Pričaonica

paradajz

Ali zato postoji zavjera. I sve više postaje očiglednija, za one koji hoće to da vide, a takvih je za sada naizgled sve manje. Da bi se šta promijenilo potrebno je da se skupi kritična masa probuđenih, a do tada primimo ova neka zapažanja k znanju. Zavjera je ipak odlučila da isplivava, neprijatno je i njoj samoj u mračnim dubinama.

Mislilo se da su prazne priče nekih “teoretičara zavjera” da trebamo čuvati sjemena od svih biljaka koje koristimo za hranu na nekom skrovitom i dobro čuvanom mjestu. I to zbog toga da nam se ne desi da padnemo u zavisnost od nekoga ko će da uzme monopol i nad proizvodnjom biljne hrane i tako sebi stvori robove za sitnu paru.

iije

I dobićemo veoma interesantne spoznaje. Ako za primjer ijekavizujeo italijanski grad Peskaru, dobićemo Pjeskaru. I tako možemo zaključiti ko je osnovao ovaj grad i čiji je on bio u davnini. Milan za koji nam je namjerno utuvljeno u glavu da ga pogrešno nazivamo Milano, je takođe čista srbska riječ kao i Peskara, ali to nekom drugom prilikom pošto ne podpada pod ovu metodu koju zagovaram.

indira

Primjetna je u nekih Srba neskrivena mržnja prema republici Jugoslaviji i njenom jedinom predsjedniku Titu, doživotnom predsjedniku ili u prevodu na zapadnu logiku, diktatoru.

To ide toliko daleko da se Tito i komunisti koje je uspješno vodio, zajedno optužuju za ogromne zločine nad Srbima. I tolika je srbska zabavljenost sobom da se ne vidi da to isto govore i neki Hrvati, da su Tito i komunisti kao pobili hrvacki narod.

kozara

Veoma tiražni pisac u vremenu kada je teško prodati knjigu, a da nije udžbenik, Dejan Lučić, često iznosi varijantu porijekla Hazara, koja se meni ne čini takvom da bih je bespogovorno prihvatio, pa ko velim daj da i ja kažem štogod na tu temu da doprinesem rasvijetljavanju porijekla tog naroda.

Inače je puna ova zvanična istorija svakakvih nebuloza kada su u pitanju imena naroda. Te nekakvi Iliri kojih odjednom više nigdje nema, pa bijahu nekakvi Tračani koji ne dobaciše do današnjih dana, pa Etrurci ili Baski za koje govore da su misterioznog porijekla i još mnogo gluposti se povlači po zapadnim „učenim“ knjigama iz kojih svi prepisuju. A sve se dodatno uhaosilo odkako se u računarsktvu pojavila komanda Copy/Paste.

prijeteca poruka

Poslije ovoga pisma šta čovjek da kaže o ovoj vjeri? Prvo što se upita je to zašto naši muslimani koji se bore da svoju varijantu srbskog jezika licenciraju kao svoj nacionalni jezik, koriste arapski naziv za Boga, kada imamo svoj domaći naziv? Pa ga još i pišu sa dva slova “L”, ne poštujući Mrkaljevo pravilo kojeg je Karadžić preuzeo, da se piše kao što se govori?

Drugo, kakav je to Bog kojeg predstavljaju kao milostivog i samilosnog, a koji prolijeva krv i radi na nestanku države koja je volja i želja jednog starog naroda da se zaštiti od pogroma kakvog je doživio u ND Hrvatskoj i to baš i od nacije koja stoji iza ovog pisma?