitarizovano, pa je nejasno kako se moglo pod zaštitom UN-a desiti postojanje nekakave brdske brigade koja je počinila zločin nad civilima?! I na ovoj spomen ploči uopštenog tipa se ne vidi da su civilne žrtve u stvari isključivo Srbi.

spomenik kazani

Ali će se zato na spomen pločama takođe nedovoljno dokazanog zločina da su ga počinili Srbi stajati da su to uradili ne pripadnici neke brigade, nego baš Srbi, preciznije srbski zločinci.

spomenik miskinova

U slučajevima ubijanja Srba kada se ubice smještaju u neke opšte i neodređene kategorije, dok se istovremeno prikazuju Srbi kao počinioci djela za koje uopšte nema dokaza da su to učinili, se može ovakva situacija smatrati pozivom na linč raspririvanjem antisrbizma. To bi moglo u nekoj nepovoljnoj situaciji dovesti do linča preostaih Srba u gradovima gdje su postavljeni ovi spomenici i svim mjestima iz kojih su došli turisti pa vidjeli ove spomenike. Pri tome će turisti koji nose sjećanje na ovaj spomenik reći da je ispravno da se prema Srbima tako postupa, jer su zaslužili, i nikome neće biti važno da li je to istina ili nije. Ljudi se ponašaju po programu kojim su isprogramirani. A inače su ljudi u suštini dobri, ali su programeri ti koji su problematični.

Dok se ne dokaže da su srbske jedinice učinile ove zločine ovi spomenici nisu spomenici nego paušalne optužbe bez dokaza, jednostavno rečeno su poziv na etničko čišćenje i linč.

Ko će na kraju krajeva da odgovara i plati odštetu, ako se utvrdi da Srbi nijesu odgovorni ni za Tuzlansku kapiju ni za Miskinovu ulicu ni za Markale, ni za ubistvo Boška i Admire, sarajevskih Romea i Julije, ni za paljenje Vijećnice, a na spomenicima godinama stoji netačna informacija i milioni ljudi su ih fotografisali i odnijeli u svijet svojim kućama sa svojih turističkih pohoda?

spomenik rsNaravno da sve ovo za posljedicu ima razvijanje kod ljudi netrpeljivost prema Srbima koja će se recimo manifestovati kao na slici gdje se vidi skrnavljenje table. Nije toliko problematično što se bojom uprljala table, može to da se očisti, pokazali su to nedavno omladinci u Tuzli, nego što je ovo sasvim jasan pokazatelj da ne može da se nada opstanku država u kojoj u njenoj jednoj polovini raspiruju konstantno latentnu mržnju prema drugoj polovini te države.

Kako može opstati tijelo i čemu da se nada, ako lijeva ruka hoće da iščupa desnu ruku?

Genocid o kojem niko ne govori je i stvaranje takve klime da se Srbima nametne nepostojeća krivica te da se zbog toga prestanu izjašnjavati kao Srbi pošto na taj način nestaje sa svijeta jedan narod i pretvara se u neke druge nacije. Nisu Hrvati neka posebna nacija, to su uglavnom Srbi koji se ne smiju izjašnjavati kao Srbi.

Često čete čuti u BiH, a i ne samo tu, da Srbi u nekim sredinama sami za sebe kažu da su pravoslavci, a ne Srbi. Pravoslavac nije odrednica za narod ili naciju nego za vjeru. Pod ogromnom orkestriranom medijskom presijom o Srbima kao dežurnim krivcima za sve nedaće svijeta, normalna reakcija Srba je da u mnogim situacijama podlegnu tom teroru i prestanu da se izjanjavaju kao Srbi nego smišljaju razne vadione, te su pravoslavci iako su mnogi rođeni pod komunističkom vlašću i nijesu ni kršteni u crkvi, te su bosanci, pa ličani, pa krajičnici, pa hercegovci , pa crnogorci, pa dalmatinci i da ne nabrajam dalje.

Hrvacka pravoslavna crkva je oformljena sa namjerom da te pravoslavce vremenom konvertuju u Hrvate. Pravoslavac je samo prelazna kategorija iz Srba u Hrvate.

spomenik 4c