Pričaonica

mile

Hoću da napišem jedan mrak tekst, analitički, sveobuhvatni detaljistički osvrt na bjelosvjetsku scenu i kako se ona oslikava na nas Srbe napadnute od strane te situacije. Tekst bi bio bukvar iz kojeg bi mladi analitičari, ako neko zna kakvo je to uopšte zanimanje, učili osnovne pojmove i bivali upoznati sa sržju bitka. Tekst poslije kojeg bi i Lazanski i višestruki doktor nauka, Petrović zanijemili i tri dana ne bi sebi došli. A kamo li u svoje redakcije. Raspisali bi potjernice za njima da ih nađu i vrate na posao. Ali sam se odmah na početku osmišljavanja svoga genijalnog teksta sreo sa problemom kojeg ne mogu riješiti sam, pa mi treba bilo čija pomoć. Besplatna, naravno.

jugoslavija

Pritisnuti okupacijom neki Srbi često, a da ih niko na to posebno ne natjeruje niti ko to od njih posebno traži, se jako negativno izražavaju o Republici Jugoslaviji, o njenom predsjedniku i o vladajućoj eliti – komunistima, kao da su u njoj loše živjelo i kao da svima nešto posebno nedostajalo.

I pri tome hladno prelaze preko golih činjenica. Po njima ispada da su partizani samo ratovali na filmovima koje su sami pravili i da bi se Jugoslavija oslobodila sama od sebe, pošto bi je Nijemci ionako napustili onako iz čista mira kako su je i napali?

Stare hrvatske regule0Na internetu se može pronaći dokument „Stare Horvatske regule lepoga ponašanja“, ali na stranicama koje inače prikazuju duhovite sadržaje, jer tekst čitan sadašnjim iskustvom i dostignutim civilizacijskim nivoom zaista se može tako posmatrati.

Ali krenimo mi drugim pravcem, od toga kada je ovaj dokument pisan, iako nema traga o vremenu njegovog nastanka. Vratimo se u ono neko starije vrijeme prije nastanka Republike Jugoslavije, jer je vjerovatno ovaj dokument nastao prije tog perioda.

Rat u Bosni i Hercegovini se nije nikada završio, samo je prestalo da se puca. Rat traje i od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, svim drugim mogućim sredstvima se nastavlja napadanje na Srbe. Svaki normalan čovjek  se mora zapitati zašto su se toliko navrzli na Srbe i to vijekovima. Zbog čega im toliko smetamo, da gdje god da se nalazimo mi smo im smetnja koju treba ukloniti. Ovoliko progon prelazi i granice razuma, prelazi u nerazumno. Postaje pomalo nejasno koji su to racionalni razlozi da nas toliko dugo i uporno utamanjuju, i dolazimo do zaključka da su razlozi u stvari iracionalne prirode, zalaze u sveru nerealnog. Od kuda tolika mržnja i zašto se vijekovima širi i pothranjuje kod svojih podanika? Mislim na Zapad koji sve ovo i organizuje i rukovodi, a i izvodi, a često koristi i neke druge za obavljanje prljavih poslova, kao napr. muslimane.

gaćina

Da sarajevski Nadrealisti nisu izdvojen slučaj u Sarajevu, iznikao ni od kuda, nastao sam od sebe, po nekim tvrdnjama nekih ljudi su čak i plod jugoslavenske državne bezbjednosti, dokaz je postojanje jedne druge pojave koja je skrajnuta, sasvim neopravdano. Čak ni najznamenitija figura Nadrealista Nenad Janković, ne govori u svojim nastupima o Teversenovcim, čak ih ni ne spominje. Možda zaista nije pratio njihov rad, ali mi koji jesmo, vidimo sasvim logičan nastavak nadrealizma kao produžetak teversenovizma.