Vlada RSK u u prognostvu

S. Jarčević: Troja je daleko od mora

jarcevicČlan Srpske razvojne akademije (RAS) u Beogradu, Član Udruženja književnika Srbije, Član Petrovske akademije nauka i umetnosti (Rusija)

11160 Beograd, Radivoja Markovića 12/5, Beograd, 28. februar 7525 (2017)

UZALUDNO ŠKOLOVANјE - X - TROJA DALEKO OD MORA -

U desetom saopštenju, uz uopšteno osporavanje tvrdnje germanske i romanske povjesne (istorijske) nauke - da se legendarna Troja (Ilij) nalazila u Maloj Aziji, a ne na srpskoj zemlјi na Helmu (Balkanu) - u drugom milenijumu pre Nove ere, prikazujem i neosporan podatak da se Troja (Ilij) nalazila daleko od mora, a ne na 6 km od morske obale – na kojoj je udalјenosti Šlimanova Troja u Maloj Aziji. Podatak je iz „Ilijade“ i pravo je čudo kako nije osvestio srpske i druge slovenske naučnike, da ga iskoriste i unesu u povjesnu (istorijsku) nauku, da Troja nije mogla biti u Maloj Aziji, kako to uporno tvrdi i prof. Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr Radivoj Radić, te to unese i u svoju knjigu „Klio se stidi“.

Naravno, germanska i romanska istorijska nauka sve drevne događaje odmiče od srpskih (slovenskih) zemalјa, pa i sa Helma (Balkana), na kojem je bila Troja (Ilij) – na mestu današnjeg Skadra u Albaniji. Osporavaju i činjenicu da su Tračani, Dačani, Dalmatinci, Dardanci, Pelazgi, Iliri... bili srpska (slovenska) plemena i da su tvorci svetske pismenosti, jer je Vinčansko pismo njihovo. Tako su i sve slovenske naučne ustanove unele u knjige i školske udžbenike, da su Sloveni bili nepismeni i nepokršteni do 9. stoleća Nove ere.

Ovaj put ću da pokažem kako se lako mogu odbaciti falsifikati iz germansko-romanske povjesti (istorije), što bi lako prihvatio i učenik viših razreda osnovne škole. Reč je o falsifikatu – da je Troja (Ilij) u Maloj Aziji, gde joj je izmišlјena lokacija blizu mora – na 6 km. A stih iz „Ilijade“ upućuje da je Troja (Ilij) daleko od morske obale – znači, da se time potvrđuje zaklјučak akademika Milutina Jaćimovića, da je Troja bila na mestu današnjeg Skadra u Albaniji.

            Evo tako jednostavnog podatka o udalјenosti Troje od mora. Pesnik to obaveštava preko Boginje Here, koja prebacuje Ahejcima (Argejcima) da su se počeli slabo boriti, jer ranije nisu dozvolјavali Trojancima da iziđu iz grada – ispred svojih Dardanskih vrata, a sad Trojanci stižu daleko – jurišaju prema morskoj obali i žele da zaposednu ahejske lađe. Evo tog stiha:

- Tu je Hera glasno pokliknula,

Kao što to Stentora činiše,

Strašni junak sa tučanim glasom,

Glasno viče, pa se tako čuje,

K'o iz glasa pedeset junaka:

„Stid vas bilo Argejci junaci,

Lepi jeste, al' plašlјivci bedni!

Dok je divni Ahil ratovao,

Nikad Trojci nisu dolazili,

Dolazili pred Dardanska vrata,[1]

Jer su oni u velikom strahu,

Od ubojnog koplјa Ahilova.

A sada se biju ti Trojanci,

Baš daleko od svojega grada,

Sad se biju kod prostranih lađa!“[2]

Tako reče, smelost im podstakla

I svakome srce ohrabrila...

Ne preterujem – kad kažem da bi činjenicu o udalјenosti Troje od mora (na osnovu stiha iz „Ilijade“) shvatio i učenik viših razreda osnovne škole, te bi zaklјučio da grad Troja (Ilij) nije bio u Maloj Aziji. A tako jednostavno zapažanje nije pošlo za rukom  stručnjacima društvenih nauka u srpskim i drugim slovenskim zemlјama!

            Kad se ima u vidu ovakav promašaj u društvenim naukama Slovena i drugih Evroplјana, onda je to, zaista, čudo nad čudima! A ovi podaci i mnogi drugi se nalaze u knjigama istine, koje objavlјuje Izdavač „Miroslav“, Beograd, Goce Delčeva 15, tel 011/297-0875, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., među kojima su i knjige na desetercu: „Ilijada“, „Odiseja“, „Enejida“ i „Rgvede“..

Pošto su počeli izbori za predsednika u Republici Srbiji, treba upitati sve stranke i sve kandidate, da li će se opredeliti, da u svom nastupu pred biračima – osvetle ovu istinu o podacima iz drevnih vremena, gde se spominju odlike srpske (slovenske) kulturne baštine.

 S poštovanjem,

Slobodan Jarčević, sr

PS

Obaveštavam Vas, da su mnoge redakcije, kako smo Vas i ranije obavestili, posle mog prvog članka o Solarićevom zapisu - da je jezik sanskrit u Indiji – stari srpski jezik, blokirale prijem mojih saopštenja. A posle članka da su Rumuni i Moldavci stvoreni od Srba i njihovi jezici od latinskog - od 16. do 19. stoleća Nove ere, pojavile su se redakcije koje su blokirale prijem mojih dopisa. Molio bih Vas, da im ovaj članak vi dostavite, jer vaš e-mail nisu registrovali za blokadu. Hvala Vam. Evo spiska tih redakcija (a posle ovog članka, sutra će ih, verovatno, biti i više).

No, dužan sam Vas obavestiti, da poslednjih dana više ne obaveštavaju da blokiraju ovakve dopise. Hvala Bogu.

 


[1] Dardanska vrata – veoma zanimlјivo. Ako je reč o vratima na gradu Troji, onda su dobila ime po dardanskom plemenu – živelo u Antici na jugu Srbije. A jug Srbije je istočno od Skadra, pa bi ta vrata mogla biti na istočnoj strani Troje. Malo je izgleda, da bi Troja u Turskoj mogla imati ime vrata po imenu plemena na Balkanu. Ako je u „Ilijadi“ reč o nekom planinskom klancu s imenom „Dardanska vrata“, onda je još pouzdanije, da je Skadar bio antička Troja, jer se taj klanac mogao zvati po imenu naroda koji je tu živeo. Stih je u „Ilijadi“ od broja 780. do 793.

[2] Ovaj podatak, da je bitka daleko od grada Troje, daje za pravo Milutinu Jaćimoviću, kad tvrdi da je Skadar antička Troja, jer je Skadar podalјe od mora – kako to prikazuje i ovaj stih u „Ilijadi“. Evo stiha iz „Ilijade“: „... a sada // kod lađa prostranih, daleko se od grada biju!“ Stih je između brojeva 790. i 793, str. 123. i 124.