Pričaonica

Zumbulovac

zumbul sumbulovac

Namjerno sam napisao ime mjesta kod Mokrog Zumbulovac, a ne Sumbulovac kako se vodi zvanično. Jer se očigledno radi o istoj stvari. Mjesto je dobilo ime po cvijeću, zumbulima. Možda se to mjesto nekada prije i drugojačije nazivalo, ali je od nekada narod radi lakše orijentacije u prostoru to prozvao po cvijeću koje se tu nalazilo u većoj količini nego uobičajeno. Ništa novo da narod daje imena mjesta po biljkama (Brist – Bristol, Javorina-Jahorina, Borik, Jasenovac, Jasik, Topola i sl.)

I u jako dobroj pjesmi i muzički i tekstualno, „Simbil cveće“ je takođe pjesma u kojoj je pjeva o zumbulima. Zašto u istom kraju nekada kažu simbil, a nekada zumbul, natjeralo me je da malo istražujem korijen riječi i porijeklo. Jer i Aleksa Šantić govori o zumbulima, a Sumbulovac (Simbilovac – Zumbulovac)) je relativno blizu mostarcu Aleksi jer se nalazi blizu Sarajeva. Zašto Aleksa ne pjeva o simbil cvijeću nego o zumbulima? A eto i u Vranju nekada kažu simbil, a nekada zumbl.

zumbul stihovi

I naravno kao i svaki radoznalac prvo od čega se kreće je ukucavanje ključnih riječi u Google „koji zna sve“ mada ni Yahoo ni rasijanski https://yandex.ru/ nije ništa manje dobro obaviješten :-)

I tako Vikipedija ne engleskom, kaže da je „sumbul“ originalno arapska riječ. Ovde se javlja pitanje kao i uvijek kada se srećemo sa ovakvim stvarima, kako se zna da je to baš arapska riječ i da li se iko pita ko ju je donio među Arape? Nisu Arapi bili toliko rasprostranjeni kao što je to bila bjelačka rasa pa da su mogli tolike riječi da podare svijetu. Pa je za pretpostaviti da mnoge „arapske“ riječi u stvari i nisu njihove, nego su im donijeli neki drugi narodi mnogo rasprostranjeniji po svijetu i na većem civilizacijskom nivou od njih.

Nekako riječ „simbil“ zvučnošću i sličnošću podsjeća na riječ „sibil“ za koju su mnogi čuli u školama učeći o „grčkoj“ kulturi. Pa hajde da to provjerimo ponovo na Vikipediji.

I odmah na početku hrkljuš od objašnjenja .

zumbul sibila

Prvo što je udrobljena i ijekavica i ekavica što na kraju i nije prevelik problem kada se neki tekst piše nestandardizovanim srbskim jezikom. Ali je nejasno kako to da nas uče da je grčka kultura najstarija od koje sve počinje, a onda odjednom objašnjenje da je neka riječ u grčkom jeziku orjentalnog porijekla?!

Kako se razvija u Srba i srbolikih naroda zabluda da su mnoge riječi u srbskom turskog porijekla onda se nameće zaključak da su u jelinskoj kulturi te orijentalne riječi vjerovatno donijele osmanlije šireći islam po staroj Evropi :-)

Mene ova riječ više podsjeća koristeći metodu ijekavizacije na „i“ i „e“ , osobu vbijele puti (si-bila – bijela, a možda je skraćeni oblik i danas prisutan „si bila“? u smislu „da li si bila“?

I kako odjednom na ovoj slici je Sibila žena bijele puti i riđe kose, a kao priča se kao o grčkoj kulturi i tradiciji? Mora da su svašta nešto što nije grčko jednostavno pripisali njima i te dezinformacije vijekovima šire dalje.

I bila je, kažu, Apolonova sveštenica. Možda je (A)polon bio neki lik iz Polonije. Poljaci su inače stari Srbi iz polja, za razliku od lužana, koji su stari Srbi iz lugova, za razliku od Germana, koji su ljudi iz g(e)rmlja, ili Hrvati, stari Srbi iz hrbata-zaleđa. Sada je jasnije zašto je „grčka“ sveštenica bijele puti.

Možda sve nije ovako, a možda baš i jeste.

Malo iskače iz cijele priče naziv grada u Peruu Simbil, ali možda neko pronađe i objašnjenje za ovo:

zumbul peru

Pošto Nijemci slovo „s“ na početku riječi čitaju kao „z“ možda je tako i „sumbul“ postao „zumbul“. Jer i „Grk“ Zorba je u stvari Sorba – Grk Srba.

Hoće li više neko nekada da raspetlja šta je u antici u stvari bilo zaista Jelinsko (Helensko), a šta zaista naše srbsko, jer se ne graniće nekakvi Slaveni Jelinima svo vrijeme, nego baš Srbi, i nijesu crnogorci tj. Srbi iz sadašnje Crne gore, nekakvi „srbski spartanci“, nego su baš i bili Spartanci.zumbul

I kao što neko reče, ako ikada u istoriji na čelo svijeta dođe neki srboliki vladar, sva će se isrtorija morati učiti ponovo i biće mnogo bliža istinitosti nego što je sada.

Ko zna note neka nauči ovu divnu pjesmu. A ko ne zna note neka ih nauči.

simbil cvece note

Duško Bošković, 24.10.7524. (2016).