Uvođenje Grigorijanskog kalendara u Antiohijskoj Crkvi

glasnik2 41"XXXXX" je od 19. oktobra 1940 god. zvaničan organ Grčke Crkve, između ostaloga javlja:

Najvažnija odluka Sv. Sinoda Antiohijske Crkve, sa skorašnje sednice, jeste uvođenje Grigorijanskog Kalendara, ispravljenog po ugledu na druge Autokefalne Pravoslavne Crkve. Pre uvođenja u život istog Patrijaršija je izdala naročite brošurice na arapskom jeziku, u kojima se pravda ovaj postupak dokazujući, da ovo nema nikakve veze sa "dogmatima Pravoslavlja.

U ovim brošurama naglašava se istovremeno da je Grigorijanski Kalendar delo grčkog naučnika Sosigena Aleksandrijskog, objavljeno 46 god. p. H., po nalogu Julija Cezara i da je Latinska Crkva upotrebljavala isti do 1582, (godina kada je uveden u život Grigorijanski Kalendar) t. j. 528 god. posle Shizme 1054 pod. Pošto se u brošuri naglasilo da je i na zapadu uvođenje Grigorijanskog Kalendara išlo postepeno i to do 1701, 1724 i 1798, podvučeno je da su se većina pravoslavnih astronoma, Grka, Rumuna, Srba itd. trudili, da nađu kalendar što tačniji. Treba zabeležiti da se protiv ovakve odluke nije pobunio niko od vernih, jer su razlozi dovoljno ubedljivi.

 Izsječak iz Glasnika SPC broj 2, iz 1941. godine