Vlada RSK u u prognostvu

Poziv na 56. sjednicu skupštine

 

rskMemo2

Republika Srpska Krajina
Skupština
Br.26-12-27/2015
Beograd, 10.12.2015.godine


Poziv na 56. sjednicu Skupštine


Pozivamo na 56. sjednicu skupštine Republike Srpske Krajine sve: poslanike skupštine RSK, članove vlade RSK, osnivače RSK, predstavnike boraca i ratnih vojnih invalida RSK, predstavnike rezervnih vojnih starešina RSK, sve nagrađene, sve odlikovane i sve unapređene starešine Vojske RSK i ostale patriote da 26.12.2015.godine (subota), dođu na 56. Sjednicu Skupštine Republike Srpske Krajine, koja će se održati u Beogradu, u ul. Zmaj Jovina br.15,  sa početkom u 12:00 časova.

 

Dnevni red :

1. 24 godine Republike Srpske Krajine,

2. Prijedlog rezolucija - da se svi borci RSK izjednače u statusu i pravima

                        1. Rezolucija o priznanju statusa borca svim pripadnicima oružanih snaga RSK (vojske, milicije i državnih organa),

                         2. Rezolucija o priznavanju ratnog staža borcima RSK u penzioni - staž osiguranja.

3. Koktel i druženje.

 

Dobro nam došli !


U Beogradu 10.12.2015. godine

Predsjednik: prof Rajko Ležaić,  dipl.inž


Prijedlog za usvajanje:

Rezolucija

O priznanju ratnog staža i ostalih prava: borcima Vojske RSK, Ministarstva unutrašnjih poslova, jedinica teritorijalne odbrane i drugim regularnim ratnim jedinicama učesnicima u odbrani Republike Srpske Krajine, kao i priznanju prava invalida rata i prava porodica palih boraca

Beograd, 26.12 2015. godine

Skupština Republike Srpske Krajine u progonstvu, na zasedanju održanom u Beogradu dana 26.12 2015. godine,  na osnovu Zakona o važenju pravnog sistema na delu teritorije SFRJ koja je pod posebnom zaštitom "Ujedinjenih nacija", od 18.03 1992. godine, donosi:Rezoluciju


O priznanju ratnog staža i ostalih prava: borcima Vojske RSK, Ministarstva unutrašnjih poslova, jedinica teritorijalne odbrane i drugim regularnim ratnim jedinicama učesnicima u odbrani Republike Srpske Krajine, kao i priznanju prava invalida rata i  prava porodica palih boraca.

 

I


Skupština Republike Srpske Krajine u progonstvu, zahteva od državnih organa Republike Srbije, da striktno primenjuju odredbe zakona o važenju pravnog sistema na delu teritorije SFRJ koja je pod posebnom zaštitom "Ujedinjenih nacija", te da priznaju ratni staž i sva prava borcima, vojnim invalidima, civilnim invalidima rata, porodicama palih boraca i ostalim kategorijama koje su uzrokovane ratnim dejstvima, a odbranu RSK vršili su u jedinicama Vojske RSK, Ministarstva unutrašnjih poslova, jedinicama teritorijalne odbrane i drugim regularnim ratnim jedinicama.

 

II


Skupština Republike Srpske Krajine u progonstvu zahteva od državnih organa Republike Srbije,  primenu odredaba nacionalnog zakonodavstva republike srpske krajine, savezne republike jugoslavije i odredaba međunarodnog prava, međunarodnih sporazuma, bilateralnih sporazuma kojima suutvrđena nacionalna, imovinska, socijalna i ostala prava i ne ograničavaju, ukidaju ili smanjuju već stečena prava boraca, vojnih invalida rata, civilnih ivalida rata i njihovih porodica.

 

IIISkupština Republike Srpske Krajine podržava aktivnosti brojnih izbegličkih udruženja, zavičajnih klubova i ostalih organizovanih udruženja i zavičajnih klubova krajiškog naroda u pravednoj borbi za očuvanje stečenih prava i ostvarivanje prava koja neće narušiti i ovako ugroženi socijalni status ovih kategorija.

 

IV 

Skupština Republike Srpske Krajine u progonstvu poziva sve subjekte međunarodnog prava, da izvrše pritisak na državne organe Republike Hrvatske u cilju otklanjanja posledica ratnog zločina genocida i etničkog čišćenja, povratka nacionalnih, imovinskih i stečenih prava i izvrši pravično obeštećenje za oduzetu i uništenu pokretnu i nepokretnu imovinu.


U Beogradu, 26.12 2015. godine                              


Predsednik Skupštine: Rajko Ležajić