Reakcije posjetilaca

Reakcije: Gde su dokumenta: u Vatikanu ili i u Beogradu?

Hartija može sve da podnese staro je iskustvo kao i uzrečica, a znači da sve šta je napisano ili štampano ne mora da bude i istina nego da može da bude i falsifikat, podvala, manipulacija i slično. Tako je u dnevnim novinama Večernji list koje izlaze u Zagrebu 16. jula 2017.g. na dve strane objavljen članak o navodnom završetku rada zajedničke Komisije Srpske pravoslavne crkve (SPC) i Rimokatoličke crkve (RKC) odnosno Hrvatske biskupske konferencije o ulozi i delovanju nadbiskupa zagrebačkog Alojzija Stepinca pre, tokom i posle Drugog svetskog rata. U tom je članku posebno izdvojen i štampan debljim slovima tekst po naslovom „Iz vatikanskih se arhiva vratili praznih ruku“, a koji predstavlja izjavu koju je za sajt Crux dao predstavnik Ureda za štampu Zagrebačke nadbiskupije Davor Trbušić.

Da bi čitaoci sadržaj tog izdvojenog dela navedenog članka mogli da upoznaju u autentičnom obliku, najverodostojnije jest da ga se citira: „Srpska se strana pravi nevještom jer im je Bernardo Arduro (predsednik zajedničke Komisije, primedba autora) već bio ponudio da prouče sadržaj dijela vatikanskog arhiva koji se tiče Stepinca pa je delegacija poslala dvojicu srpskih povjesničara u arhivu s misijom da pronađu neke nove dokaze koji bi okaljali Stepinčev ugled. Povjesničari su se u Srbiju vratili praznih ruku, ali mogli su ostati u Beogradu, a evo i zašto: kada je Komunistička partija preuzela vlast u Jugoslaviji, Udba je zaplijenila sve dokumente iz Stepinčeva ureda i prenijela ih u Beograd, uključujući kopije sve pisane korespondencije koje je Stepinac imao s Vatikanom, piše djelatnik Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije Davor Trbušić za katolički sajt Crux (Krst)“. (www.hu-benedikt.hr/?p=96467)

Dakle, kao šta se to moglo da pročita, ista dokumenta odnosno njihove kopije o ulozi i delovanju nadbiskupa Alojzija Stepinca tokom Drugogo svetskog rata koja se nalaze u Vatikanskom arhivu, navodno su zaplenjena 1945.g. i prenesena u Beograd gde bi trebala i danas da se nalaze!? Da li je to još jedan trik, podvala i manipulacija u dobro poznatoj i prepoznatljivoj režiji i stilu RKC?

Javnosti je poznato da je SPC odlučna u stavu da joj nije omogućen pristup u Vatikanski arhiv, zbog čega su joj ostali nedostupni mnogi važni dokumenti o ulozi i delovanju nadbiskupa Alojzija Stepinca tokom Drugog svetskog rata a koji je nakon šta je bio vojni vikar za katolike u Kraljevini Jugoslaviji nastavio to da bude i u tzv. Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

Zbog toga je potrebno odlučno i argumentovano demantovati citiranu izjavu predstavnika Ureda za štampu Zagrebačke nadbiskupije. Ubeđen sam da SPC raspolaže validnim i relevantnim dokumentima da to može da uradi. U protivnom a u to nikako ne mogu da poverujem, možda nam jedino ostaje da prestanemo da zamajavamo sami sebe kao i celokupnu srpsku javnost, te da se pomirimo a možda i prihvatimo moguću činjenicu da tih i takvih dokumenata uopšte nije ni bilo, ili ako ih je i bilo da su tako sistematično i radikalno uklonjeni iz arhiva da su postali za istraživače van Rimokatoličke crkve – „nepostojeći“!      

čitalac Igor Tabić