OSTALO

 

mikelićBivši premijer Republike Srpske Krajine, čuveni direktor “Gavrilovića” i potpredsednik Fudbalskog kluba Partizan Borislav Mikelić preminuo je juče 13.maja 2018. godine u Beogradu, u 79. godini života.

Rođen se 13. septembra 1939. u Kraljevini Jugoslaviji, u Dobrljinu, pored Bosanske Kostajnice. Za vreme Drugog svetskog rata ostao je siroče, jer mu je cela porodica pobijena, delom u Jasenovcu, delom direktnom likvidacijom. Odrastao je u sirotištima u Sloveniji i Hrvatskoj. Uprkos tome uspeo je da stekne zvanje grafičkog inženjera i karijeru započinje u radnoj organizaciji “Privreda” u Petrinji.

zapadne strane

Na našu adresu je stigao Memorandum kojeg vam u cjelini dajemo na uvid iako se sa mnogim dijelovima uopšte ne slažemo i u suprotnosti su sa idejom našeg sajta, ali smatramo da treba svako da iskaže svoje interese i da sve što ima da se iznese, neka se iznese na svjetlo dana, kako bi se napokon našlo takvo rješenje na prostoru bivše Jugoslavije koje bi imalo za posljedicu dugoročniji mir, kao i mnogo veću stabilnost cijelog regiona kako bi svaki novi okupator imao mnogo teži posao na zavađanju srbskog naroda sa ostalim nacijama proisteklim iz njega prevjeravanjem.

 Memorandum srbskog nacionalističkog pokreta “Zapadne strane”

Pitanje teritorija je ključno pitanje u srpsko - hrvatskim odnosima i ključno pitanje za stvaranje održivog mira na Balkanu i razvitka i napredka obadvije nacije. Sadašnji status quo je neodrživ, jer ostavlja sve zainteresirane strane nezadovoljnim i spremnim na preslagivanje i moguće nasilne promjene.

ZRS baner copy

Zavjetnici Republike Srpske insistiraju da se hitno zaustavi organizovana i sistematski dirigovana hajka na srbski narod koja se danas javno provodi postavlјanjem spomen-natpisa širom FBiH, koji direktno vrijeđaju i lažno predstavlјaju srbski narod kao zločinački.

Natpisi uvredlјivog i diskriminatorskog sadržaja koji se odnosi na cijeli jedan narod su postavlјeni na javne institucije i značajnije ulice u FBiH i direktno su upereni protiv svih Srba sa cilјem javne satanizacije i demonizacije.

motorijada

Od 19. do 28. marta 2018 na putevima Srbije i Republike Srpske će se održati moto-hodočašće “Ruski Balkan”, u organizaciji Federacije mototourizma Rusije.

Hodočašće “Ruski Balkan” ima za cilј da proučava istorijsko nasleđe ruske imperije i pravoslavlјa na Balkanu. U okviru projekta “Ruski put” istražuju se malo poznate stranice prošlosti i oživlјavaju zaboravlјeni ili malo poznati događaji i sveci pravoslavnog sveta.

zavjetnici logo0Na našu mejl adresu je stigla poruka "Zavjetnika Republike Srpske" koju prenosimo u cjelini:

Пoзив нa достојанствено рjeшaвaњe пoлитичкe кризe у Рeпублици Српскoj

Зaвjeтници Рeпубликe Српскe aпeлуjу нa пoлитичкe aктeрe у Рeпублици Српскoj дa мeђусoбнe нeсуглaсицe и нeтрпeљивoст кojу пoсљeдњих нeдјeљa истичу путeм мeдиja, прeстaну изнoсити jaвнo, из рaзлoгa штo нa тaj нaчин дeстaбилизуjу Рeпублику Српску и њeнe институциje, a кojoj нaдaмo сe жeлe дoбрoбит.

Унутрaшњи прoблeми сe мoгу рjeшaвaти бeз унoшeњa дoдaтнe тeaтрaлнoсти, сeнзaциoнaлизмa, мeђусoбнoг прeпуцaвaњa и oмaлoжaвaњa другe стрaнe.