Pričaonica

Ijekavizujmo ikavicu i ekavicu

iije

I dobićemo veoma interesantne spoznaje. Ako za primjer ijekavizujeo italijanski grad Peskaru, dobićemo Pjeskaru. I tako možemo zaključiti ko je osnovao ovaj grad i čiji je on bio u davnini. Milan za koji nam je namjerno utuvljeno u glavu da ga pogrešno nazivamo Milano, je takođe čista srbska riječ kao i Peskara, ali to nekom drugom prilikom pošto ne podpada pod ovu metodu koju zagovaram.

Vratimo se na ijekavizovanje nekih drugih interesansntih riječi. Recimo mjesto u Dalmaciji - Brist, i dobićemo Brijest. I samo će nam se time reći kako je ovo mjesto dobilo ime. Počelo je da nastaje oko nekog starog brijesta. milan

Ako isto pravilo primjenimo na grad Bristol, takođe ćemo spoznati da se napravio oko nekog brijesta ili mu je brijest bio zaštitnik. A saznaćemo i koji narod ga je oformio, isti koji je oformio i Brist. Utuvili su nam u glavu da su to nekakvi Kelti, a kriju da su Kelti u stvari Srbi seljani koji su se selili – seliti, selti, a kako često azbučno sloo „s“ zapadnjaci čitaju kao „k“ eto vam se samo govori kako je nastala riječ Kelti. Po istom principu kao i Kopti (sor = cop (bi)) . Nekako previše ima srbskih toponima u Britaniji što je i Crnjanski zabilježio, ali se nekako ovo nedovoljno ističe. Britancima nije u interesu da se zna da su u davnini bili srbska kolonija i tu leži osnova njihove mržnje prema nama, ali je začuđujuće zašto sami Srbi o ovome ne govore češće.

Pa tako možemo ijekavizovati i grad Edinburg, pa dobijemo Jedinburg, pa ako zamijenimo slovo „u“ sa „e“ i i to ijekavizujemo dobijemo „jedan brijeg“, što je izvorni naziv ovoga grada.

Prevoj „Vinac“ u Bosni i Hercegovini, nema nikakve veze sa vinom, nego se radi o vijencu. Što je i logično jer je put vijugav kao isprepleten. Možda je i vino dobilo ime po stabljici koja je vijugava.

Lipa je lijepa biljka koja lipo – lijepo miriše.

Merakanje je mjerakanje. Merak je rađenje nešto sa mjerom, odmjeravanje.

Mehana je mjesto gdje se pohranjuju mijehovi sa hranom ili pićem. Miho je isto što i Meho tj. onaj koji ima veze sa mijehovima da li radeći sa njima ili ličeći na njih jer je bio podebeo, okruglast, pa su takvim ljudima davali imena pošto su podsjećali na mijeh.

Mešetar tj. mešatar – je neko ko za-mješava stvari, spaja prespaja, posreduje.

Svitanje, je svijetlanje, pojavljivanje svijetla. Osvit je stoga osvijetljavanje.

Dakle, svako može poigravajući se sa ovim pravilom primjenjujući ga na mnoge riječi doći do veoma interesantnih spoznaja i otkrića. Naravno da „meso“ nije „mijeso“, niti je „riba“ – „rijeba“, ali pokušajte izmijenjati u mnogim riječima „i“ i „e“ sa „je“ ili „ije“, ko zna šta ćete svašta iskopati :-)  

Duško Bošković, 17.10.7524.(2016.)