Pričaonica

Pitanje dana - Gde Srbi da letuju?

ubi srbinaSvake godine Srbi iz Srbije imaju dilemu gdje ići na ljetovanje. Kada se pojave na prostorima Hrvacke odmah su prepoznatljivi po registraciji na automobilima i po ekavici, tako da ih je lako locirati i onda primjeniti nešto iz bogate palete huliganskih aktivnosti, guranje automobila u more, paranje laka na autu, sipanje pijeska u rezervoar, bušenje guma, prebijanje i sl.

Srbe iz BiH je teže prepoznati u Hrvackoj, svi iz BiH imaju registracije po kojima je teško locirati ko je odakle, a kamo li ko je ko, te bi se bacanje automobila sa BH tablicama u more moglo završiti i tako da bi to mogao lako biti automobil nekog Hrvata koji više voli Hrvacku od BiH, i što bi ga na kraju totalno moralno satralo, a to u Hrvackoj ne žele.

Svi zapadno od Drine, računajući i Crnu Goru govorimo ijekavski pa je i zbog toga teže prepoznati Srbe po govoru, pa premlaćivanje nekog BH građanina bi moglo da se završi bratoubilačkim ratom između Hrvata, što bi Vatikan porazilo do te mjere da bi svi redom prešli na budizam.

ND Hrvatska je sistematski napravila genocid nad Srbima kroz lanac logora, i prva je i jedina zemlja na svijetu koja je imala logor za djecu, srbčad. Tako da je među srbijanski Srbima velika kampanja da se ne ide na more u Hrvacku, što je sasvim moralno ispravno, te gorljivo zagovarajuGrčku i Tursku.

Srbi, ovo su radili Grci Srbima, pa vi idete kod njih na more, misleći da smo pravoslavna braća.

grci

Imamo mi još pravoslavne „braće“ Bugara koji imaju more na koje bi se moglo ići na ljetovanje, ali su i oni poznati po zabijanju noža u leđa.

Nije potrebno da se stavlja slika „Ćele kule“ da se vidi šta su radili Turci Srbima, pa to ne smeta da se ide u Tursku na more.

Albanija ima more, jer su joj ga dali kako bi ga nama Srbima oduzeli, ali je poslije otimanja Kosmeta i stradanja na Košarama, sasvim nepotrebno razmišljati o ljetovanju u Albaniji. Previše je svježe sjećanje.

Italija je takođe diskutabilna jer je preskupa za masovnije narodno ljetovanje, a i zemlja je u kojoj se nalazi Vatikan, glavni organizator svih pokolja nad Srbima. Pa opet neki Srbi odlaze u Vatikan, čak i turističke emisije snimaju o njemu ne bi li dovabili više Srba tamo.

Kao što vidimo jedino nas Rusija nije nikada napadala, bombardovala i ubijala, osim tokom oslobađanja Jugoslavije kada su kao kolateralna šteta stradavali i saradnici njemačkog okupatora, ali to nije pretjeranog obima da bi se zamjeralo, kao svim ostalim spomenutim.

A pošto Rusiji kao i Srbima ne daju izlaz na topla mora, ne možemo kod njih ljetovati, i na kraju gledano Srbi iz Srbije nemaju gdje da idu na ljetovanje na more, jer su se svi pokazali kao neprijatelji i ubijali nas u nekom periodu. DOduše jeste malo čudno da Srba uglavnom ima i najviše kod onih koji su nas najviše i ubijali, u Turskoj je kažu devet miliona, a u anglo-američkim državama nekoliko miliona. Tako da je u Rusiji jedinoj dokazano prijateljskoj državi Srba, najmanje srbsko rasijanje.

Ali ima još jedna oblast koja ima najljepše more i obalu na svijetu, a Dalmacija. Ni Dalmatinci se kroz istoriju nijesu pokazali kao neprijatelji Srba. Radije su išli u partizane nego ustaše, regularnu vojsku ND Hrtvatske.

Ne idite zato u Hrvacku na more nego u Dalmaciju. Nikada u istoriji Dalamcija i Hrvacka nijesu bili jedno, nego dva odvojena, različita entiteta i pojma, tkao da ne znam zašto su sada jedno.

Ako može da postoji Bosna i Hercegovina, onda može da postoji i država „Hrvacka i Dalmacija i Slavoija“.

Ovo je Dalmacija

dalmacija