Pričaonica

sprovođenje nijemacaNa slici nastaloj septembra 1941 u okolini Užica se vidi kako pripadnici dvije vojske NOVJ i JVuO (partizani i četnici), zajedno sprovode zarobljene njemačke vojnike. Ono što je nesumnjivo je da su u ove obje vojske uglavnom bili sve sami Srbi (što i piše na originalnom linku), kao i da je zajednička odrednica obje ove vojske, NOVJ i JVoU, riječ Jugoslavija. Iz čega se može zaključiti da su Srbi u stvari bili u svim slučajevima stvaraoci i branioci Jugoslavije, što će reći da je Jugoslavija ipak bila srbska tvorevina i oba slučaja i u slučaju kraljevine i u slučaju republike.

Kako se uporno godinama ponavlja ista priča povodom masakra na "Tuzlanskoj kapiji", potrebno je čuti i druga kvalifikovana mišljenja o tom događaju, jer samo istina oslobađa i donosi trajniji mir na ove olujne prostore. Zločin je i nametanje nekome nepostojeće krivice pošto to ima za direktnu posljedicu izazivanje mrženje prema tome nekome. I ako se to radi uporno i redovno, onda se može govortiti o sistematskom i sistemskom radu sa umišljajem što bi se trebalo sankcionisati. Kao i kažnjavati novinare za namjerno pogrešno i tendenciozno izvještavanje sa terena, tj. treba početi tretirati novinare kao uniformisana lica -vojnike specijalce, koji baš kao što artiljerija vrši pripremu napada pješadije, tako oni rade na medijskoj pripremi terena za vojnički napad na onoga protiv koga se radi novinarski prilog.

Slijede tri videa, mišljenje jednog advokata, jednog stranog agenta i jednog sudskog vještaka, pa svi zaključimo gdje je i šta je istina.

zastaveNekima je malo neobičan naslov, ali je mnogo bliži istini nego da je napisano sveslavjanskog svijeta, pošto sve više na površinu izbija činjenica da je pojam Srbin stariji od pojma Slaven tj. Sloven. Na prethodnom linku su prikazane karte sa toponimima koji imaju u korijenu srb. Doduše ima dosta, ali mnogo manje, i toponima i sa „rs“ - ras, rus, ris, ros, koji je nastao takođe od rasenskog naroda, među kojima su najstariji EtRus tj. Etrurci, koji su sami za sebe koristili naziv Rasen, pa imamo napr. Raška, Rašica, Risan itd.

Srb i Rs je možda pojam koji se odnosio na istu stvar tj. na isti narod, ali su slova međusobno zamijenjena, što uopšte nije neuobičajena i rijetka pojava u nas, tj. srb se unazad čita (b)rs. A možda i nije ovako kako tvrdim. Hajdemo kandidati za doktorate nauka osvjetljavajte ovaj problem, ali ne na štetu nas Srba i Rasa, kao što je to do sada bilo, nego nama u korist. Dakle, budući doktori nauka, pozabavite se malo ovim temama, ali izbacite zapadnjačke dogme iz svojih glava koje ste primili pogrešnim školovanjem i zapadnjačkom indoktrinacijom.

ustavSFRJ

Ustav, a i bilo koji dokument od kojega zavise sudbine i životi mnogih ljudi, trebaju biti pisani jasno, precizno i svima razumljivo, a ne tako da se ostavi prostor da vješti manipulatori naknadno mogu sve izokrenuti naopako i izvuči iz takvih dokumenata i ono što u njima i ne piše.

Ustav SFRJ iz 1974, je pisan tako da niko od običnog naroda nema želju da ga čita. A povodom njega smo imali rat, a običan narod je najviše izginuo. Kako pored brutalnog napada NATO-a na Jugoslaviju, su klice mogućnosti razbijanja Jugoslavije bile kao sadržane i u samom Ustavu, ukratko ćemo izanalizirati njegov ključni sadržaj da vidimo šta je tu ko imao od kakvog prava.

smrtovnica rokfelerBijaše to jednom kada je negdje u neko selo došao jedan stranac.

Znao je da je tamo stanište majmuna, pa je ponudio seljanima 10$ za otkup svakog majmuna kojeg mu donesu.

Seljani su se oduševili na ovakvu poslovnu ponudu, napustili svoje uobičajene poljoprivredne radove i smjesta krenuli u lov, pošto je to bilo isplativije.

Stranac je bio od riječi i otkupio je sve majmune koje su mu donijeli.

Kako se broj neuhvaćenih majmuna smanjio, te ih je bilo teže uloviti, seljani su postepeno prestajali da ih love. A i bili su zadovoljni postignutim, pošto su mogli sada da kupe sve što su morali sami da uzgajaju, pa i preko toga.

Stranac je onda podigao svoju ponudu na 20$ za svakog majmuna.