Pričaonica

stajićVapaj Vijetnamke Kim

Poslije uvodne besjede Grka Dimitrisa i kraće pauze, za mermerni postament, u pratnji gospođe Lore, izašla je Vijetnamka Kim. Njeno obraćenje bilo je puno sjete, tuge, ali i opominjućih poruka:

Dragi prijatelji... ovog divnog majskog dana ja ću govoriti, mada vas ne vidim. Govoriću, a da, kao vi, ne mogu da se divim ni plavetnilu Egejskog mora koje nas okružuje, niti čarobnostima nebeskog svoda koji nas promatra... Ne znam ni kako izgleda ovaj akustični amfiteatar u kojem besjedim, niti kako izgledaju obližnji čempresi, ali, srećom, bar osjećam njihov opijajući miris, kao što čujem i blagi šum morskih talasa.

isusov grob maraKada neki Srbi čestitaju katolički Božić unose dodatnu pometnju u inače opšti haos u ovom prolupalom svijetu. Jer ispada da ima više Božića, a oni spominju samo jedan. A to ima za direktnu posljedicu to da onda ima i više bogova kada se slave dva rođenja bogočovjeka u različito vrijeme. A ovo ima indirektnu posljedicu da je bogova više, a onda ispada da je samo Alah jedan, kako u arapskom stilu stalno ponavljaju njegovi sljedbenici.

Kažem vam ja, svijet je totalno prolupao i treba ga resetovati na fabričko stanje.

ocenasSkrenuo bih pažnju na jedan interesantan fenomen vezan za vjerski život Srba, a o čemu ne vidim da ljudi uopšte razmišljaju niti se zamišljavaju nad tim. Uzimaju to zdravo za gotovo, a vrijedno je razmišljanja radi spoznaje o nama samim, o bogu kao i o međusobnom odnosu svih entiteta iz ove priče.

Očenaš je dobio ime po početku „molitve“ „Oče naš, koji si na nebesima da se sveti ime Tvoje; da dođe Carstvo tvoje; da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hljeb nas nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje; no izbavi nas od zloga.“, se naziva „Molitva Gospodnja“.

crkvene zapovjestiMnogi Srbi rado dijele društvenim mrežama objave na kojima su mnoge izreke vladike Velimirovića, neke više životne, neke manje, koliko je već koji postavljač tih objava uspio da izvuče iz njegovog prekomplikovanog učenja, ali dominiraju objave u kojima kori Srbe što su se odrekli Boga i okrenuli većoj državnoj zajednici od one koju su imali prije toga (Republika Jugoslavija je za Istru, dalmatinska ostrva i neke gradove veća od Kraljevine Jugoslavije).

Neposjećivanje vjerskih ustanova bilo koje od varijanti jednobožačke vjere, ne znači odricanje od Boga nego odricanje od posjećivanja tih ustanova. Zna li ko da objasni koja je mjera posvećenosti i okrenutosti bogu? I kada je čovjek podbacio ili prebacio preko te norme? Da li je prebačaj jednako loš kao i podbačaj?

vranic0Na slici je Spomen dom u Vraniću. Na zidu su pločice sa imenima poginulih mještana u Prvom svetskom ratu (sa lijeve strane, raspoređene u obliku krsta sa ocilima), i pločice sa imenima poginulih boraca, žrtava njemačke kaznene ekspedicije i žrtava četničkog terora (desno).

Vranić je veliko selo koje se nalazi 35 kilometara jugozapadno od Beograda u Šumadijskoj posavini, u opštini Barajevo. Odmah na samom početku njemačke okupacije Jugoslavije, ustanku protiv okupacije na strani NOVJ se pridružilo i čak 280 stanovnika Vranića. 15. oktobra 1941. godine njemačka kaznena ekspedicija je u Vraniću streljala 40 njegovih žitelja (od kojih su dvojica sa teškim ranama uspjela da prežive), i spalila više od 50 kuća u selu.