Pričaonica

jasenovacStalno slušamo bezsmislene napade baštinika Mihajlovićevog životnog djela, koje se sastoji u pružanju nikakvog odpora okupatoru i ometanja partizana pod vođstvom komunista da oslobode svoju državu, kako partizani sa Titom na čelu nisu htjeli osloboditi Jasenovac. Ako nas već ubjeđuju ti isti, da su komunisti i partizani antisrbske pojave, onda se nameće zaključak da je sasvim logično da ne oslobađaju zloglasni logor “Jasenovac” u kojem su ubijani Srbi.

Ako  baštinici Mihajlovićevog puta pasivne borbe tvrde da su četnici jedini pravi Srbi i zaštitnici vaskolikog srbstva, što i SPC trenutno zastupa, zašto onda nisu četnici pod vođstvom Mihajlovića osobodili Jasenovac. Možda zato što nije bio u Srbiji nego u ND Hrvatskoj i stradavali su Srbi, a ne Srbijanci? Ali Mihajlović je bio jugoslavenski oficir, a NDH je bila napravljena na teritoriji kraljevine Jugoslavije, dakle u njegovoj je zoni odgovornosti.

ratna steta0Slijedi izsječak iz knjige dr Nikole Živkovića "Ratna šteta koju je Nemačka učinila Jugoslaviji u drugom svjetskom ratu" u izdanju "Instituta za savremenu istoriju i NIP Export Press, Beograd 1975. godine.

 

Podaci koje pružaju raspoloživa dokumenta, govore o tome, da je pitanje deportacije Srba, s područja NDH, postavljeno još od prvih dana okupacije. Već 19. aprila 1941, u ustaškoj štampi su se pojavile vesti, pa i naredbe, o iseljenju Srba s područja NDH. Osnovu za masovne progone nad srpskim stanovništvom u NDH, dao je Treći Rajh svojim planom iseljavanja Slovenaca iz slovenačkih pokrajina okupiranih od strane Nemačke, o čemu je već bilo reči. Tim planom bilo je predviđeno da se iseli 260.000-280.000 Slovenaca, s područja Slovenije u Srbiju, a kasnije je iz Berlina sugerirano da taj slovenački živalj prihvati NDH, s tim, da se njoj dozvoli da isto toliki broj Srba protera sa svoje teritorije u Srbiju, koja se nalazila pod nemačkom okupacijom.

ostrogJedna od profitabilnijih grana u okviru turizma je vjerski turizam. Profiteri su shvatili da se može dobro zaraditi od organizovanog vođenja vjernika po vjerskim objektima i raznim lokacijama bitnim za identitet vjerskih sistema koji dominiraju čovječanstvom. To su na prostoru Jugoslavije najbolje i prvo shvatili u Hercegovini, pa su osmislili projekat ukazanja bogorodice, koji je region „ukazanja“ uzdigao u veoma profitabilnu sredinu. Sa malo jačim projektorom i uz nisku oblačnost se mogu čuda napraviti. Pravoslavci nešto slično pokušavaju sa „proplakavanjem“ ikona na ranzim mjestima i „čudesnim izcjeljenjima“.

svetovidZa ovu tvrdnju iz naslova postoji više razloga, ali je samo nekoliko suštinskih. Ne govorim sa stanovišta obavljenog naučnog istraživanja, pošto iz više razloga to ne mogu da sprovedem, nego sa stanovišta običnog bistrookog posmatranja i jednostavnog narodnog zdravorazumskog zaključivanja. Ko sprovede kakvo naučno istraživanje, doći će do istog zaključka.

Razlozi

Mi Srbi zapadno od Drine i Dunava koji imamo još uvijek svježa sjećanja na koncentracione logore u N.D. Hrvatskoj i masovna ubijanja i izvan njih, znamo da je opasno po život u sve češćim slučajevima izjasniti se kao Srbin. Dakle, za nas zapadne Srbe je ovo često opasno po život. Istočno-drinsko-dunavski Srbi nemaju ovo iskustvo, osim u dijelovima sadašnje teritorije Srbije koja je tada bila data NDH-oj.

grbSjedili smo tako i dogovarali se o proslavi godišnjice mature. I skrenu razgovor na uspomene: „Sjećaš li se ti kada smo... a sjećaš li se ti kada smo mi...“ i tako unedogled. Reče mi jaran: „Sjećaš li se kada si na času bosanskog izašao da čitaš svoj rad pred svima, za kaznu da čuju i ostali zašto si dobio keca?“ Gledam ga u oči da li će da trepne. I nije. Slaže u sekundi, a da nije ni trepnuo. Nismo uopšte nikada imali nikakve časove bosanskog jezika u gimnaziji. Jezik koji smo učili se zvao srpsko-hrvatski, i skraćeno smo ga zvali srpski. Predavala nam nastavnica koja sada predaje hrvatski u Katoličkom školskom centru. Ne vjerujem da se sve to moj neuništive memorije jaran iz klupe ne sjeća, ali eto nekako se desi da promijeni istoriju u trenu u svoju korist, ali na moju štetu.