Manastiri i crkve

Krka1

Manastir Krka

Manastir Krka smešten je na desnoj obali reke Krke, nedaleko od Kistanja, u Dalmaciji. Po živom narodnom predanju, koje potvrđuju istoričari crkve i letopisci, manastir je podigla 1350. godine, na mestu gde je apostol Pavle propovedao hrišćanstvo, u periodu kada je u ime svog maloletnog sina vladala Klisom i Skaradinom, Jelena, udovica Mladena Šubića i sestra cara Dušana.

lepavina

Manastir Lepavina

Po kazivanju jednog starog lepavinskog hroničara, manastir Lepavina je podignut oko 1550. godine, dakle uskoro po formiranju prvih srpskih naselja u ovom kraju. Još se kaže da ga je osnovao monah iz manastira Hilandara poreklom iz Hercegovine - Jefrem (Vukodabović), koji sklanjajući se ispred Turaka kriomice dođe u ovaj kraj. Čuvši za njega, dva kaluđera iz Bosne dođoše k njemu i s njim se udruziše.

Manastir Krupa

Manastir Krupa

Manastir Krupa se nalazi u Dalmaciji, Hrvatska. Smješten je podno Velebita, blizu izvora istoimene rijeke. To je jedan od tri istorijska srpska manastira u Dalmaciji, pored manastira Krke i Dragovića. Sagrađen je u vrijeme kralja Milutina, 1317. Predanje kaže da su mu temelje postavili monasi iz manastira kod današnje Bosanske Krupe.

dragovic

Manastir Dragović

Uz manastire Krku i Krupu manastir Dragović je kroz dugi niz vjekova bio duhovni oslonac srpskom pravoslavnom narodu u Dalmaciji. Podignut je krajem 14. vijeka, nekoliko godina poslije Kosovske bitke, 1395. Smješten uz rijeku Cetinu, nedaleko Vrlike, u lijepom pređelu, u više je navrata doživljavao ružna i teška vremena. Sa prvobitnog mjesta premještan je još dva puta.

Uz to,upoznao je nekoliko teških najezda inorodnih i inovjernih, nakon čega je za izvjesno vrijeme zapušćivao. Godine 1480. turska navala ga je opustošila i razagnala monahe kojekuda. Nakon toga stajao je pust dvadeset godina, a onda je obnovljen.

Klisina prijedor

Manastir Klisina

Manastir Klisina nalazi se u Ništavci, Opština Prijedor, na magistralnom putu Prijedor - Sanski Most. Posvećem je svetoj velikomučenici Marini u narodu poznata kao Ognjena Marija (17/30 jul.) Podignut je na starom manastirištu. Po promislu Božijem u periodu od 1991 - 93.godine, za vrijeme Episkopa bihaćkog - petrobačkog G. Hrizostoma, baš na starom manastirištu srednjobijekovnog manastira, porušenog odmah posle pada Bosne pod Turke 1463. godine, podignuta je crkva svete velikomučenice Marine kao filijalni hram parohijske crkve Cvete Trojice u Oštroj Luci.