Video

Promocija knjige "Njemački ratni izvještaji"

ISTOČNO SARAJEVO – U Istočnom Sarajevu večeras je promovisana knjiga „NJemački ratni izvještaji iz Nacionalnog arhiva u Vašingtonu: ko je s kim imao vojnu saradnju i kada“, u kojoj je čitaocu na uvid stavljeno 150 dokumenata sa odgovarajućim arhivskim oznakama, a koju je priredio novinar i publicista iz Banjaluke Borislav Glišić.

Knjiga objedinjuje njemačke ratne dokumente koje su zaplijenili saveznici nakon pobjede nad Adolfom Hitlerom i ulaska u Berlin, a odnose se na ratne prilike u Jugoslaviji 1941-1945. godine.

Dokumenti, dati uporedo na njemačkom jeziku i u prevodu na srpski, činjenično pokazuju ko je s kim i kada sarađivao za vrijeme Drugog svjetskog rata.

Glišić je izjavio novinarima da je riječ o knjizi koja je po mnogo čemu jedinstvena, a, prije svega, o njemačkim mikrofilmovanim dokumentima iz Nacionalnog arhiva u Vašingtonu.

On je napomenuo da su dokumenti iz Drugog svjetskog rata i praktično su njemački ratni izvještaji.

„U knjizi sam išao logikom da dokumenti sami govore. Njena jedinstvenost je u tome što je na 240 stranica 150 mikrofilmovanih njemačkih dokumenata, sa oficijalnim prevodom na srpski jezik“, naveo je Glišić.

Kada je riječ o pripremi knjige, Glišić je dodao da je htio da to uradi u tri poglavlja.

„U prvom je riječ o tome šta su Nijemci izvještavali o partizanima, zatim o četnicima i treće o formacijama Nezavisne Države Hrvatske /NDH/, ustašama i tako dalje. U knjizi se nalaze dokumenti, njemački izvještaji, o zvjerstvima ustaša nad srpskim narodom, o Jasenovcu“, istakao je Glišić.

On je naveo da je na početku knjige predočio javnosti njemačke izvještaje o partizanskim napadima na Jasenovac.

„Partizani su imali napade na Jasenovac. Sve ono što su Nijemci izvještavali se nalazi u ovoj knjizi. Kada je riječ o četnicima, predočavaju se dokazi o njihovoj saradnji sa Nijemcima i formacijama NDH-a“, istakao je Glišić.

Glišić je izrazio posebno zadovoljstvo i zahvalnost što je promocija knjige organizovana u Istočnom Sarajevu, u organizaciji Matične biblioteke.

„Ovo je za mene velika stvar da ljudi iz ovog dijela naše Republike dođu u posjed ove knjige, jer su istoričari uglavnom okrenuti ka objašnjavanju dokumenata, međutim, išao sam logikom, da dokumenta sama govore, odnosno sve predočavaju“, rekao je Glišić.

(Srna)