Pričaonica

glasnikPotrebu reforme kalendara, zbog davno dokazane netačnosti julijanskoga kalendara, vrlo jako oseća sva pravoslavna Crkva. Osobito je oseća pravoslavna Crkva u našoj državi, koju sačinjava jedan narod, koji je po nesreći Istorija razdelila u tri vere, od kojih svaka ima svoj kalendar. Rimokatolička pak drži se kalendara kojim se služe kulturni narodi Zapada. Podvojenost kalendara štetna je i za crkveni život i za građanski napredak. Zbog nejednakosti kalendara jače se ističe i nejednakost vera. Od toga strada i jedinstvo naroda i snaga države.

Pošto je kalendar, kojeg se drže zapadni narodi svih zapadnih vera, ili t. zv. grigorijanski kalendar savršeniji od julijanskoga, kojeg se drže narodi pravoslavne vere, prvi prodro je u građanskom životu posle svetskog rata u više država, u kojima je negda vladao „stari“ kalendar (Rusija, Bugarska, Kraljevina S. H. S.) U novije je doba primljen u Grčkoj i Rumuniji i za crkveni život.

zastava naopakoU BiH je baš sve kao što je i ova zastava BiH na zgradi jedne institucije u Sarajevu – naopako. I to naopako postavljena baš povodom praznika državnosti Bivše Jugoslavenske Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine (BJSRBiH). Ima više primjera naopako postavljenih BH zastava po Sarajevu nego što ima Srba na radnim mjestima, tako da je teško povjerovati da ovo Srbi rade.

Naopako i paradoksalno je to što oni koji su bili protiv komunista i SFR Jugoslavije, što su pokazali svojim protivustavnim odsjepljivanjem i protiv volje Srba, najbrojnijeg i najnaoružanijeg naroda Jugoslavije, sada slave upravo komunističko-jugoslavenski praznik.

stari most vijestiInteresante su medijske manupilacije povodom rušenja “Starog mosta” u Mostaru i dan-danas preko dvije decenije od podpisanog mirovnog sporazuma. Da ga je srušila srbska vojska, svi bi mediji jasno i glasno naglašavali da su to Srbi uradili, ne srbska vojska, nego baš Srbi. Ovako kako to nisu uradili Srbi, vještim odabirom riječi u naslovima vijesti se prikriva prava istina i stvari ublažavaju. To ide tako daleko da se i ne govori da je srušen, nego je “ubijen”, da je “skočio dole” i slične podvale, kako bi se ljudi naveli na zaključak da se radi o običnoj nesreći i čak voljnoj radnji, dakle niko nije kriv. A kako se ljudi sve više utjeruju u vjeru, na kraju će se sve svesti na objašnjenje da je to bila božija volja, a boga niko ne smije osuđivati niti preispitivati, i tako se stvar zataška.

svete knjige

Poteglo se u društvu pitanje Izetbegovićeve „Islamske deklaracije“ i razprava je bila prilično žučna, jer je  društvo bilo šarenoliko, i vjerski i nacionalno. Slična se situacija desila kao i u slučajevima razprava o Kuranu, nemuslimani ne trebaju da čitaju islamske knjige, a onda ti skrenu pažnju da niko nema pravo da nešto komentariše što nije pročitao.

Elem, nemaš pravo čitati Kuran pošto ćeš ga kao nemusliman shvatiti na pogrešan način, pa nemaš pravo ni da ga kritikuješ, pošto ga nisi ni čitao, i tako se sve svede na to da niko nema pravo da kritikuje ništa islamsko, jer muslimani to neće da rade ni u najboljoj namjeri, a nemuslimani na to nemaju pravo.

karta evrope 400Prosto je nevjerovatno koliko neki Srbi imaju potrebu da o Srbima govore najnepovoljnije i najgore stvari po nas, a da ih niko na to ne tjera. Čak ne vidim ni da su dobili neku paru ili povoljnost za tu svoju ulogu kao kontrauslugu Zaista je za psihijatrijsko posmatranje taj neki unutrašnji poriv kod tih ljudi da obavezno daju najmanje jedan autogol svom narodu.

Primjera za ovaj manir ima više, ali ću se ja zadržati na samo tri i na očigledan način vam to prikazati.